Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IP Skogen IP Skogen är en ambulerande idrottsanläggning, ett paket för tävlingar från ett par hundra till ett par tusen deltagare och deras behov av dusch-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IP Skogen IP Skogen är en ambulerande idrottsanläggning, ett paket för tävlingar från ett par hundra till ett par tusen deltagare och deras behov av dusch-"— Presentationens avskrift:

1 IP Skogen IP Skogen är en ambulerande idrottsanläggning, ett paket för tävlingar från ett par hundra till ett par tusen deltagare och deras behov av dusch- och omklädningsmöjligheter, resultatservice, toaletter, enkel sjukvård, bord och stolar och tält.

2 Vem får hyra! Anläggningen är ett samarbete mellan sex kommuner; Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Bidragsberättiga föreningar och kommunala förvaltningar i dessa kommuner lånar materiel från IP Skogen utan kostnad.

3 Övrig uthyrning Privata förhyrare samt föreningar och organisationer från andra kommuner kan hyra materiel från IP Skogen efter marknadsmässig hyra.

4 Vissa som har företräde!
De 6 kommunernas föreningar som svarar för större arrangemang såsom 10-mila eller 25- manna i orientering, Lidingöloppet, Wira-spelen, SM eller DM tävling eller motsvarande har förträde framför andra låntagare.

5 Hur beställer man från IP Skogen ?
Beställning kan göras på adress: IP Skogen Täby Kommun Täby eller Per telefon Måndag och fredagar kl Preliminärboka i tid! Vagnar och tillbehör lånas ut från IP Skogen, Fogden på Fogdevägen 6 i Täby

6 Bestämmelser Låntagaren ansvarar för erforderliga transporter av förhyrd materiel I samband med utlåning av materiel från IP Skogen skall namngiven person som är utsedd av låntagaren kvittera lånet av materielen och dessutom närvara vid så väl utlämning som återlämnande.

7 Skötselanvisningar Låntagaren förbinder sig att ta del av och följa de skötselanvisningar som finns upprättade för lånade materielen. Om skötselanvisningarna inte uppfyllts, debiteras låntagaren för det merarbete och de merkostnader som detta medför för IP Skogen.

8 Extra arbete Om IP Skogen tvingas till extra arbete, exmpelvis städning, rengöring, stuvning, montering m.m. som en följd av att skötselanvisningarna inte uppfyllts, debiteras låntagaren med 250 kr per påbörjad timme.

9 Väntetid För väntetid eller extra arbete för IP Skogen i samamband med hämtning eller återlämnande av förhyrd materiel debiteras låntagaren med 250 kr per påbörjad timme.

10 Ansvar för skada Låntagaren ansvarar för samtliga skador som uppkommer på den förhyrda materielen under hyrestiden liksom för all övriga person- eller sakskador som orsakas under hyrestiden. Om skada på förhyrd materiel skulle inträffa skall låntagaren ovillkorligen anmäl detta till IP Skogen vid återlämnandet av materielen.

11 Forts. Ansvar för skada Vid skada på eller förlust av förhyrd materiel debiteras låntagaren kostnaderna för reparation eller återanskaffning. Önskar låntagaren själv reparera eller återanskaffa skadad eller förlorad materiel kan detta tillåtas efter godkännande av IP Skogen.

12 Vad finns ! Tält 10 x 4 meters tält

13 Tält 6 x 4 meter

14 2 stycken 6 x 4 meterstält ihopsatta.

15 Matsal under fotbolsläger 2 6x4!

16 Telefontid måndag och fredag kl. 09.00-10.00 TFN. 5555 94 84
IP Skogen har telefontid måndag och fredag kl TFN. 

17 Transport Låntagaren ansvarar för erfordeliga transporter av förhyrd materiel.

18 Fler bilder 10x6

19 Upplysningar resp. kommun
Danderyd Lidingö Täby Vallentuna Vaxholm Österåker


Ladda ner ppt "IP Skogen IP Skogen är en ambulerande idrottsanläggning, ett paket för tävlingar från ett par hundra till ett par tusen deltagare och deras behov av dusch-"

Liknande presentationer


Google-annonser