Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagersberg- BEBO BEBO – Lagerberg Förstudie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagersberg- BEBO BEBO – Lagerberg Förstudie."— Presentationens avskrift:

1 Lagersberg- BEBO BEBO – Lagerberg Förstudie

2 Lagersberg i korthet… Lagersberg- BEBO
Trevånings Lamellhus byggda Område uppdelat i 2 områden Lagrådsgatan och Borgmästargatan 432 st lägenheter Stor andel invånare med utomeuropeiskt ursprung (ca 85%) Låga inkomster hos hyresgästerna

3 Byggnadsteknik Installationsteknik Lagersberg- BEBO Stomme
Bärande lättbetonginnerväggar i plan 2 och uppåt, Bärande betonginnerväggar i entréplanet. Yttervägg i entréplan: utvändig puts på lättbetong betong, (250 mm betong vid skyddsrum). Grund Pålad platta mot mark t=170, 50 minull + 60 överbetong   Källaryttervägg Plan 2 och uppåt: Utvändig puts på 250 lättbetong + inv puts Betongpartier Panel på 70 isolerad regelstomme + invändig skivbeklädnad Tak Uppstolpat tak på 150 betong med mm mineralull Fönster Kopplade 2-glasfönster Installationsteknik Ventilation  Vätskekopplat FTX-system med uppmätt verkningsgrad 15-45% Tilluften tillförs rum via inblåsning bakom radiator. Tilluftkanaler inom lägenhet är förlagda i golv. Frånluft evakueras via kök och våtenheter. Uppvärmning Fjärrvärme med undercentral placerad i några av husen som sedan försörjer angränsande hus. Radiatorsystem ettrörssystem, utan termostatventiler. Tappvarmvatten Varmvatten bereds i fjärrvärmeundercentraler och distribuerar till närliggande hus via markkulvert.

4 Energieffektivisering och renovering som pågår
Lagersberg- BEBO Energieffektivisering och renovering som pågår Halverar energianvändningen från ca 180 – 90kWh/m2 och år Atemp - Tilläggsisolering av fasad 50mm - Tilläggsisolering av tak med 500mm - Byte av innersta glasrutan till energiglas (byter 40%) - Byte av utfackningsvägg mellan kök och balkong - Installation av FTX ventilation - Installation av solpaneler - Installation av individuell varmvatten mätning och byte av blandare. - Stambyte med kassettsystem samt kakel och klinker - Upprustning av kök - m.m. 4 etapper, varav vi kommit halvvägs med etapp 1. Svårigheter med kommunikation och information.

5 BeBo Utredningen Uppdraget: Lagersberg- BEBO
Går det att renovera och energieffektivisera ner mot passivhus och fortfarande kalla det ”lönsamt”? Vad finns det för fördelar med att använda Sfront? (System där ventilationskanalerna läggs i tilläggsisoleringen på fasaden). Kommunfastigheter gick med i BEBO och sökte pengar för en förstudie där syftet vad att undersöka ” Hur långt är det möjlig att komma ner i energianvändning? Passivhus?!” och ” Vad finns det för fördelar med att använda Sfront? (System där ventilationskanalerna läggs i tilläggsisoleringen på fasaden).” Ett hus i Lagersberg valdes ut som ”BeBo/Passivhus” och ligger i etappen 2.

6 Lagersberg- BEBO ”BeBo huset”, Lagrådsgatan 6 i Lagersberg – ingår i etapp 2 i ”Lagersbergs-projektet”. Info 24 lägenheter 4 trappuppgångar

7 Lagersberg- BEBO HUS 222

8 Hur vi arbetat Idéer Åtgärder Diskussioner Beräkningar Mätningar
Lagersberg- BEBO Hur vi arbetat Idéer Åtgärder Diskussioner Beräkningar Mätningar Vi har tagit fram en massa olika idéer på åtgärders som skulle kunna vara möjliga att göra för att sänka energianvändningen. Dessa ideer har vi sedan diskuterat i gruppen tillsammans med NCC (vår partnering entreprenör), vår driftgrupp och konsulter för att komma fram till vilka förslag som är de bästa (ekonomiskt och energimässigt). Vi har gjort beräkningar i energiprogram (VIP+) för att kunna se hur mycket dessa åtgärder ger energimässigt samt stämt av med NCC vad dessa åtgärder ungefär skulle kosta att genomföra. Vi har även gjort mätningar av energianvändningen i hus 222 för att kunna se exakt vad den har för energianvändnign och hur mycket a v detta som ligger på fastighetsel, tappvarmvatten m.m.

9 Lagersberg- BEBO Åtgärd Beräknad energibesparing kWh/m2 och år, Atemp
Installation av FTX system (90%) 38 200 mm tilläggsisolering av fasad 24 Ny fönster , u-värde = 0,9 W/m2 C samt nya partier i kök mot balkong 32 400 mm tilläggsisolering av vind 3 Solfångare 7,5 Solceller 2 Avloppsvärmeväxling 6 Individuell mätning av varmvatten, energisnål blandare 11 Fronts fasad system med FTX ventilation 57 Termodynamisk styrning Nytt radiatorsystem Här är alla de åtgärder som vi kom fram till skulle kunna genomföras i hus 222.

10 Paket 1 Paket 2 Paket 3 Idéer Analyser Diskussioner Mätningar Åtgärder
Lagersberg- BEBO Paket 1 51 kWh/m2 och år Atemp Paket 2 56 kWh/m2 och år Atemp SFront system Paket 3 43,5 kWh/m2 och år Atemp ”Passivhus” Idéer Analyser Diskussioner Mätningar Åtgärder Desas åtgärder buntade vi sedan ihop i åtgärdspaket, tre stycken paket tog vi fram.

11 EXEMPEL ”Totalrust” Nytt kök (stommar, vitvaror m.m.) Tvättmaskin
Lagersberg- BEBO ”Totalrust” Nytt kök (stommar, vitvaror m.m.) Tvättmaskin Torktumlare Nya ytskikt (helmålning och tapet) Genomgående trägolv (klinkers vid entré) Nya innerdörrar och garderober Hiss i ett av trapphusen Totalrust av lägenheter kräver evakuering av hyresgäster, beräknad projekt tid = 8 månader = ca 1 miljon kr. EXEMPEL

12 Belok totalverktyg Avkastningskrav 7,5 – 2 = 5,5 % Lagersberg- BEBO
Totalverktyget används för att värdera paket av möjliga energibesparingar. Räknar fram det ekonomiska utfallet av åtgärder inför beslut om genomförande. Avkastningskravet har kfast satt till 7,5% till detta har antagits att energipriset stiger med 2% utöver den allmänna inflationen. Detta medför att internräntan för åtgärdspaketen ska vara minst 5,5%. Åtgärder som ligger till vänster om avkastningskravet (den tjocka röda linjen) är åtgärder som tillsammans bedöms som lönsamma.

13 3ROK 85m2 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1
”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 4 264 kr/månad Ny hyra = kr/månad 3ROK 85m2

14 Åtgärdspaket 1 – Diagram med Totalverktyget
Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 1 – Diagram med Totalverktyget Åtgärder som ligger till vänster om avkastningskravet (den tjocka röda linjen) är åtgärder som tillsammans bedöms som lönsamma.

15 3ROK 85m2 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 - SFront
”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 3 803 kr/månad Ny hyra = kr/månad 3ROK 85m2

16 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 2 – Diagram med Totalverktyget

17 3ROK 85m2 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – ”Passiv hus”
”Totalrustning” och hiss ger en kostnad på: kr/lgh Detta motsvarar en hyreshöjning på ca: 4 861 kr/månad Ny hyra = kr/månad 3ROK 85m2

18 Lagersberg- BEBO Åtgärdspaket 3 – Diagram med Totalverktyget

19 Sammanställning Lagersberg- BEBO Alt 1 Alt 2 (SFront) Alt 3 (Passiv)
Alt 1 Alt 2 (SFront) Alt 3 (Passiv) Kostnad för åtgärdspaket inkl. badrum 21  kr 19  kr 23  kr Kostnad för totalrust inkl hiss 10  kr Totalt: 31  kr 29  kr 33  kr Total kostnad per lgh: 1  kr 1  kr 1  kr Hyreshöjning per lgh (3 ROK) kr/månad: 4 264 kr 3 803 kr 4 861 kr Ny hyra kr/m2 och år: 1 460 kr 1 395 kr 1 545 kr Hyra för 3 ROK 85 kvm per månad: 10 344 kr 9 883 kr kr Här är en sammanställning på de olika åtgärdspaketen. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Bebos hemsida när de har godkänt den. Jämförelsevis kan vi nämna att om vi renoverar etapp 2 lika etapp 1 skulle detta hus kosta ungefär hälften så mycket som detta, ca – kr / lgh.

20 Slutsatser Rekommendationer Lagersberg- BEBO
Svårt att hitta lönsamma åtgärdspaket. Blir höga hyreshöjningar – de ”sista kWh” är de dyraste. Osäkert om vi kommer att kunna höja hyran till ”nybyggnadsstandard nivå” Rekommendationer Sätt upp mätare i god tid innan projektstart! Ta hjälp av erfaren konsult för hjälp under förstudie skedet – någon som tidigare arbetat med energieffektivisering , totalverktyget och uppföljning.


Ladda ner ppt "Lagersberg- BEBO BEBO – Lagerberg Förstudie."

Liknande presentationer


Google-annonser