Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÅ TYCKER FORSKARNA OM VRs ANSÖKNINGSSYSTEM SYFTE: Mäta forskarnas åsikter om VRs elektroniska ansökningssystem Var tionde forskare, ca 400, ombads besvara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÅ TYCKER FORSKARNA OM VRs ANSÖKNINGSSYSTEM SYFTE: Mäta forskarnas åsikter om VRs elektroniska ansökningssystem Var tionde forskare, ca 400, ombads besvara."— Presentationens avskrift:

1 SÅ TYCKER FORSKARNA OM VRs ANSÖKNINGSSYSTEM SYFTE: Mäta forskarnas åsikter om VRs elektroniska ansökningssystem Var tionde forskare, ca 400, ombads besvara en enkät 274 forskare besvarade enkäten (69 % svarsfrekvens)

2 ALLMÄN BAKGRUNDSINFO

3 Hur fick du information om utlysningen? Antal

4 Hur många ansökningar till VR medverkade du i? (som huvud- och eller medsökande) Antal

5 Inom vilket område låg din ansökan? Antal

6 Var detta första gången du lämnade in en ansökan till VR? Antal

7 Hur föredrar du att lämna in din ansökan? Antal

8 Vad anser du om att VR går över till en helt elektronisk ansökan med endast ett papper? Antal

9 Hur lång tid tog det för dig att fylla i blanketten och konvertera bilagor? Antal

10 INSTRUKTIONER & SUPPORT

11 Använde du VRs instruktioner om ansökningsomgången? Antal

12 Hittade du den information du sökte? Antal

13 Använde du dig av hjälpfunktionen i VR-direct som innehöll info om systemets funktionalitet? Antal

14 Om ja, hittade du den information du sökte? Antal

15 Vad är ditt samlade intryck av VRs instruktioner, hjälpsidor, support via telefon och e-post? Antal

16 Vilken slags support föredrar du? Antal

17 TEKNIK

18 Vilken typ av dator gjorde du din ansökan ifrån? Antal

19 Vilken typ av operativsystem använde du när ansökan gjordes? Antal

20 Vilken typ av webbläsare använde du när ansökan gjordes? Antal

21 Hur upplever du funktionen att överföra bilagor elektroniskt till VR-Direct? Antal

22 Hur använde du funktionen att överföra bilagor? Antal

23 Om du hade problem, var det tekniska problem eller svårtolkade instruktioner? Antal

24 SLUTSATSER •Forskarna stöder ett elektroniskt ansökningssystem •Forskarna ser i framtiden gärna en helt elektronisk ansökan med endast ett papper •Forskarna är i stort sett nöjda med VRs support & instruktioner, men –Ett flertal kommentarer från forskarna tyder på att det finns utrymme till förbättring •Mer än hälften av forskarna hade stött på problem med teknik eller tekniska instruktioner. Detta behöver utvärderas och förbättras.


Ladda ner ppt "SÅ TYCKER FORSKARNA OM VRs ANSÖKNINGSSYSTEM SYFTE: Mäta forskarnas åsikter om VRs elektroniska ansökningssystem Var tionde forskare, ca 400, ombads besvara."

Liknande presentationer


Google-annonser