Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A6 GK VETERANERNA Regelinformation 2012-04-10 Larsove Jancke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A6 GK VETERANERNA Regelinformation 2012-04-10 Larsove Jancke."— Presentationens avskrift:

1 A6 GK VETERANERNA Regelinformation Larsove Jancke

2 Nyheter 2012 Definition: Adressera bollen. Regel 1-2. Regel 6-3a.
Regel 18-2b. Regel 19-1. Regel 20-7c. Bilaga IV. Decisions.

3 Definition: Adressera bollen. Regel 18-2b.
En spelare har adresserat bollen när han har grundat klubban direkt framför eller direkt bakom bollen, oavsett om han tagit sin stans eller ej. R 18-2b. Boll som rör sig efter adressering. Undantag: Om det är känt eller så gott som säkert att spelaren inte orsakade att hans boll rörde sig gäller inte regel 18-2b.

4 Decisions. Dec 18-2b/2. Nytt. Man kan i princip inte adressera bollen i ett hinder, eftersom man i så fall bryter mot regel 13-4, och får den allmänna plikten för brott mot regeln. (Undantag: T. ex. R 13-4 Anmärkning.) Dec 18-2b/5. Nytt. Om en spelare stöder klubban mot gräset omedelbart bakom bollen och gräset trycks ihop så mycket att det bär upp klubbans vik, anses spelaren ha grundat klubban och därmed även adresserat bollen.

5 Decisions. Dec 18-2b/12. Reviderat.
Bollen rubbas efter adressering och stoppas av klubban. Spelaren får1 pliktslag enligt regel 18-2b och bollen skall återplaceras. Om det är känt eller så gott som säkert att spelaren inte orsakat att bollen rubbats får spelaren 1 pliktslag enligt regel 19-2. Bollen spelas som den ligger.

6 Regel 1-2. R 1-2. Påverka en bolls rörelse eller förändra fysiska förhållanden. En spelare får inte vidta någon åtgärd med avsikt att påverka rörelsen för en boll i spel eller förändra fysiska förutsättningar med avsikt att påverka spelet av ett hål.

7 Regel 1-2. Forts. Undantag:
En åtgärd som uttryckligen tillåts eller uttryckligen förbjuds av en annan regel faller under den regeln och inte regel 1-2. En åtgärd som vidtas enbart med omsorg om banan är inte ett brott mot regel 1-2.

8 Decisions. Dec. 1-2/0.7. Nytt. Förklaring till ”enbart med omsorg om banan”. En spelare får till exempel jämna till en skadad hålkant, laga spikmärken, jämna till marken eller lägga tillbaks uppslagna torvor om han gör det enbart i omsorg om banan och utan avsikt att påverka en bolls rörelse eller banans skick om det påverkar spelet för en spelare i spelarens grupp eller i en match eller området dit en boll kan komma eller skall droppas eller placeras.

9 Decisions. Dec 1-2/3. Nytt. En spelare bryter av en liten buske i ett område dit han befarar att bollen kan rulla efter en droppning. Ingen plikt enligt R eftersom spelaren inte förbättrat området där bollen skall droppas. 2 pliktslag enligt R. 1-2. Samma gäller om spelaren till exempel bryter av en gren som kan påverka hans sving i ett område dit spelaren befarar att hans boll i vila kan rulla.

10 Decisions. Dec. 1-2/5.5. Reviderat.
En spelare stoppar medvetet sin boll som efter en pitch rullar tillbaka mot spelaren. Spelaren får plikt enligt regel 1-2. Förtydligat att regel 19-2 inte gäller eftersom regel 19-2 endast gäller när man oavsiktligt påverkar sin boll i rörelse.

11 Regel 6-3a. R 6-3a. Starttid. Plikt för brott mot regel 6-3a.
Om en spelare anländer till den plats där han skall starta, beredd att spela, inom 5 minuter efter utsatt starttid är plikten för att inte starta på utsatt tid förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. I annat fall är plikten för brott mot denna regel diskvalifikation.

12 Decisions. Dec. 6-3a/5. Nytt. Att starta för tidigt ger samma plikt som att starta för sent. Även här gäller 5 minuter som gräns.

13 Regel 12-1. R 12-1. Se bollen. Leta efter bollen.
En spelare är inte nödvändigtvis berättigad att se sin boll när han slår ett slag. När en spelare letar efter sin boll, var som helst på banan, får spelaren vidröra och böja högt gräs, vass, säv, ljung, buskar och liknande men endast i den utsträckning som behövs för att hitta eller identifiera bollen och under förutsättning att detta inte förbättrar bollens läge, området för hans avsedda stans eller sving eller hans spellinje;

14 Regel 12-1. Forts. R 12-1. Se bollen. Leta efter bollen. Forts.
om bollen rör sig gäller Regel 18-2a med undantag för vad som sägs i a-d i denna regel. Förutom de sätt att leta efter och identifiera en boll som reglerna annars tillåter, får spelaren också leta efter eller identifiera en boll enligt Regel 12-1 på följande sätt:

15 Regel Forts. R 12-1a. Söka efter eller identifiera boll täckt av sand. Överallt på banan får spelaren, om spelarens boll antas vara täckt av sand så att han inte kan hitta eller identifiera den, utan plikt, vidröra eller flytta sanden för att hitta eller identifiera bollen. Om bollen hittas, och identifieras som hans, måste spelaren återskapa läget så nära som möjligt genom att lägga tillbaka sanden.

16 Regel Forts. R 12-1a. Söka efter eller identifiera boll täckt av sand. Forts. Om bollen rör sig när spelaren rör eller flyttar sand i samband med att spelaren söker efter eller identifierar bollen är det ingen plikt; bollen måste återplaceras och läget återskapas. När ett läge ska återskapas enligt denna regel får spelaren lämna en liten del av bollen synlig.

17 Regel Forts. R 12-1b. Söka efter eller identifiera boll som är täckt av lösa naturföremål i ett hinder. I ett hinder får spelaren, om spelarens boll antas vara täckt av lösa naturföremål så att man inte kan hitta eller identifiera den, utan plikt, vidröra eller flytta lösa naturföremål för att hitta eller identifiera bollen. Om bollen hittas eller identifieras som hans, måste spelaren lägga tillbaka de lösa naturföremålen.

18 Regel Forts. R 12-1b. Söka efter eller identifiera boll som är täckt av lösa naturföremål i ett hinder. Forts. Om bollen rör sig när spelaren vidrör eller flyttar lösa naturföremål i samband med att söker efter eller identifierar bollen gäller regel 18-2a; om bollen rör sig när spelaren lägger tillbaka de lösa naturföremålen är det ingen plikt och bollen måste återplaceras. Om bollen var helt täckt av lösa naturföremål måste spelaren täcka över bollen igen men får lämna en liten del av bollen synlig.

19 Regel Forts. R 12-1 d. Leta efter boll i hindrande föremål eller onormala markförhållanden. Om en boll, som ligger i eller på ett hindrande föremål eller i ett onormalt markförhållande, av misstag rubbas under letandet är det ingen plikt; bollen måste återplaceras om spelaren inte väljer att fortsätta enligt Regel 24-1b, 24-2b eller 25-1 om dessa kan tillämpas i situationen. Om spelaren återplacerar bollen får han fortfarande fortsätta enligt någon av dessa regler om en sådan regel kan tillämpas i situationen.

20 Regel 13-4. R 13-4. Boll i hinder. Förbjudna åtgärder. Undantag 2:
Spelaren får när som helst jämna ut sand eller jord i ett hinder under förutsättning det enda syftet är omsorg om banan och ingenting görs som bryter mot regel 13-2 med hänsyn till hans nästa slag. Om en boll som spelats från ett hinder ligger utanför hindret efter slaget får spelaren jämna ut sand och jord i hindret utan begränsning.

21 Decisions. Dec. 13-4/9. Nytt. En spelares boll ligger i en bunker. Spelaren hämtar en kratta som ligger i en annan del av bunkern och krattar sina och några andra fotspår innan han spelar bollen. Det utgår ingen plikt om spelaren inte gjorde något som bryter mot regel 13-2 med avseende på spelarens nästa slag. Om en spelare ofta agerar enligt ovan kan detta tolkas som om spelaren gör detta för att pröva hindrets beskaffenhet. Om så är fallet anses spelaren ha brutit mot regel 13-4a.

22 Decisions. Dec. 13-4/16. Reviderat.
En spelares boll ligger i ett (vatten)hinder. Om spelaren i avsikt att identifiera sin boll, flyttar ett löst naturföremål som delvis täcker bollen utgår ingen plikt. (Se regel 12-1b.) Detta gäller även om det visar sig att bollen inte är spelarens boll.

23 Regel 20-7c. R 20-7c. Spel från fel plats. Anmärkning 3:
Om en spelare får plikt för spel från fel plats får han ingen ytterligare plikt för att: ersätta en boll när detta inte är tillåtet; droppa en boll när reglerna säger att den ska placeras, eller placera en boll när reglerna säger att den ska droppas;

24 Regel 20-7c. Forts. R 20-7c. Anmärkning 3. Forts.
(c) droppa en boll på ett felaktigt sätt; eller (d) en boll sätts i spel av person som enligt reglerna inte får göra det.

25 Bilaga IV. Ny. Hjälpmedel och annan utrustning.
(Generella regler för utformning av utformning av hjälpmedel och annan utrustning.) 1. Peggar (Regel 11) 2. Handskar (Regel 14-3) 3. Skor (Regel 14-3) 4. Kläder (Regel 14-3) 5. Hjälpmedel som mäter avstånd (Regel 14-3)

26 Decisions. Dec 13-2/0.5. Nytt. Förklaring till ”förbättra” i regel 13-2. Exempel på ändringar som sannolikt inte ger sådan potentiell fördel är om spelaren: reparerar ett litet nedslagsmärke på spelfältet någon meter framför bollen innan han gör ett 150 m inspel när han övningssvingar och av misstag slår ner flera blad från ett träd i området för den tilltänkta svingen, men det fortfarande finns så många blad och grenar kvar att området för svingen inte egentligen har påverkats

27 Decisions. Dec 13-2/0.5. Forts. vars boll ligger i hög ruff 160 m från green går fram och rycker bort litet gräs i spellinjen och kastar upp dem i luften för att bestämma vindriktningen. Exempel på ändringar som sannolikt ger sådan potentiell fördel är om spelaren: reparerar ett nedslagsmärke ute på banan någon meter framför bollen innan han gör ett slag utanför green som kan påverkas av nedslagsmärket (t.ex. en putt eller ett lågt slag)

28 Decisions. Dec 13-2/0.5. Forts. övningssvingar och av misstag slår ner ett blad från ett träd i området för den tilltänkta svingen men det var ett av mycket få blad som kunde påverka svingen eller falla ner och då distrahera honom så att området för den tilltänkta svingen blivit väsentligt påverkad rycker bort litet gräs från ruffen någon dm bakom bollen för att bestämma vindriktningen men då minskar den potentiella distraktionen för spelaren eller motståndet för hans klubba i området för den tilltänkta svingen.

29 Decisions. Dec. 14-3/0.7. Nytt. Spelaren får information om avstånd, vilket mätts med avståndsmätare utan en lokal regel som tillåter användande av ett sådant hjälpmedel. Spelaren är diskvalificerad om han själv eller någon från hans sida har använt mätaren, eller om spelaren bett om information från någon som mätt avståndet. Spelaren blir inte diskvalificerad om han får information från en domare eller från någon utomstående när han inte bett om det.

30 Decisions. Dec. 14-3/17. Nytt. Om en spelare lyssnar på t.ex. musik eller radio när han slår ett slag eller under en längre tid, anses detta t.ex. kunna ta bort andra störande ljud eller kunna hjälpa spelaren att få rätt tempo i svingen. Detta är ett brott mot regel 14-3. Det är däremot inget regelbrott att t.ex. lyssna på radio från andra sportevenemang eller trafikinformation när man går från green till nästa tee.

31 Decisions. Dec. 14-5/2. Nytt. Spela på en boll som vibrerar. (T.ex. en boll som ligger på green vid hård vind.) En vibrerande boll är inte i rörelse. Det utgår ingen plikt om man spelar på en boll som vibrerar.

32 Decisions. Dec. 33-8/27. Reviderat. Det är inte tillåtet att skriva en lokal regel som generellt tillåter lättnad utan plikt för vattenfyllda bunkrar. Under exceptionella förhållande får dock tävlingsledningen skriva en lokal regel som tillåter lättnad utanför en eller flera specifika bunkrar som är helt vattenfyllda. Tillägg: Man har lagt till förslag om hur en lokal regel bör utformas. (Finns i infobanken.)

33 Spel- o Tävlingshandbok.
10:2 Speltyper. Slaggolf. Förtydligat att brott mot vissa regler skall läggas på scoren även om det innebär att spelaren får mer än par +5 på hålet. Detta gäller vid brott mot följande regler: 4-1, 4-2, 4-4, 6-3a, 6-4 och 6-7. (Jämför anmärkning 1 och 2 i Regel 32-1b, poängbogeytävlingar.)

34 Spel- o Tävlingshandbok.
Kapitel 12 Klubbhandicap Klubbhandicap återinförs i Sverige. Klubbhandicap anges alltid i heltal. Höjning av klubbhandicap görs normalt inte. Antal erhållna slag är klubbhandicapet + det antal slag som en spelare med hcp 36,0 erhåller. Spelare med klubbhandicap bör spela från röd tee (eller motsvarande.) Alla spelare med hcp 36+ tilldelas klubbhcp 54.

35 Handicap. Det finns för närvarande ingen svensk översättning av de nya handicapreglerna. Information från Svensk Golf nr : Handicapgrundande sällskapsronder: Sällskapsronder måste vara föranmälda för att gälla som handicapgrundande rond. (Gäller även vid sänkning av handicap.) Anmälan kan ske via GIT eller till medspelare/markör innan ronden påbörjas. Gränsen för att en spelare kan höja sin hcp max 2,0 per år under sällskapsronder är borttagen.

36 Handicap. CBA. (Computed Buffer Adjustment.)
10%-regeln för att en tävlingsrond skall vara hcp-grundande för sänkning ersätts med en beräknad buffertzon. Detta innebär bland annat att e spelare kan sänkas även om han får lägre än 36 poäng. Klubbhandicap (54-37) återinförs. Tävlingshandicap införs år Tävlingshandicap tilldelas automatiskt till alla som har minst 4 hcp-grundande ronder under 2012. Separata buffertzoner för 9-hålsronder.

37 Hur använda regelboken?
Definitioner Det finns fler än femtio definierade begrepp och dessa utgör det fundament kring vilket reglerna för golfspel är skrivna. En god kännedom om de definierade begreppen (som är kursiverade i hela boken) är mycket viktigt för att kunna tillämpa reglerna korrekt.

38 Hur använda regelboken?
”får” (t.ex. spelaren får annullera slaget) innebär att agerandet är valfritt. ”bör” (t.ex. spelaren bör kontrollera scoren) innebär att agerandet rekommenderas men är inte obligatoriskt.  ”skall” (t.ex. spelarens klubbor skall vara godkända) innebär att det är en föreskrift och att det utgår plikt om denna inte följs.

39 Hur använda regelboken?
”en boll” (t.ex. droppa en boll bakom punkten) innebär att du får sätta in en annan boll (t.ex. Regel 26, 27 eller 28). ”bollen” (t.ex. spelaren skall lyfta bollen och droppa den) innebär att du inte får sätta in en annan boll (t.ex. Regel 24-2 och 25-1).

40 Golf spelas enligt golfreglerna annat spel är golfliknande
OBS! Golf spelas enligt golfreglerna annat spel är golfliknande Den nya regelboken ”Regler för Golfspel ” finns numera att köpa i receptionen för det facila priset av 30 kronor. Lycka till! (Plikten framför allt)


Ladda ner ppt "A6 GK VETERANERNA Regelinformation 2012-04-10 Larsove Jancke."

Liknande presentationer


Google-annonser