Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Countryside taste and business Arena IFAC®

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Countryside taste and business Arena IFAC®"— Presentationens avskrift:

1 Countryside taste and business Arena IFAC®
Innovation Food Arena Ett resurs - och kompetenscentrum för utveckling av landsbygdsföretagande Countryside taste and business Arena IFAC® IFAC®

2 IFAC® - mål och syfte - Positiv utveckling av befintliga företag på landsbygden - Fler nya företag – nya branscher - Fler nya entreprenörer- unga, kvinnor och nya svenskar - Ökad samverkan mellan producenter och marknadens parter ( hela kedjans aktörer ) - Vara en regional och nationell mötesplats för producenter, grossister, branscher och näringsliv – där människor med olika yrkeserfarenheter, branschkunskaper och kompetenser möter varandra och nya lyckosamma koncept och produkter kan skapas - en kreativ verkstad IFAC®

3 IFAC® - mål och syfte En arena – Ett resurs- och kompetenscentra för företagens gemensamma eller enskilda behov och vilja att möta framtiden – behovsanpassad service och coaching - affärsutveckling samverkan produktutveckling marknad koordinering idéutbyte - spetskompetens - förpackningar - logistik IFAC®

4 IFAC® - mål och syfte Positiv utveckling för närproducerad mat- mat med mervärde – IFAC® ska - möjliggöra att smarta idéer blir verklighet - stödja utveckling av nya produkter - koordinera resurser för en positiv affärsutveckling och snabbare etablering på marknaden - koordinera samverkan mellan producenter, handel grossister och konsumenter IFAC®

5 IFAC® - mål och syfte - innovativ livsmedelsförädling
ska vara ett ledande utvecklings-och kompetenscentra för - innovativ livsmedelsförädling - mat med mervärde - klimatsmart mat - närproducerat - matcoacher och därtill knutna verksamheter med fokus på att koordinera samverkan och resurser samt öppna dörrar lokalt, regionalt och nationellt IFAC®

6 IFAC® - mål och syfte Ökad förädlingsgrad av råvara, bättre lönsamhet för producenter Bidra till utveckling av nya innovativa produkter och koncept utifrån marknadens behov Öka företagande bland kvinnor och våra nya svenskar Öka utbudet av mat med mervärde i butik och på restauranger Ökad mat- turism inom besöksnäringen Bevara naturvärden – ha hållbarhet som varumärke Idélab, Erbjuda lokaler för företagsexpansion IFAC®

7 Framgångskoncept Komplettera det som redan finns Tradition och kunnande Lokomotivföretag med egen distribution och marknad Samverkan över gränser Ökade konsumentkrafter för Hälsa- Livskvalitet Trender i samhället - Ungas matval Måltidsriket Värmland/Örebro/ Förpackningar, The Packaging Arena Forskning, utveckling Vilja till utveckling Lokaler Kommunikation och logistik Handlingskraft - verkstad IFAC®

8 Framgångskoncept Öppna dörrar och traditionella gränser
Stimulera innovativa ideér och göra dem möjliga Koordinera kompetenser och kunskaper Mobilisera styrka Koppla nätverk, företag och branscher Förmedla nödvändiga kompetenser, insikter och nätverk för att företag ska bli attraktiva och konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad IFAC®

9 Målgrupper Befintliga och nya företag Unga, presumtiva entreprenörer
Lärosäten Handel Branschorganisationer Befintliga etablerade Nätverk IFAC®

10 Genomförande Start Nationellt pilotprojekt
Utveckla metoder och modeller för utveckling och etablering av företag på landsbygden i en begränsad geografisk region - M M som ska spridas nationellt Det nationella pilotprojektet genomförs under fyra år med till största delen offentlig finansiering. Arbetet delas in i tre faser: Uppbyggnad och metodutveckling Utvecklingsprocess Uppbyggnad av IFAC IFAC®

11 Uppbyggnad och metodutveckling
Utvecklingspotentialer Marknadens behov idag och i morgon Näringens intresse Intressenter / samverkansparter Hinder och möjligheter Tidigare lyckosamma projekt och centra FoU inom området Former att nå nya målgrupper / unga Former och modeller för nya otraditionella samverkansformer Driftsformer Finansiering START IFAC®

12 Utvecklingsprocess Samarbetsformer Metod och modell
Konkreta projekt och koncept utvecklas för samverkan mellan kedjans alla aktörer kring: - Produktutveckling - Förädling - Förpackning - Marknad - Affärsutveckling - Kommunikation - Logistik Metod och modell - Konkreta och strategiska driftformer för IFAC - Metoder och modeller för att tillgodose marknadens behov och näringens intresse, t ex produktutveckling, förpackningar, kompetensutveckling, certifiering, fler unga och kvinnor som företagare… - Börja i en mindre region och sedan sprida modellerna nationellt IFAC®

13 Uppbyggnad IFAC® Resurs- och kompetenscentrat, IFAC® byggs upp kring en fysisk plats för operativ verksamhet. IFAC ska innehålla fyra ”ben ” = fyra samverkande delar Entreprenörskap och affärsutveckling Logistik, nätverk och samarbete forskning och utveckling, produktutveckling utbildning och kompetensutveckling IFAC®

14 Metod/organisation för utveckling
Marknadens BEHOV HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT Befintliga företag Nya företag Marknadens parter KOMPETENSCENTRUM EntreprenörskapAffärsutveckling Logistik Nätverk, Samarbete Forskning, utveckling produktutveckling Utbildning och kompetens- utveckling IFAC®

15 Samverkansparter, exempel
ICA, Coop Forum, Martin Olsson - Konservkompaniet Svenskt Näringsliv Regionförbundet Örebro Lantmännen FoU Sveaskog Ekologiska lantbrukare Tasteline Måltidsriket Kurs- och konferensanläggningar Bondens egen marknad Producenter (primär- och förädlare) LRF Hushållningssällskap SLU inst Stad och Land The Packaging Arena Konsumentföreningen Stockholm KRAV Svensk Köttinformation Universitet och högskolor Svensk Handel Communicare, Consultus IFAC®

16 Organisationsutveckling
Steg 1 Huvudansvar ”neutral part” med koppling till offentlig + privat sektor med egen styrgrupp och verksamhetsledare Steg 2 Näringens huvudansvar, egen organisationsform (ekonomisk förening el. bolag )? IFAC®

17 Styrning Steg 1 Näringen styr utvecklingen genom beslutande styrgrupp
Näringen styr utvecklingen genom beslutsmässig styrelse och verksamhetsledare IFAC®

18 Finansiering Steg 1 hög grad av offentlig finansiering Steg 2
hög grad av privat/näringslivsfinansiering Steg 3 självfinansiering / självdrivande verksamhet IFAC®

19 Tidsperspektiv Period 1 hösten 07 – aug 08 Start och utveckling
Period 2 aug dec 09 Etablering Period jan 2010 – Verksamhet IFAC®

20 IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena
Initial start med ett regionalt nav för samverkan, förädling och nyttjande av resurser Utveckling i samverkan med och genom olika intressenter och samverkande parter Samverkan mellan hela kedjans aktörer IFAC®

21 Behovsanpassat resurscentra
IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena Utveckla metoder och modeller för att nå ut till både befintliga och nya entreprenörer och olika branscher Behovsanpassat resurscentra Intressera unga för ” Countryside Business” IFAC®

22 IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena
Bakgrund Intresset för natur, kultur och djur, mat och livskvalitet, creative culture, upplevelser och miljö är stort och ökar IFAC®

23 IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena
Bakgrund Landsbygdens möjligheter och potentialer i en tid då traditionellt lant- och skogsbruk har och kommer fortsatt att präglas av rationaliseringar och specialiseringar IFAC®

24 IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and business Arena
Utmaningen för att lyckas Samverka Förmågan att ta tillvara och se landsbygdens resurser Matcha produkter och tjänster utifrån behov Skapa behov Marknadsföra till rätt målgrupper såväl nationellt som internationellt. IFAC®

25 Verksamhet Nav IFAC® Noder Nod Nod Nod Nod Nav Nod Nod Nod Nod Nod Nav: Nationellt utvecklings- och kompetenscentra med övergripande helhetsgrepp, huvudsäte Noder: Geografiskt spridda regionala arenor med fysiska mötesplatser IFAC®

26 IFAC® Innovation Food Arena Countryside taste and Business Arena
Ska vara motor och nav och generera i starkt mervärde Möjliggöra en konkurrenskraftig affärsutveckling för företagande på landsbygden Ska utveckla en resurseffektiv samverkan mellan producenter och handel och grossister IFAC®


Ladda ner ppt "Countryside taste and business Arena IFAC®"

Liknande presentationer


Google-annonser