Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rawfood 2012-09-21 SIDAN 1 En studie om lågtempererade eller semitillagade livsmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rawfood 2012-09-21 SIDAN 1 En studie om lågtempererade eller semitillagade livsmedel."— Presentationens avskrift:

1 Rawfood 2012-09-21 SIDAN 1 En studie om lågtempererade eller semitillagade livsmedel

2 Nygamla trender med nygamla risker  Mat ska vara en sensorisk upplevelse  Rawfood både trend och livsstil ”En överraskande gastronomisk era ledd av krav på äkta råvaror och med frihet för fantasi och skapande” – Frantzen/Lindeberg 2012-09-21 SIDAN 2

3 Studie i samarbete med SLU  Examensarbete - en mindre kartläggning  Fokus på hamburgare, fisk och fläsk 2012-09-21 SIDAN 3

4 Fokus på EHEC  Enterohaemorragisk E. Coli O157:H7 – allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enl SmL  58 personer insjuknar i EHEC pga otillräckligt upphettade hamburgare varav 3 utvecklar HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) 1992 (Cieslak et al)  447 personer i Washington av samma orsak och livsmedel 1993 (Alision et al)  4000 personer insjuknar varav 800 utvecklar HUS och 51 personer avlider i Europa (bockhornsklöverfrön fr. Egypten) 2011 (WHO)  VTEC: i 15,5 % av importerat nötkött, resp. 1,1 % av inhemskt nötkött. Sverige importerar årligen ca 125 miljoner ton nötkött och producerar 138 miljoner ton (motsv. 19 resp 1,5 ton) (SLV) 2012-09-21 SIDAN 4

5 Stigande trend för EHEC-incidens 2012-09-21 SIDAN 5

6 Resultat av studie  Rawfood en fortsatt stark trend, även animalier  Kunskap om riskerna hos VU ofta eftersatt, även hos leverantörer  Störst risker hos VU som inte har kontroll över hela processen, exv. köper in färdigmald färs  Riskerna minimeras effektivt med goda grundförutsättningar, bra hantering och kontroll över råvaror  Nya verktyg – checklistor och bedömningsgrunder 2012-09-21 SIDAN 6

7 Åtgärder i kontrollen  Säker rawfood kräver kunskap och kontroll över råvarorna (hantering eller garantier)  Bättre information om riskerna till VU – informationsmaterial tas fram  Öka medvetenheten hos konsumenter - ställ krav på råvaror och hantering, exv. putsad högrev är att föredra över mald färs  Fortsatt granskning av rutiner och råvaror hos VU i alla led för att minimera riskerna i löpande kontroll 2012-09-21 SIDAN 7


Ladda ner ppt "Rawfood 2012-09-21 SIDAN 1 En studie om lågtempererade eller semitillagade livsmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser