Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWII http://www.youtube.com/watch?v=Dv9tSHVNrPE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWII http://www.youtube.com/watch?v=Dv9tSHVNrPE."— Presentationens avskrift:

1 WWII

2 Polen anfalls 1 september 1939

3 Det tog mindre än en månad
Blitzkrieg – blixtkrig, för att undvika att hamna i samma sits som WWI, skyttegravskrig. Flygfält, broar och järnvägsbroar bombas Sedan de polska trupperna av stukaplanen Stridsvagnarna sprider sig bakom polska gränsen

4 Polen delades …mellan Tyskland och Sovjetunionen precis efter ritningarna. I oktober samma år krävde Sovjetunionen att få placera trupper i de SJÄLVSTÄNDIGA länderna Estland, Lettland och Litauen. De vågade inte säga nej… Woops! Plötsligt tillhörde de Sovjetunionen, i juni 1940 förklarades de helt sonika tillhöra Sovjetunionen.

5 Finska vinterkriget Oktober 1939 kräver Sovjetunionen delar av Karelska näset av Finland, som vägrar. 30 november går Sovjet- unionen till anfall. I tre månader lyckas man stå emot, men i mars 1940 bröt sovjetiska stridsvagnar igenom. Finland fick fred, men fick lämna ifrån sig ännu större områden än de Sovjet- unionen krävt 1939.

6 Frivilliga soldater från hela Norden hjälpte Finland, flest var de svenska.
Sverige sände även krigsmateriel. Brittiska och Franska trupper ville komma och hjälpa till, men Sverige vägrade låta dem passera över Narvik och Kiruna. De var nämligen inte ute efter att hjälpa Finland utan efter att stoppa exporten av järnmalm från Sverige till Tyskland. Järnmalmen var viktig för den tyska industrin och Frankrike räknade med att snart bli anfallna och ville gärna att kriget istället blossade upp i norra Europa. Nästan soldater på finska sidan miste livet!

7 8 april 1940 lade britterna. ut minor runt Norges kust
8 april 1940 lade britterna!! ut minor runt Norges kust. De meddelade tyskarna detta, de trodde en tysk flotta var på väg för ett stort sjöslag. ISTÄLLET var tyskarna på väg för att ockupera Norge, de ville ha kontroll på malmtransporterna. För att ytterligare säkra transporterna passade man på att ockupera Danmark på vägen. Danmark gav upp via telefon!! Kl 4 på morgonen ringde man den danske utrikesministern och frågade ifall de gav upp. Senare samma morgon angrep man Norge. Man släppte ner fallskärmsjägare i Oslo och Stavanger. Tyskarna krävde att Norge lät bli att göra motstånd, men se det vägrade man. Man stod emot i 62 dagar innan man gav upp. Kungafamiljen och regeringsmedlemmarna flydde till Storbritannien.

8 Sverige då? Sverige blev inte ockuperat trots att man var i princip försvarslös den 9 april 1940. Sverige var neutralt! Eller… tågen rullade genom Sverige med tyska soldater och vapen. Även tyskt flyg och tyska fartyg fick passera svenskt område. Tidvis låg svenska soldater i krigsberedskap, vilket ställde höga krav på kvinnorna.

9 Maten var ransonerad. Den svenska handelsflottan låg illa till, man var ute mitt i ”smeten”, för att frakta varor, importera olja, kol och brödsäd, exportera malm, kullager och papper. Mer än 1000 svenskar omkom vid minsprängningar och torpederingar.

10 Västmakterna då? Hittills hade det inte gjort nåt!
När Danmark och Norge blev ockuperat växte kritiken och Chamberlain blev tvungen att avgå. Istället kom Churchill. I maj 1940 blev han premiärminister. ”Jag har ingenting annat att bjuda er än blod och möda, tårar och svett.”

11 Frankrike invaderas… och några till
Samma dag Churchill blev premiärminister anföll tyskarna Frankrike. Man gick även denna gång via Belgien, men passade på att även ta Nederländerna. Man kom så bakom de befästningar som Frankrike byggt. Frankrike hann aldrig samla sig till försvar. 35 dagar senar var tyskarna framme och hade triumftåg på Champs-Elysées. Frankrike var tvungen att be om vapenstillestånd.

12 Italien går in i kriget Italien gick in i kriget på Tysklands sida, några dagar innan tyskarna tågade på Champs-Elysée. Italien gillade egentligen inte att Tyskland börjat kriget, de var inte färdiga med sin upprustning, men så verkade ju tyskarna vara på väg och vinna och då ville man inte stå utanför som åskådare. Man ville vara på den vinnande sidan. Tyvärr, tyckte Hitler, så stod Spanien utanför och förklarade sig som neutrala.

13 Slaget om Storbritannien
Storbritanniens tur efter Frankrike. Det enda landet som fortfarande stod emot Hitler. Blitzen – de tyska angreppen på städer, hamnar och flygfält. Man ville knäcka stridsviljan hos britterna. Många strider utkämpades i brittiskt luftrum. Britterna höll stånd, de sköt ner fler plan än tyskarna hann bygga, fler piloter än de han utbilda. Hitler fick ge sig. ”Aldrig förr i historien har så många haft så få att tacka för så mycket” Churchill (till piloterna)

14 Operation Barbarossa Fula fisken Hitler, hade slutit pakt med Sovjetunionen, men avsåg inte att hålla den. Istället planerade han att anfalla. Därför ansträngde han sig heller inte mer för att vinna Storbritannien. Olja, järnmalm och brödsäd hade Sovjetunionen som tyskarna ville ha. Då kunde de krossa Storbritannien

15 Hitler ville framstå som den som krossade världskommunismen
Man skulle utföra en utrotningskrig i öster. Ungern, Bulgarien och Rumänien lyckades bli lurade av tyskarna, med löften om att få tillbaka landområden de förlorat i WWI. Tror ni han tänkte hålla vad han lovat? Jugoslavien vägrade stödja Tyskland, då ockuperade tyskarna… även Grekland ockuperades, Kreta var strategiskt bra att ha för tyskarna. Också i norr lyckades tyskarna dupera, Finland ställde sig på tyskarnas sida, mot löfte om att få tillbaka landområdena Sovjetunionen tagit för dem.

16 22 juni 1941 …rullar tyska stridsvagnar in i Sovjetunionen. Framryckningen gick i rasande fart, man bombade flygfält, många plan hann inte ens lyfta. Målen var: Leningrad, Moskva och Ukraina innan vintern. I början av oktober nådde man nästan fram till Kreml, Moskvas hjärta. Men man blev stoppad några kilometer från Moskva av en mur av krigsmateriel och människor. I Leningrad hade man stoppats på liknande sätt. I Leningrad hade tre miljoner människor dött!!

17 Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen
… de hälsade tyskarna som befriare… men det ville inte Hitler. Den tyska armén for fram hårt i länderna och folket vände sig emot dem. ”Vi fick välja mellan två diktatorer, och vi valde den som pratade ryska”

18 Barbarossa och kung Bore är inte nådig… general Vinter är övertygande.
Det blixtkrig som lyckats i de andra länderna miss- lyckades i Sovjetunionen. De framryckte så fort att det var svårt för Tyskland att ersätta sårade och döda soldater. Vapen, mat, ammunition och drivmedel var tvunget att transporteras… på grusvägar… till häst. Dessutom var inte tyskarna rustade för den ryska vintern. De frös helt enkelt. De ryska soldaterna var mycket bättre rustade.

19 Pearl Harbor 7 december 1941: ”Främmande plan är på väg mot USA.” Ingen brydde sig!! Några minuter senare smällde det, stora delar av USA:s flotta förstördes den dagen. Japan – trodde tyskarnas seger över Sovjetunionen var klar. Nu ville Japan fortsätta det de påbörjat mot Kina Japan ville bli östra Asiens ledare, och USA skulle inte få förstöra för dem. Redan tidigare hade det varit spänt mellan USA och Japan, Stilla Havet var orsaken, vem skulle ha mest inflytande i området. USA drog så in i kriget, vilket enligt Churchill förenklade det hela. De allierade fick en mäktig bundsförvant. Roosevelt, tidigare omstridd, fick nu en uppslutning från folket som inte varit möjlig genom endast politik. Tyskland förklarar USA krig, dåraktigt av Hitler, militärt överlägsen i Europa, men inte emot USA, han fick nästan hela världen emot sig.

20 Slutet närmar sig. Förutom alla länder Hitler ockuperat hade han trupper i Nordafrika, de hade nått fram till Egypten. I och med det hotades Storbritanniens livsviktiga förbindelse med Indien, Sydostasien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom höll han på med Operation Barbarossa. Året var 1942! De stater som tidigare varit självstyrande blev nu stramare hållet och de förväntades följa nazistisk politik, framför allt när det gällde judefrågan. De förväntades också ställa upp militärt för Tyskland.

21 el-Alamein Man ville stänga av de allierade från Asien, de ville åt den dyra oljan. Suezkanalen skulle stängas för brittiska fartyg, tänkte man. En tysk-italiensk arme skulle komma söderifrån. Slaget vid el-Alamein: ett pansarslag 1942 ger britterna övertag och en avgörande seger. Tyskarna hade svårt att få fram krigsmateriel. Bl.a. sänkte britterna 70% av tyskarnas lastfartyg med förstärkning. USA och Storbritannien landsatte nya styrkor i Algeriet och Marocko. I början kunde Tyskland hålla stånd emot trupperna i Nordafrika, men nya sändningar trupper och utrustning kom över Atlanten. Tyskarna klarade inte längre att producera. Maj 1943: Tyskarna drevs bort, de hade förlorat man.

22 Kyla, krigsskador och hunger.
man återstod av tyska armen i Sovjetunionen när de kapitulerade i januari 1943. Hitler hade beordrat att de skulle vänta med intåget i Moskva och istället gå söderut , genom Sovjetunionen, mot oljan. Vid Stalingrad, vid floden Volga stoppades de tyska trupperna. Ryska trupper skar av hela den tyska sjätte armen. Över man stängdes inne.

23 Krigsindustrin avgjorde
Byggda flygplan: Tyskland st Storbritannien st USA st Sovjetunionen st Vem släppte flest bomber tror du? Tyskland hann inte producera i den takt de förlorade materiel.

24 Operation Overlord och Dagen D, i Normandie
1944, 6 juni skedde invasionen i Normandie i Frankrike. Den största invasionen av sin sort i krigshistorien. 4000 fartyg skeppade över soldater 1000 flygplan släppte ner fallskärmsjägare På 24 timmar hade man landsatt man. Fria franska, canadensiska, brittiska och amerikanska soldater var inblandade.

25

26 1945 slutet i Europa Anfallen kom från öster, väster och söder över Tyskland. Våren 1945 kunde amerikanska och sovjetiska soldater skaka hand vid floden Elbe

27 Hitler begår självmord
Den 30 april begår Hitler självmord i sin bunker i Berlin. (dagen innan hade han gift sig med Eva Braun, sin älskarinna) Då var stora delar av Berlin redan ockuperat av Röda armen. En vecka senare kapitulerade Tyskland utan villkor.

28 1945 slutet i Asien Striderna i Stilla havet hade fortsatt, USA var mäktig att både bedriva krig i Europa och mot Japan. Man hade under 4 år upprustat i USA. Flottan hade blivit 20 gånger större och stridsvagnar och stridsplan hade byggts. Japan drevs oundvikligt tillbaka mot sitt hemland under hårda strider. Ö efter ö erövrades av USA. Japanerna var ihärdiga och slogs ofta till siste man. 1945 var USA så nära Japan att man kunde förbereda invasion, men det bedömdes som svårt då Japanerna var beredda att försvara sitt land lika hårt som varje ö i Stilla havet.

29

30 Atombomberna fälls I det läget valde den nye presidenten i USA, Harry Truman att visa USA:s muskler på ett nytt sätt. Man ville testa ett nytt vapen och spara amerikanska soldaters liv. Den 6 augusti 1945 sprängdes en bomb över Hiroshima, människor dödades omedelbart, skadades och hela staden lades i aska. Den 9 augusti 1945 sprängdes så en bomb till över Nagasaki. Japan kapitulerade utan villkor. Första och enda gången atombomber använts i krig. ANDRA VÄRLDSKRIGET VAR SLUT!

31 Den slutgiltiga lösningen av judefrågan.
Tyskarnas rasideologi Tortyr, svält, avrättningar, arbetade ihjäl, försökskaniner. Koncentrationsläger vs. Förintelseläger Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek, Auschwitz-Birkenau och Chelmno. I Polen. På flera dygn fick ingen lämna vagnarna, varken i sommarhettan eller vinterkylan. I de fullpackade vagnarna fördes män, kvinnor och barn mot sin död. När vagnarna kom fram till ett läger fördes fångarna direkt till gaskammare. På sex timmar var ett tåg tömt, rengjort och på väg tillbaka. Människorna var ihjälgasade, brända och askan spridd. Mål – rensa Europa döda Hur kunde de hålla det hemligt?

32 Krigets resultat I WWI dödades 9 miljoner soldater!!!
I WWII dödades minst 29 miljoner soldater!!! Plus nästan lika många civila, gamla, kvinnor och barn. I Sovjetunionen dog minst 20 miljoner människor. I Polen dödades 5 miljoner polacker varav 3 miljoner judar.

33 Churchill, Roosevelt och Stalin

34 Jalta och Potsdam-konferenser
Efter WWII ritades Europas karta om. Man hade redan bestämt hur gränserna skulle dras. Sovjetunionen skulle återfå sina gränser från Stalin fick alltså de landområden som Hitler lovat honom 1939. Man lovade också att Sovjetunionen skulle få inflytande över de delar av Östeuropa som Röda armén intagit.

35 Tyskland krymper! Men den viktigaste gränsdragningen var ändå att Tyskland fick sina områden minskade. Ännu mindre än innan WWI! Man delade Tyskland i Östtyskland och Västtyskland. Eftersom Sovjetunionen fick en stor del av Polen, så fick Polen en stor del av östra Tyskland. Polen och Tjeckoslovakien återuppstod som självständiga.

36 Sovjetunionen VINNARE
Sovjetunionen tog över ”lite” till. En rad av de stater som blivit självständiga efter WWI: Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Bessarabien tillföll Sovjetunionen, liksom Ostpreussen. Königsberg, f.d. huvudstaden döptes om till Kaliningrad. Österrike skildes från Tyskland och blev självständigt igen, liksom Jugoslavien. Ungern fick sina gränser förändrade.

37 Osams IGEN! De allierade blev ju så klart osams!
I västra Tyskland slog Frankrike, Storbritannien och USA samman sina ockupationszoner till en, Västtyskland. I östra Tyskland blev inte så. Berlin, den gamla huvudstaden låg i östra Tyskland, och den hade delats i två. Berlin styrdes alltså av USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. Östra Berlin blev huvudstad i Östtyskland, DDR. Bonn blev huvudstad i Västtyskland, BRD. Inom kort skulle dessa ”små” osämjor leda till ett krig utan vapen, men med spioner, ord, diplomati och propaganda. Detta ledde så småningom till det KALLA KRIGET.


Ladda ner ppt "WWII http://www.youtube.com/watch?v=Dv9tSHVNrPE."

Liknande presentationer


Google-annonser