Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valideringsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valideringsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Valideringsprocessen
Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet

2 Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar
Projektet Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

3 Samarbetspartners Botkyrka kommun, projektägare och finansiär
Allmänna Arvsfonden, finansiär Autism- och Aspergerförbundet Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade

4 Bakgrund Många personer med AS står utanför arbetsmarknaden
Svårigheter kopplade till själva diagnosen Bristande kartläggning av deras kompetenser För kompetenta för daglig verksamhet men samtidigt har för stora svårigheter för att rymmas på den öppna arbetsmarknaden Varken jobb eller sysselsättning

5 Mål Skapa en valideringsmodell som ger personer med AS nya möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden Syfte Deltagaren får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke Deltagaren blir medveten av sina styrkor och svagheter Deltagaren utrustas med verktyg som hjälper till att hantera diverse situationer som kan uppstå i arbetslivet

6 Målgrupp Metoden Vuxna som har diagnosen Aspergers syndrom
Kombinera beprövade arbetssätt och metoder för att utforska, kartlägga, synliggöra och dokumentera individens generella kompetenser i relation till arbetsmarknadens krav.

7 Tidsramar Förstudie september 2007 - augusti 2008 Genomförande
Spridning och marknadsföring september augusti 2010

8 Validering som metod ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

9 Validering + synliggör + erkänner + dokumenterar
en persons kompetenser

10 Kompetensområden Övergripande yrkeskompetens Formell yrkeskompetens
Generell yrkeskompetens

11 Nationell valideringsmodell
Process Översiktlig kartläggning - Självtest Kortare intervju Dokumentinsamling Anmälan till validering Fördjupad kartläggning - Introduktion Yrkesorientering kartläggnings- och Vägledningssamtal - Motivation Självskattning Meritportfölj Bedömningsutlåtande Kompetensbedömning för intyg - Yrkesbedömning på arbetsplats Vägledning Utvärdering Överlämning av intyg Intyg Kompetensbedömning för betyg - Prövning av kompetens mot kursmål eller branschkriterier Betyg, Certifikat, Licens

12 Modellen ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

13 Valideringsprocessen
Fördjupad Kartläggning 7 veckor Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

14 Barometern vad man kan och hur man påverkas i olika situationer.
10 9 8 7 6 Ett verktyg för att beskriva hur man känner sig, vad man kan och hur man påverkas i olika situationer. Rött står för STOPP, inte bra Gult står för VÄNTA, varning, oro Grönt står för KÖR, det är bra, lugnt, säkert och under kontroll 5 4 3 2 1

15 Min Profil Deltagaren sammanställer resultatet av barometrarna i fyra huvudområden: styrkor svårigheter strategier stöd – information till arbetsplatsen

16 Modulerna Modul 1 AS/Arbete Modul 2 Socialt samspel
1.1 Introduktion 1.2 Aspergers syndrom 1.3 Stress och energi 1.4 Den anställdes perspektiv 1.5 Arbetsgivarens perspektiv 1.6 Information till arbetsplatsen Modul 2 Socialt samspel 2.1 Oskrivna arbetsregler 2.2 Oskrivna umgängesregler 2.3 Ömsesidig kommunikation 2.4 Att ingå i ett arbetslag Modul 3 Perception/kognition 3.1 Perception 3.2 Tid och hjälpmedel 3.3 Organisera och planera 3.4 Min profil sammanställning Modul 4 Validering 4.1 CV och presentationsbrev 4.2 Besök på arbetsplatsen

17 Test av metod och modell
1 september 2008 – 31 augusti 2009 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

18 Projektet Två pilotgrupper
13 personer; 5 kvinnor och 8 män. Ålder: år Tillägg: ADD, ADHD och/eller psykiska hinder. 7 personer fullföljde validering, 3 gick ut i praktik. 2 personer fullföljde teorin – klarade ej validering/praktik 1 person hoppade av

19 Ordinarie verksamhet Grupp 3 och 4
AS / A-typisk autism / autismliknande tillstånd 13 personer; 6 kvinnor och 7 män. Ålder år. 6 personer fullföljde validering, 5 gick ut i praktik, 2 hoppade av

20 Hur gick det sen? Anställning
4 personer; (2 lönebidrag, 1 Samhall, 1 timanställning ) Studier 2 studier/folkhögskola  Arbetsförmedlingen 1 fördjupat stöd inskriven på Jobbtorg (plus stöd till att avsluta högskolestudier) 1 stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen  1 AF:s Fas 3 4 Unga F Daglig verksamhet 11 daglig verksamhet Avhopp 2 fullföljde inte programmet

21 Deltagarkommentarer ”Jag kanske inte lärt mig så mycket nytt om själva funktionshindret men jag har fått många aha-upplevelser” ”Teorin gav insikter och strategier inför valideringen” ”Det bästa har varit att träffa andra med diagnosen” ”Bra att gå igenom styrkor och svagheter” ”Teoridelen oskrivna regler var det roligaste, och mest flummiga!” ”Bra att höra om andras erfarenheter, hade gärna gjort det ännu mer” ”Jag har fått hjälp att marknadsföra mig själv på ett positivt sätt” ”Jag har lärt känna mig själv bättre” ”Jag har lärt mig något nytt varje dag under de här tolv veckorna”

22 Kritik Lärdomar Tidsbrist Olika tempo i gruppen Modulinnehåll
Deltagarna har lärt sig mycket om sig själva Gruppen har varit viktig Stöd i vardagen ökar förutsättningarna att fullfölja Nära arbetsmarknaden – större förutsättningar för validering Viktigt med förstående, tillgänglig mentor på arbetsplatsen Praktik kan i vissa fall ersätta kompetensbedömning Teorin har varit bra för alla Materialet har ett brett användningsområde

23 Framtiden Valideringsprocessen i Botkyrka
Nästa grupp startar så snart det finns 8 personer som förväntas uppfylla de krav som ställs. Handledarkurs 19-21 oktober i Tumba Genomgång och test av materialet Deltagarpärm Handledarpärm Förslag på ppt-presentationer av teorin Kostnad: kr, exklusive moms

24 Information och kontakt


Ladda ner ppt "Valideringsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser