Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnesportaler och SBIGs Att bygga en SBIG Gertrud Berger, Bibliotekstjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnesportaler och SBIGs Att bygga en SBIG Gertrud Berger, Bibliotekstjänst."— Presentationens avskrift:

1 Ämnesportaler och SBIGs Att bygga en SBIG Gertrud Berger, Bibliotekstjänst

2 Planering 1 •Klargöra syftet med samlingen •Veta vilken/vilka målgrupper samlingen vänder sig till samt deras behov •Preliminärt fastställa urvals- och kvalitetskriterier

3 Planering 2 •Överväga och besluta angående samverkan med andra tjänster •Tänka igenom hur infrastrukturen ska organiseras för att vara effektiv – centrala kontra redaktionella funktioner.

4 Planering 3 •Fatta beslut om samlingens storlek. En SBIG slutar att växa när underhållsarbetet av befintliga resurser upptar all tid avsatt för ändamålet. •Arbeta fram en finansieringsmodell.

5 Utveckling 1 •Metadatamodell •Sök- och bläddringsfunktioner Exempel: Skånewebben http://www.skanewebben.nu/ •Fastställa urvals- och kvalitetskriterier

6 Utveckling 2 •Former och verktyg för registrering/katalogisering •Former och verktyg för underhåll och uppdatering •Användargränssnitt

7 Utveckling 3 •Specifikationer/underlag för programmering och teknisk support Exempel: Lokalwebben http://hem.bredband.net/gertrud/underv/bivil/vt 04/lokalwebben.html http://hem.bredband.net/gertrud/underv/bivil/vt 04/lokalwebben.html

8 Utveckling 4 •Utse lämpliga redaktörer •Utbilda redaktörer •Manualer och andra hjälptexter för redaktörer •Kontaktforum mellan centrala och redaktionella funktioner

9 Utveckling 5 •Marknadsföring •Hjälptexter och annan kringinformation för användarna •Kontaktforum mellan användare och tjänst •Utvärdering Exempel: Länkskafferiet http://lankskafferiet.skolutveckling.se/statistik/ •Behov och planering för framtiden

10 Drift, ett exempel


Ladda ner ppt "Ämnesportaler och SBIGs Att bygga en SBIG Gertrud Berger, Bibliotekstjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser