Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ladokkonsortiet och EU-samverkan”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ladokkonsortiet och EU-samverkan”"— Presentationens avskrift:

1 ”Ladokkonsortiet och EU-samverkan”
NUAK 2009 Gunnar Backelin ”Ladokkonsortiet och EU-samverkan”

2 Europasamverkan VARFÖR? OM VAD? MED VEM? …ska vi samverka i Europa?
NUAK 2009 /Backelin

3 Gör vi rätt saker? Var lägger vi våra begränsade resurser? Välkommen!
Finns ett behov av en stående referensgrupp för internationella förbindelser, som kan stödja i att bedöma förslag som kommer upp, deras värde och konsekvenser ge råd när det gäller internationell samverkan leda till rätt underlag, sammanhang och personer ge stöd inför RS3G-mötet i Uppsala 17/11 Välkommen! NUAK 2009 /Backelin

4 ”med Europa”…? Bolognasamarbetet… EU-drivna processer…
Alltid hela Europa? Vi tror att samverkan i närområdet gärna leder vidare till bredare samarbete! NUAK 2009 /Backelin

5 Varför? Hålla kontakten - med vad som händer - med personer
Lära sig mer & Släppa in nya tankar och insikter Skapa en beredskap för att ta vara på möjligheter och fördelar Kanske tjäna pengar NUAK 2009 /Backelin

6 Om vad? – hur karakterisera ett samarbete
Erfarenheter Planer och strategier Modeller, definitioner, standarder Tekniska lösningar Hela moduler konkret resone- mangsvis lågintensivt informellt långtgående formaliserat organiserat (ex: Ladoksamarbetet) (ex: pilotprojekt) (ex: ”diskussionsklubb”) NUAK 2009 /Backelin

7 Med vem? Organisationer vi ingår i
Grupperingar vi går med i eller initierar Enskilda partners – typ: bilateralt t ex NUAK 2009 /Backelin

8 EUNIS Att träffa kolleger, ta del av och bidra till info om vad som görs av IT-stöd för högre utb i Europa Årliga konferenser sen -97 Mer av svenskt deltagande senaste åren I fjol presenterade sig ett antal ”national providers”, bl a Ladok – vi har fått efterföljare! konkret formaliserat NUAK 2009 /Backelin

9 NordForum Att ha utbyte med kolleger i de nordiska länderna
Syftet: - Informellt forum för organisationer som tillhanda- håller systemstöd för studieadministration Ett forum för att utbyta erfarenheter och lösningar, diskutera gemensamma problem och möjligheter, pröva idéer och tankar Hålla varann informerade om våra resp planer Informellt men långsiktigt Gärna förverkliga som gemensamma projekt Kanske kunna agera gemensamt i Europa NUAK 2009 /Backelin

10 NordForum Sen 2006 Sverige – Norge – Finland – Danmark
Liten grupp, 15(-20) pers, 5-6 sv, självförnyande 2 ggr / år (Stockholm, Tallinn, Lofoten, Uppsala, Helsinki, Oslo) Tematisera – troligen göra gemensam sak med en parallell grupp med mer utvecklarfokus konkret formaliserat NUAK 2009 /Backelin

11 RS3G – ”Romgruppen” Att ha utbyte med kolleger i ”hela” Europa
RS3G - en spontant bildad grupp av org som tillhandahåller systemstöd för högre utb, samt intressenter Fokus ligger på att definiera och införa standarder och procedurer för info-utbyte till stöd för studentrörlighet - ge utrymme för utbyte av nyheter och erfarenheter visa på möjligheter till gränssnitt för informationsutbyte ge stöd i att ta fram specifikationer som kan tillämpas befrämja skapande och tillämpning av standarder kontakter med viktiga myndigheter och organisationer visa på resultat av projekt man genomför Genom att: NUAK 2009 /Backelin

12 RS3G – ”Romgruppen” Sen 2007, formen: breda workshops
(Rom, Dublin, Stuttgart, Santiago de Compostela, Uppsala) Nu ett tal deltagare från ett 15-tal länder Hänger på krokar hos EUNIS, EAIE Ladokkonsortiet har en plats i Steering Committee På gång: Ett pilotprojekt för utbyte av studentdata mellan univ (italienare och polacker drivande) Vi arrangerar nästa ws i Uppsala 17/11 konkret formaliserat NUAK 2009 /Backelin

13 Communities Att odla kontakter med enstaka eller flera likasinnade, t ex för samverkan om programvara Exempel: HIS (HochschulInformationsSystem) Bilateralt ”Memorandum of Understanding” skrivs nu – mkt allmänt hållet; rätt enl strategin * studiebesök * metodologiskt utbyte * ev utbyte av teknisk info, standarder MEN skulle kunna falla ut som t ex gemensamma moduler i Ladok3 konkret formaliserat NUAK 2009 /Backelin

14 Gå in i befintliga internationella projekt
Att göra gemensam sak med utvecklingsprojekt i andra länder Exempel: Kuali-samarbetet (visserligen utanför Europa), amerikanskt-kanadensiskt men hävdar att man skapar ett generiskt, ”regeloberoende” studieadm system Ladok3 och styrelsen valt att föreslå utveckling i egen regi – men med möjlighet att ta in andra(s) moduler Följ på avstånd! konkret formaliserat NUAK 2009 /Backelin

15 Med andra ord… Ladokkonsortiet
håller igen, avvaktande, får inte kosta för mycket håller dock lite högre profil än för några år sen ser ett intensifierat Nordensamarbete som ett led i ett vidgat Europasamarbete vill skapa beredskap för att ev bygga in viss internationell samverkan i Ladok3-utvecklingen håller därför flera dörrar på glänt vill stärka förankringen hos medlemshögskolorna NUAK 2009 /Backelin


Ladda ner ppt "”Ladokkonsortiet och EU-samverkan”"

Liknande presentationer


Google-annonser