Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER"— Presentationens avskrift:

1 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Stadgar Presenteras vid årsstämma 2004 Tillägg 2008 med rött Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

2 Ändringar i bostadsrättslagen 1 april 2003
Ändringarna gäller bl.a.: Ansvaret för lägenhetens skick och avhjälpande av brist i lägenheten på bostadsrättshavarens bekostnad Andrahandsupplåtelse Förändringar i lägenheten Störningar i boendet samt förverkande Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

3 Ansvaret för lägenhetens skick på bostadsrättshavarens bekostnad
Bostadsrättshavaren ska som huvudregel hålla sin lägenhet i gott skick. Detta betyder att han eller hon normalt har ansvaret för det s.k. inre underhållet av lägen-heten. Medlemmen är skyldig att se till att behövliga reparationer görs samt betala för dessa. Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

4 Ansvaret för fastighetens skick på bostadsrättsföreningens bekostnad
Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten samt ventilationskanaler som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet (tidigare kallades dessa ledningar för stamledningar). Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

5 Funktionsansvar/ Underhållsansvar
Bostadsrättshavaren är skyldig att utföra visst förebyggande underhåll (rensa avlopp, golvbrunn och vattenlås, täta kranar). Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående bild. Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

6 SBC:s nya ”mönsterstadgar”
SBC har med anledning av lagändringarna omarbetat sina så kallade mönsterstadgar. Den viktiga bestämmelsen om medlems underhållsansvar för sin lägenhet har fått ny utformning. SBC:s nya ”mönsterstadgar” antogs av föreningsstämman 2004 och 2005 som BRF Serpentinens stadgar. Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

7 Nyheter i SBC:s mönsterstadgar = BRF Serpentinens stadgar
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: - till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt - inredning, belysningsarmaturer - vitvaror, sanitetsporslin - golvbrunn inklusive klämring - rensning av golvbrunn (se bilaga) Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

8 Nyheter i SBC:s mönsterstadgar = BRF Serpentinens stadgar
I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: - tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning - kranar och avstängningsventiler - ventilationsfläkt - elektrisk handdukstork Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

9 Nyheter i SBC:s mönsterstadgar = BRF Serpentinens stadgar
I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat - vitvaror köksfläkt, ventilationsdon - kranar och avstängningsventiler - disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

10 Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004
Tidigare ägare Bostadsrättshavarens skyldighet att hålla lägenheten i gott skick gäller även i de fall då tidigare boende har utfört bristfälliga reparationer eller infört bristfälliga installationer. Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004

11 Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004
Försäkringar Bostadsrättshavare: Hemförsäkring Bostadsrättsföreningen: Fastighetsförsäkring, som fr o m 2007 inkluderar bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Försäkringen avser plötsliga och oförutsedda skador. När dessa skador beror på bristande underhåll ges ingen ersättning. Bostadsrättsföreningen Serpentinen 2004


Ladda ner ppt "BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER"

Liknande presentationer


Google-annonser