Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Group HR Strategi & Funktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Group HR Strategi & Funktion"— Presentationens avskrift:

1 Group HR Strategi & Funktion
1 Group HR Strategi & Funktion Sara Klingenborg Head of Recruitment & Employer branding Patrik Ågren Head of Leadership & Organisational development

2 Sara Klingenborg 2 39 år gammal
Gift, 3 barn, Nils and Axel (6 år) och Ruth 3 år Bor utanför Stockholm PA programmet i Lund, examen 1999 Head hunter på InterSearch Rekryterare på Microsoft Rekryterings- och Talangansvarig på Accenture Head of Recruiting and Employer Branding på Eniro

3 Patrik Ågren snart 46

4 HR’s Uppdrag Att maximera produktiviteten hos Human Kapitalet, genom att förvalta och utveckla medarbetare och organisation.

5 Att leda är att se sin egen och omgivningens reaktioner
Kontinuerlig förbättring Optimism/Osäkerhet Initiativet är fullfört Förnekan Välinformerad optimism Ilska Accept Förhandlingar Hopp och realism Pessimism Pröva Förtvivlan/ Skepticism 5

6 HR’s kärnprocesser Attrahera – Rekrytera, emp.brand etc
Behålla – Arb.miljö etc Utveckla/designa - organisation, medarbetare, chefer, verksamhet, processer Belöna - medarbetare, chefer Avveckla - verksamheter, individer Lagar/avtal – efterlevnad av lagar och regler

7 Koncerngemensamma HR Processer
Rekrytering, Värderingar (implementation, uppföljning) Chefsprofil, chefsutveckling, 360 m.m Talang processer Succesionsprocesser Utvärderingsprocesser Compensations strategi (paket) Roller/Befattningar Lönerevisioner Karriärutveckling Emp.Brand aktivieter (profil)

8 Utvecklingen av Personalfunktionen
8 Utvecklingen av Personalfunktionen Strategisk Affärsledare Förtroende baserad Problem baserad Nivå på Relationen Affärs Partner Trans- aktions baserad Adminstratör Liten Mellan Stor Förståelse för affärsproblemen

9 Fyra roller för HR Business Partners
9 Fyra roller för HR Business Partners HRBP Operations Manager OM Assessing employee attitues Communicating organizational culture to employees Communicationg policies and procedures to employees Ensuring HR programs are aligned with culture Keeping the line updated on HR initiatives Tracking trends in employee behaviors Strategic Partner SP Adjusting HR strategies to respond to changing needs Develop the next generation leaders Identifying critical HR metrics Identifying new business strategies Identifying talent issues before they impact business Prioritizing across HR Needs Redesigning structurs around strategic objectives Understanding the talent needs of the business Employee Mediator EM Managing competing personalities in the organisation Managing conflict between employees Managing conflict between managers Responding to organizational changes Resolving political problems in the executions of business plans Emergency Responder ER Preparing for different situations Quickly responding to complaints Quickly responding to line managers questions Reponding to employee needs Responding to managers needs

10 1010 Ledarskap sambandet mellan Strategi, Kultur och Struktur i ett företag/team/grupp Mission STRATEGI Vision Strategiska mål Taktiska mål KULTUR Värderingar Principer Attityder / Beteende STRUKTUR Organisation Processer Ansvarsområden HANDLING

11 Extern Attraktionskraft
1111 Extern Attraktionskraft Kännedom 2012 Arbets Intresse Ideal 2014 3. Ideal Individuella möten Ex. Projekt, möten med ledningsgrupp m.m 2. Arbets intresse Praktik, Ex.jobb, Trainee program Ex. Skolkontakter, Prao, Ex.jobb m.m 1. Kännedom Marknadsföring, Värderingar, Varumärke Ex. Universum, Karriärdagar m.m

12 Intern Attraktionskraft
1212 Intern Attraktionskraft Ledarskap Chefsprofil etc Värderingar CoC, Policy etc Varumärke Utveckling/Karriär Kompensation och förmåner

13 Prestations kultur 1313 Affärsmål Kompetenshantering Företagsimage&
Rekrytering Mätning & Raportering Analysera Planera Målstyrnings process Successions Planering Leda Affärsmål Utvärdera Talang genomgång & Planering Avancera Utveckla Kompensation & Förmåner = Primär länk Utbildning & Utveckling = Sekundär länk Karriär Planering


Ladda ner ppt "Group HR Strategi & Funktion"

Liknande presentationer


Google-annonser