Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Human Element 2010-06-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Human Element 2010-06-22."— Presentationens avskrift:

1 The Human Element

2 Agenda Frukostseminarium THE
Tema för detta frukostseminarium är The Human Element Ge smakprov på det är Handledare Cecilia Herneheim – IT-Arkitekterna Per-Åke Sundholm – Taktik (Samarbetspartner) Vi hoppas att detta frukostseminarium ska ge svar på frågorna: Vad är The Human Element? Vad kan det ge din organisation och dig som individ?

3 Upplägg Wilburs kvadrant THE är navet - alla dimensioner i kvadranten
Var lägger ni er kraft? Var borde ni lägga er kraft? Introduktion till dimensionerna Beteendedimensionerna Tillhöra, Kontroll och Öppenhet Känslodimensionerna Betydelsefull, Kompetent och Omtyckt Kort historik FIRO – UGL Övning

4 Kvadranten – Ken Wilber
Den jag är Handlar om : Medvetenhet Självaktning Värderingar Intention Motivation Här finns inga exakta mätinstrument. Det handlar om tolkningar, öppenhet och lyssnande Det jag gör Handlar om : Produkt Service Uppgift Mätbara resultat Här tittar vi på hur effektiva vi är, vad vi gör osv. Det är mätbart. Element S Element B THE Hur vi behandlar varandra Handlar om : Syften Meningar Visioner Kommunikation Regler Att vara närvarande i mötet med andra, utan gömda agendor Hur vi är organiserade Handlar om : System Policy Struktur Beslutsfattarmetoder Här är det de yttre strukturerna vi omges av, t ex ett företag eller ett samhälle i stort. Element F GSI

5 THE i organisation ”Det omedvetna styr oss, det vi är medvetna om kan vi påverka” THE är en metod Synliggör kopplingen mellan ditt beslutsfattande, ditt sätt att samverka med andra och den du är. För att förstå andra är fundamentet att först försöka förstå sig själv för att därefter på ett djupare plan kunna interagera med andra människor både i det privata och i yrkeslivet Metodik korta teoriavsnitt • självskattningsinstrument • visualiseringsövningar •icke-verbala övningar • feedback • gruppövningar •reflektion och diskussion.

6 THE i organisationer Öppna utbildningstillfällen 2010
v.39 Sundsvall 26/9-1/10 v.45 Stockholm 7/11-12/11 2011 v.06 Sundsvall 6/2-11/2 v.27 Stockholm 3/7-8/7 THE passar bra för ledningsgruppsutveckling och andra grupper med behov av gott samarbete. Vi skräddarsyr utifrån behov.

7 Organisation och verksamhetsutveckling
Vi hjälper våra kunder att utveckla sin organisation och verksamhet. Vi använder olika metoder och verktyg som vi skräddarsyr utifrån var kunden befinner sig och var de vill vara! THE är ett av många verktyg och metoder som vi använder Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Vars och ens självinsikt och självkänsla påverkar individens framgång men också hela organisationens framgång. Öka din självinsikt och självkänsla. Nyttja mer av hela din inneboende potential. Ge dig själv möjlighet till ett mer effektivt samarbete - det är i korta ordalag vad The Human Element (THE) medverkar till.  Visste du att organisationer som arbetar utifrån dessa THE grundtankar är 186% mer effektiva än andra? (Harvard Business Review). IT-Arkitekterna Sundsvall 2010

8 ”The Human Element som program är en omtumlande, stark och lärorik upplevelse. Det finns ingenting i programmet som bestämmer vad du ska uppleva, men det erbjuder verktyg och en trygg miljö att utforska just ditt samspel med andra människor och din relation med dig själv”  IT-Arkitekterna Sundsvall 2010

9 DE GRUNDLÄGGANDE BEHOVEN
Det finns många olika mänskliga behov. The Human Element erbjuder en robust och enkel modell som tar fasta på några av våra mest grundläggande behov:  Tillhöra – att bli sedd, uppmärksammad, att få vara med. Kontroll – att ha makt och inflytande, vara med och bestämma, ha kontroll. Öppenhet – att vara accepterad för den jag är, att få uttrycka den jag är. IT-Arkitekterna Sundsvall 2010

10 … OCH RÄDSLORNA Ignorerad – osynliggjord, exkluderad, att inte få vara med, inte finnas. Förödmjukad – att göra bort sig, bli skrattad åt, förlöjligad, känna sig oändligt dum. Avvisad – att inte bli accepterad, inte bli omtyckt, att bli fördömd. IT-Arkitekterna Sundsvall 2010

11 Om veckan The Human Element veckan är intensiv och fylld av aktiviteter, övningar och samtal. Den sätter igång tankar och processer som fortsätter långt efter veckans slut. För somliga blir veckan en start för nya tankar eller ett uppvaknande. För andra ett påskyndade av en pågående utveckling.  Och för ytterligare andra blir veckan en kraft som avslutar en tids tvekan, osäkerhet eller rädsla kring förändringar man vill göra, och man tar makt över sitt liv och gör de förändringar man vill. Det unika med en The Human Element vecka är att den är optimerad för att stödja dig i din process. Den är bara din. Den bor i dig och lever kvar även långt efter att du glömt vad det egentligen var vi gjorde IT-Arkitekterna Sundsvall 2010


Ladda ner ppt "The Human Element 2010-06-22."

Liknande presentationer


Google-annonser