Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Artros – utvärdering av ortosbehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Artros – utvärdering av ortosbehandling."— Presentationens avskrift:

1 Artros – utvärdering av ortosbehandling.
Jan Karlsson, ortopedingenjör, Ortopedtekniskt centrum Kjell G Nilsson, Öl, Professor, Enheten för Ortopedi Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

2 i Umeå en klinisk studie där patienter som inte
Hösten 2007 startade ortopedkliniken/ortopedtekniskt centrum i Umeå en klinisk studie där patienter som inte var mogna för operation skulle erbjudas behandling med ortos. Utvärdering av materialet pågår och beräknas klart före årsskiftet. Hur vi designade och genomförde studien. Utvärderingsinstrument. Några enskilda patientresultat.

3 Vad är artros ? Artros är den vanligaste anledningen till funktionsnedsättning hos äldre människor. Artros är vanligast i hög ålder men förekommer inte sällan redan i 30-års åldern. Artros är en sjukdom som drabbar brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben. Artros kännetecknas av obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosksubstans, som leder till sviktande funktion i leden. Ett långsamt ( år) fortskridande tillstånd i leden som påverkar ledbrosket men i slutskedet ledens alla vävnader såsom ben, ledband, ledhinna och ledvätska.

4 Tydliga kliniska symptom vid artros
Smärta - värk - belastningssmärta (aktivitetssmärta ) vilovärk (speciellt höftartros) -värk efter ansträngning Stelhetskänsla Instabilitetskänsla (ffa knän) Inskränkt ledrörlighet

5 Sambandet mellan röntgenfynd
och symptom är svag. Grav radiologisk artros kan ge måttliga symptom. Knappt märkbar radiologisk artros kan ge svåra symptom.

6 Behandling av artros. Behandling av artros Få Operation Några
Läkemedel, hjälpmedel Alla Information, viktkontroll, träningsråd LÄKEMEDELSVERKET 2003

7 Artros - utvärdering av behandling med ortoser.
STUDIEN Artros - utvärdering av behandling med ortoser. Syftet med studien var att utvärdera två behandlingsalternativ med ortoser om lateral/medial kil i skon kan påverka symptom från knäleden om lateral/medial kil kombinerad med valgiserande/variserande knäortos kan påverka symptom från knäleden.

8 Medial gonartros Syftet med ortosbehandlingen är att förskjuta belastningslinjen från mediala (sjuka) sidan till laterala (friska) sidan och påverka patientens upplevda symptom/funktionsnedsättningar

9 Patienter med remiss från läkare på ortopedkliniken (knäsektionen)
Vilka ingår i studien? Patienter med remiss från läkare på ortopedkliniken (knäsektionen) med utredda radiologiska artrosförändringar, konstaterad medial/lateral gonartros och med typiska kliniska symtom som inte är mogna för operation ingår i studien. (Alla inflammatoriska (artrit) ledsjukdomar är exkluderade.)

10 Mätning av effekt baserat på patientuppfattning
Utvärderingsinstrument. Det råder konsensus om att det primära utvärderingsinstrumentet vid knäartros bör vara ett frågeformulär som utvärderar patientens symptom och funktionsnedsättningar. KOOS kan användas både i den akuta fasen efter knäskada, i den kroniska fasen, följa artrosutveckling, utvärdera effekt av olika behandlingar. KOOS, Knee Injury Osteoartritis Outcome Score, mäter: smärta (WOMAC) stelhet (WOMAC) funktioner i dagliga livet (ADL) (WOMAC) sport- fritidsfunktioner knärelaterad livskvalité.

11 Patienten fyller själv i frågeformuläret KOOS
KOOS innehåller 42 frågor, 5 delskalor Stelhet 7 frågor Smärta 9 frågor Funktion daglig livsföring 17 frågor Funktion, sport/fritid 5 frågor Knärelaterad livskvalité 4 frågor Varje fråga har 5 svarsalternativ som poängsätts vid utvärdering

12 Patientinformation om behandling och uppföljning
Vid första kallelsen informerar vi skriftligen om behandlingsalternativen och vilka tidsaspekter som gäller. Vi skickar med frågeformuläret KOOS och ber patienten fylla i frågorna och ta med svarsenkäten till första besöket Behandlingen börjar alltid med en kil på 10 grader i skon. Utvärdering , med KOOS efter ca: 6-8 veckor Bedömning komplettering/utprovning av ortos utvärdering med KOOS efter ca: 6-8 veckor

13 Beräkning av KOOS - poäng
De fem svarsalternativen poängsätts var för sig från: 0 (inga problem) till 4 (extrema problem). Varje delskala beräknas för sig. Delskalorna transformeras sedan till en 0 – 100 skala, där 0 betyder extrema knäproblem och 100 inga knäproblem. (Denna skala 100 – 0 är vanlig bland ortopediska skalor och bland generiska instrument).

14 Inga problem Extrema problem

15 Blå = innan behandling, Rosa = lateral kil 10 grader
Inga problem Smärta Stelhet ADL Sport&Fritid Livskvalité Extrema problem

16 Inga problem Smärta Stelhet ADL Sport & fritid Livskvalité Extrema problem

17 Blå = innan behandling, Rosa = kil, Röd = kil/ortos.
Inga problem Blå = innan behandling, Rosa = kil, Röd = kil/ortos. Smärta Stelhet ADL Sport & fritid Livskvalité Extrema problem

18 Blå = innan behandling, Rosa = kil, Röd = kil/ortos
Smärta Stelhet ADL Sport&fritid Livskvalité

19 Utvärdering Vi har 120 patienter där vi har registrerat symptom enl. KOOS före all behandling. 90 patienter har lämnat fullständiga enkätsvar efter behandling enl. KOOS. 54 valde bara kil i skon. 36 ville kompletterade kilen med knäortos. 44 kvinnor, 36 st. (82%) medial gonartros, 8 st. (18%) lateral gonartros. 46 män, st. 40 st. (87%), medial gonartros, 6 st.(13%) lateral gonartros. Snittålder år (34 – 82).

20

21

22 Kontakt:


Ladda ner ppt "Artros – utvärdering av ortosbehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser