Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal
Kontoret för hälsa, vård och omsorg version HSA-administrationen

2 Innehåll Bakgrund och inledning HSA/SITHS = Pascal säkerhetslösning
Utförare Roller och ansvar Behörighetsadministratör – HSA-administratör Rutiner för hantering av HSA/SITHS HSA-katalogens innehåll och struktur Placering av personer och medarbetaruppdrag Test av SITHS-kort och inloggning i Pascal Pascal ordinationsverktyg Support Mer information Sammanfattning

3 Bakgrund Nationell e-hälsa:
Socialdepartementet: framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster 3 perspektiv: Invånaren – Vård och omvårdnadspersonal – Beslutsfattare Informationssäkerhet/Patientdatalagen Uppsala kommun - HVK Säker inloggning Lösenordsdosa SITHS-kort Telefon Pascal ordinationsverktyg Sammanfattning 3

4 Inledning Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) fungerar som en förmedlare av tjänster åt Inera Vision: Utförarorganisationen är rustad för att kunna efterleva kraven på säker inloggnings-strategi (SITHS) och säker användning av förskrivningssystem (Pascal) mfl. HVK rustar för grundläggande etablering hos sina utförare och bassupport + kontrollfunktion. Utförarorganisation rustar sig med avseende på resurser och kunskap Sammanfattning 4

5 Pascal säkerhetslösning (HSA/SITHS)
Verksamhets- chef Pascal säkerhetslösning (HSA/SITHS) Vårdenhet Landsting Apotek HSA-admin SITHS-kort HSA-katalog NPÖ, Pascal, … IT-stöd i vården Kund/Vårdtagare Varför = Patient/Kund Säker åtkomst till patientdata i häslo- sjukvårdssystem Spara, dela, läsa, följa upp, … Ömsesidigt förtroende Hur = Teknik och administration Register över vårdgivare, vårdenheter och personal Fysiska kort Åtkomst till system Sammanfattning

6 SITHS-kortet är en värdehandling
SITHS-kortet är en id-handling SITHS-kortet är personligt SITHS-kortet har PIN-kod Sammanfattning

7 Utförare/Vårdgivare i HSA 2012-06-15
Aleris Omsorg AB Attendo Sverige AB Attendo Individ och familj AB Björkbackagården AB Brostugegården AB C Företaget Vård och Omsorg Carema Äldreomsorg AB Diakonist. Samariterhemmet Frösunda LSS AB Förenade Care AB Kosmo AB Mariatjänst AB Mellansvenska Vård Omsorgshuset i Stockholm AB Stiftelsen Andreas Ands Minne Stiftelsen Göransgården Uppland Nursing Resurs AB Victum Omsorg AB Vård och omsorg (Vård & bildning) Sammanfattning

8 Roller och ansvar Beställa och hämta ut kort
Inera Cygate Gemalto Telia Utförare Behörighets- administratör PIN-koder Kommunen HSA-admin Landstinget SITHS-admin Verksamhets- chef HSA-katalog Kort- innehavare Beställa och hämta ut kort Hämta kort Nästan alla rutiner avser infoutbyte mellan behörighetsadministratören och HSA-administratören. Sammanfattning

9 Lokal och central administration
Behörighetsadministratören måste Förstå vad HSA/SITHS innebär Upprätta egna interna rutiner för hanteringen av HSA/SITHS Följa kommunens instruktioner, regler och rutiner Stötta sina egna kortinnehavare, verksamhetschefer och IT-samordnare Utbilda sina ersättare HSA-administratören administrerar HSA/SITHS-beställningar/avbeställningar ansvarar för kommunens instruktioner, regler och rutiner ger stöd och handledning Sammanfattning

10 Rutiner för HSA/SITHS – och bra skydd av patientdata
Beställa SITHS-kort Tilldela/ändra/ta bort medarbetaruppdrag Övertagande av ansvar för personuppgifter och kort Makulera ej uthämtat kort Spärra SITHS-kort Återlämna SITHS-kort Ändra personuppgifter Ändra vårdenhetens uppgifter Lokala rutiner för tilldelning och underhåll av behörigheter Kontrollera yrkeslegitimation Kontroller personnummer och namn folkbokföringen Kvalitetssäkring av HSA- katalogens uppgifter Aktuell version av Net iD, webbläsare, drivrutin,… Fakturering Sammanfattning

11 Stöd till verksamheten
Utförarens ansvar Kortinne-havare Verksam-hetschef MAS Behörighets-administratör IT-samordnare HVKs ansvar HSA-administratör Inera Sammanfattning

12 HSA-katalogens innehåll och struktur
Obligatoriska uppgifter för Pascal i HSA Person Utförare (vårdgivare/vårdenhet) Medarbetaruppdrag Tilldela medarbetaruppdrag Sammanfattning

13 Personuppgifter för kortinnehavare
Placerad hos (vårdgivare HSA) Personnummer Förnamn Efternamn e-postadress Yrkeslegitimation Förskrivarkod (Tidsbegränsad anställning) Attendo AB Carl Berit Anna Kosmo AB Doris Erik Fia Sammanfattning

14 Utförare = Vårdgivare HSA = Vårdenhet HSA
Kosmo AB = Kosmo AB = Kosmo AB Benämning vårdgivare HSA Organisationsnummer Benämning vårdenhet HSA Direkttelefon Postadress Postnummer (geografisk placering) Verksamhetschef (återkommer med mer info) Vårdenhetens medarbetaruppdrag ”Uppdrag för <vårdenhet HSA> Läs mer: Riktlinjer för kommunens HSA-katalog Info, wiki och filmer på Ineras webb Uppdrag för Kosmo AB Sammanfattning

15 Medarbetaruppdrag Pascal enligt Ineras rekommendation
Läs mer: Info, wiki och filmer på Ineras webb Vårdenhet HSA: Benämning: Syfte: Informationstyp: Omfång: Vårdenhet i HSA-katalogen som medarbetaruppdraget tillhör ”Uppdrag för <vårdenhet HSA>” Vård och behandling Alla informationstyper (bl.a förskrivning) Sammanhållen journalföring Sammanfattning

16 Uppdrag för <vårdenhet HSA>
Attendo AB Uppdrag för Attendo AB Kosmo AB Uppdrag för Kosmo AB Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Joursjukvård Varje utförare/vårdenhet HSA har ett medarbetaruppdrag (utom Vård och omsorg som har två). Sammanfattning

17 Tilldela medarbetaruppdrag
Attendo AB Uppdrag för Attendo AB Carl Berit Anna Kosmo AB Uppdrag för Kosmo AB Doris Erik Fia Tilldelningen ska ALLTID göras av den utförare/vårdenhet HSA som ansvarar för medarbetaruppdraget Sammanfattning

18 Tilldela medarbetaruppdrag Kortinnehavare med flera uppdrag
Attendo AB Uppdrag för Attendo AB Carl Berit Anna Kosmo AB Uppdrag för Kosmo AB Doris Erik Fia Tilldelningen görs ALLTID av den utförare/vårdenhet HSA där personen har sitt uppdrag Sammanfattning

19 Tilldela medarbetaruppdrag – V&O Joursjukvård
Vård & omsorg Uppdrag för Vård & omsorg Gun Uppdrag för Vård & omsorg Joursjukvård Hans Ida HVK-avtalad natt-/jourpersonal från Vård och omsorg tilldelas medarbetaruppdrag av Vård och omsorg Sammanfattning

20 SITHS-kort och HSA-katalogens uppgifter
Uppsala kommun SITHS CA,V3 (=Inera) Telia-certifikat Anna Andersson Personnr: … SITHS-certifikat U-a Anna Andersson HSA-id: … Vem är du? HSA-katalog Anna Andersson HSA-id Leg. sjuksköterska Förskrivarkod Uppdrag för A… Vilka är dina egenskaper? Uppdrag för K… Sammanfattning

21 Testa kort och behörigheter
Dator och system Kortläsare Drivrutin kortläsare Net iD Version av webbläsare Kort och behörigheter SITHS-kortet SITHS-certifikatet Medarbetaruppdragen Åtkomst Pascal Hur testar jag? Inera testfunktion (och e-learning) Pascal ordinationsverktyg Självadministration Net iD Byta PIN-koder Lås upp PIN-koder med PUK-koden Sammanfattning

22 Inera: Testa kortläsare, dator och kort
Ineras testfunktion – den blå sidan Klicka på ”Krav för Pascal” Klicka på ”Legitimation” (’pin kod fungerar’ visas längst till vänster) Stäng webbläsaren och försök igen om något ser konstigt ut Ger översiktlig info om kortläsare webbläsare, programvaror, e-legitimation/certifikat, giltig PIN-kod Sammanfattning

23 Inera: http://test.siths.se
Sammanfattning

24 Lär känna ditt SITHS-kort / Felsök ditt SITHS-kort
…Praktiskt information, Kortinnehavare Testa ditt SITHS-kort.pdf Testa kortläsare, visa certifikat, testa PIN-koder Hantera PIN- och PUK-koder.pdf Byt PIN-kod (om du kan din gamla PIN-kod) Lås upp/Byt PIN-kod om du glömt den (använd PUK) Beställ ny PUK-kod (om du glömt koden/tappat Telia-brevet) Sammanfattning

25 Pascal ordinationsverktyg
Varje utförare tar ansvar för sin egen personals utbildning Tre utbildningstillfällen genomförda Flera utbildningstillfällen längre fram? På finns filmer som visar användargränssnittet e-learning för både Pascal ordinationsverktyg och inloggning wiki, dokument, m.m. Sammanfattning

26 Ordinationsverktyget och inloggning
Träna på Pascal ordinationsverktyg Kräver inte inloggning med SITHS-kort. Ange användarnamn och lösenord (pascaldemo, spring_11) Kräver ett antal personnummer att testa på (vem?) Kontakta vem? för mer information Logga in i riktiga Pascal Testa att inloggningen fungerar. Kräver SITHS-kort och medarbetaruppdrag Notera att det är riktiga Pascal. Vårdtagare för Uppsala kommun saknas helt innan migrationen från eDos Sammanfattning

27 Anna Andersson Sammanfattning

28 Support Pascal säkerhetslösning (inloggning till systemet)
Aktuella kontaktpersoner finns på utförarwebben: … Nationell eHälsa, Pascal, Pascal support Pascal säkerhetslösning (inloggning till systemet) Frågor angående inloggning, åtkomst, SITHS-kort, medarbetaruppdrag, HSA-katalogen, datorer och system Sök information på utförarwebbens SITHS-sidor Kontakta i första hand utförarens behörighetsadministratör Utförarens behörighetsadministratör kan kontakta HSA-administrationen på Pascal ordinationsverktyg (ordinationer/arbete i systemet) Frågor angående funktioner i Pascal Sök information på Ineras Pascal-sidor Kontakta i första hand utförarens supportorganisation för Pascal ordinationsverktyget (t.ex. Pascal-utbildad sjuksköterska eller MAS) Utförarens supportorganisation kan kontakta nedanstående personer:      Ordinationer och HSL i Uppsala län: Thomas Lindqvist, Ordinationer och HSL i Uppsala kommun: Marianne Sellgren, Sammanfattning

29 Mer info Läs mer på www.inera.se/vardtjanster
Lär mer på under Nationell eHälsa Kontakta din lokala kontaktperson (MAS, verksamhetschef eller behörighetsadministratör) För behörighetsadministratören: Kommunens centrala HSA-administratör Sammanfattning


Ladda ner ppt "Sammanfattning HSA/SITHS/Pascal"

Liknande presentationer


Google-annonser