Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF"— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF
Industritekniska programmet IN

2 Innehåll del 1 Skolans styrdokument och värdegrund Handledarrollen
Vad innebär APL? Vad innebär det att vara handledare? Vad förväntas av mig som handledare? Rollfördelning, handledare, lärare och elev

3 Gymnasieskolans verksamhet och organisation Styrkedjan
Riksdagen Regeringen Regeringen och Skolverket Den här bilden syftar till att ge en orientering över vilka regler och lagar som styr skolans verksamhet.

4 Skollagen http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
Skollagen är skolans grundläggande styrinstrument. Den är stiftad av riksdagen och innehåller bestämmelser, övergripande riktlinjer och mål om utbildningen inom alla skolformer. Den anger också hur skolans verksamhet skall utformas. I lagen finns bestämmelser om vilka krav som ställs på kommunerna. Det finns också bestämmelser som rör elever och föräldrar, till exempel skolplikt och rätten till utbildning.

5 Gymnasieförordningen http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar
I gymnasieförordningen återges hur skollagen tillämpas. Här redogörs också bestämmelserna om APL, där det bl. a framgår att det är huvudman som är ansvarig för att APL uppfyller gällande krav på innehåll och kvalitet. Det är också skolans uppgift att ordna platser för APL. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras. Förordning (2010:1040). 14 § För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.

6 Läroplanen, Lpf 11 http://www. skolverket. se/regelverk/laroplaner-1
Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Den är fastställd av regeringen och anger skolans värdegrund, riktlinjer och mål. Tillsammans med examensmål och ämnesplaner anger den de mål och resultat som ska uppnås. Man talar om att skolan är mål- och resultatinriktad eftersom inga direkta regleringar finns angivna om hur målen ska nås.

7 Examensmål http://www. skolverket
Utbildningen ska utveckla Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka i olika situationer. kompetens att möta, assistera och pedagogiskt leda människor i alla åldrar ett hälsofrämjande arbetssätt ett etiskt förhållningssätt ett kritiskt förhållningssätt problemlösningsförmåga, handlingsberedskap och samverkan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera Utbildningen ska utveckla utvecklar kommunikationsförmåga och förståelse av vad samverkan betyder för produktionen. Utveckla förmågan att ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

8 Ämnesplan Inom varje programstruktur anges vilka ämnesplaner som ingår och antal poäng/kurs
Barn- och Fritid Industritekniska Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma karaktärsämnen 700 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Inriktningar 300/400 p Inriktningar 300 p Programfördjupningar p Programfördjupningar 600 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Individuellt val 200 p

9 Ämnesplanens uppbyggnad. http://www. skolverket
Inledning Syfte Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar Punkterna - mål för ämnet Kurser i ämnet

10 Kursens uppbyggnad Kursen omfattar alla eller ett antal punkter
Centralt innehåll Kunskapskrav

11 Programfördjupning Kurser för att bli anställningsbar Yrkesspets/bredd
Högskolebehörighet Idrottsprofil Kurser för att bli anställningsbar

12 BF – Barnskötare/elevassistent
600 p Gymnasiegemensamma År 1: Engelska p Matematik 1a p Svenska 1/ Svenska som andra språk p År 1-2: Idrott och hälsa p År 2 Vt : Naturkunskap 1a p År 3 Ht: Historia 1a p Samhällskunskap 1a p Vt: Religion p 700 p Programgemensamma År 1: Hälsopedagogik p Kommunikation p Lärande och utveckling p Människors miljöer p År 2 Ht: Pedagogiskt ledarskap p Vt: Svenska 2/ Svenska som andra språk p År 3 Ht: Naturkunskap 1a p Vt: Samhällskunskap 1a p 300 p Inriktning PEDAGOGISKT ARBETE År 2. Barns lärande och växande 100 p År 2-3: Pedagogiskt arbete p År 3 Gymnasiearbete p 300 p Utökat program Högskole-, yrkes- el. idrottspaket p Valbar kurs p 400 p p Programfördjupning År 2: Specialpedagogik p Naturguidning p År 3: Grundläggande vård och omsorg p Aktivitetsledarskap p 200 p Prg. fördj. Högskolespets År 2 Matematik 2a p År 3 Svenska 3/ Svenska som andra språk p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Engelska p År 3 Kontakta Syv om kursutbud 100 p 200 p Prg. fördj. Yrkesspets År 2 Aktivitetsledarskap p År 3 Etnicitet och kulturmöte p 200 p Individuellt val Yrkesspets År 2 Kontakta Syv om kursutbud 100 p År 3 Kontakta Syv om kursutbud 100 p 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering p År 3 Idrottsspecialisering p 200 p Individuellt val Idrottsspets År 2 Idr. & hälsa specialisering p År 3 Idr. & hälsa specialisering p

13 BF – Idrottsplatspersonal/Personal på badanläggning/simhallar
600 p Gymnasiegemensamma År 1: Engelska p Matematik 1a p Svenska 1/ Svenska som andra språk p År 1-2: Idrott och hälsa p År 2 Vt : Naturkunskap 1a p År 3 Ht: Historia 1a p Samhällskunskap 1a p Vt: Religion p 700 p Programgemensamma År 1: Hälsopedagogik p Kommunikation p Lärande och utveckling p Människors miljöer p År 2 Ht: Pedagogiskt ledarskap p Vt: Svenska 2/ Svenska som andra språk p År 3 Ht: Naturkunskap 1a p Vt: Samhällskunskap 1a p 300 p Inriktning FRITID OCH HÄLSA År 2-3: Fritids och friskvårds- verksamheter p År 2: Fritids- och idrottskunskap 100 p År 3 Gymnasiearbete p 300 p Utökat program Högskole-, yrkes- el. idrottspaket p Valbar kurs p 400 p p Programfördjupning År 2 Fritidsmiljöer och arenor p Naturguidning p År 3 Drift och underhåll av fritidsanläggningar p Aktivitetsledarskap p 200 p Prg. fördj. Högskolespets År 2 Matematik 2a p År 3 Svenska 3/ Svenska som andra språk p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Engelska p Prata med Syv om kursutbud p 200 p Prg. fördj. Yrkesspets År 2 Aktivitetsledarskap p År 3 Etnicitet och kulturmöte p 200 p Individuellt val Yrkesspets Prata med Syv om kursutbud p 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering p År 3 Idrottsspecialisering p 200 p Individuellt val Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering p Idrott & hälsa specialisering p

14 IN Svetsteknik med yrkesutgång Svetsare/Internationell svetsare
600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, 3*100p År 1-2: Idr och hälsa 1, p År 2 Vt : Nk 1a1, p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, *50p 400 p Programgemensamma År 1 Ht: Produktions utrustning 1, p År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 2: Människan i industrin 1, p År 2: Produktions kunskap 1, p 400 p Inriktning Svetsteknik År 1: Svetsgrund, p År 1: Tillverkningsunderlag p År 1: Kälsvets 1, MMA E1 el p MIG/MAG M1 År 2: Produktutveckling 1, p 200 p Programfördjup. Högskolespets År 2 Engelska 6, p År 3 Matematik 2a p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2 Svenska p År 3 Svenska p 600 p p Programfördjupning År 2 Materialkunskap p Kälsvets 2, MMA E2 el MIG/MAG M p Stumsvets ,1 MMA E3 el MIG/MAG M p År 3 Stumsvets 2, MMA E4 el MIG/MAG M p Alt 1 Rörsvets 1, MMA E5 el. MIG/MAG M p Rörsvets 2, MMA E 6 el. MIG/MAG M p Alt 2 Kälsvets 1, MMA E1 el MIG/MAG M1 el. TIG T1 100 p Kälsvets 2 MMA E2 el MIG/MAG M2 el. TIG T2 100 p 200 p Programfördjup. Yrkesspets År 2 Kälsvets 1, MMA E1 el MIG/MAG M1 el. TIG T1 100 p År 3 Stumsvets 1, MMA E3 el MIG/MAG M3 el. T p 200 p Individuellt val Yrkesspets År 2 Interna transporter p År 3 Entreprenörskap p 200 p Prg. fördj. Idrottsspets NIU År 2 Idrottsspecialisering p År 3 Idrottsspecialisering p 200 p Individuellt val Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering p Idrott & hälsa specialisering p 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Rör svets 2 el. valbar kurs p År 3 100p Gymnasiearbete

15 IN Produkt- och maskinteknik TRÄ IN 1 HT 2013
600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, *100p År 1-2: Idrott och hälsa 1, p År 2 Vt : Nk 1a1, p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, 3*50p 400 p Program gemensamma År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 1 Ht: Produktions utrustning 1, p År 2: Människan i industrin 1, p År 2: Produktions kunskap 1, p 300 p Inriktning Produkt- och masinteknik År 1-2: Datorstyrd produktion 50 p+50 p År 1: Produktionsutrustning p År 2: Produktutveckling p 700 p p Programfördjupning År 1: Tillverkningsunderlag p År 1-2: Cad 1+ Cad p + 50 p År 1-2: Materialkunskap p + 50 p År 2-3: Cad Cam 50p + 50 p År 3: Produktionskunskap p Maskinsnickare År 2: Produktionsutrustning p År 3: Produktionsutrustning p CNC År 2: Datorstyrd produktion p År 3: Datorstyrdproduktion p 200 p Programfördjupnings alternativ Högskolespets År 2: Engelska 6, p År 3: Matematik 2a p Yrkesspets År 2: Avhjälpande underhåll p År 3: Design p Idrottsspets NIU – Bandy Idrottsspecialisering p Idrottsspecialisering p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2: Svenska p År 3: Svenska p Yrkesspets År 2: Interna transporter p + 50p År 3: Entreprenörskap p Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering p Idrott & hälsa specialisering p 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Valbar kurs p År 3 Gymnasiearbetet p

16 IN Produkt- och maskinteknik TRÄ IN 2 Ht 2013
600 p Gymnasiegemensamma År 1: Eng 5, Ma 1a, Sv 1, *100p År 1-2: Idrott och hälsa 1, p År 2 Vt : Nk 1a1, p År 3 Ht: Hi 1a1, Sh 1a1 Vt: Re 1, 3*50p 400 p Program gemensamma År 1: Människan i industrin 1, p År 1 Ht: Produktions utrustning 1, p År 1 Vt: Indusritekniska processer 1,100 p År 2: Produktions kunskap 1, p 300 p Inriktning Produkt- och masinteknik År 1: Datorstyrd produktion 1, p År 1: Produktionsutrustning 2, p År 2: Produktutveckling 1, p 700 p p Programfördjupning År 1: Tillverkningsunderlag p År 2: Cad 1 + Cad p + 50 p År 2: Materialkunskap p År 3: Cad Cam p Maskinsnickare År 2: Produktionskunskap p År 2: Produktionsutrustning p År 3: Produktionsutrustning p 200 p Programfördjupnings alternativ Högskolespets År 2: Engelska 6, p År 3: Matematik 2a p Yrkesspets År 2 Avhjälpande underhåll p År 3: Design p Idrottsspets NIU – Bandy Idrottsspecialisering p Idrottsspecialisering p 200 p Individuellt val Högskolespets År 2: Svenska p År 3: Svenska p Yrkesspets År 2 Interna transporter p + 50p År 3 Entreprenörskap p Idrottsspets Idrott & hälsa specialisering p Idrott & hälsa specialisering p 300 p Utökat program Yrkespaket el. högskolepaket 200 p Valbar kurs p År 3 Gymnasiearbetet p

17 Bedömning http://www. skolverket
Styrdokument Kvalitetssäkring, god bedömning och betygssättning är verktyg för att uppnå en bra kvalitet i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Konkretisering av utbildningsmål. Kunskapskrav Bedömning och betygsättning av elevens prestation och kunskaper med hjälp av kursmoment i lämpliga kurser. Dokumentation, olika former av dokumentation

18 Innehåll Betyg E Betyg C Betyg A
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål Utifrån planeringen genomför …….. i samråd med handledare. genomför …… efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför … efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande

19 Gymnasiearbete Varje elev ska genomföra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare, (handledare) och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen.

20 Vad är APL. http://www. skolverket
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar 23 timmar garanterad undervisningstid. Kvalitet i yrkesutbildning Skolverket har fått i uppdrag att utveckla kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning, arbetsplatsförlagt lärande inom den skolförlagda yrkesutbildningen och yrkesintroduktion. Yrkesutbildning inom gymnasiesärskolan ingår där så är lämpligt. kl

21 Vad ingår i handledarrollen. http://www. skolverket
Att handleda innebär Att ha kunskap om din roll som handledare Att kunna stimulera och vägleda eleven att nå målen i den praktiska utbildningen Att ha en positiv inställning till elevens lärande och utveckling Att ha en vilja att utvecklas som handledare Att tillsammans med yrkesläraren bedöma elevens arbete Att ha kunskap om det aktuella programmet i stort och hur undervisningen fungerar i skolan Att känna till hur gymnasieskolan fungerar, skolans mål, program och ämnesplaner i den aktuella utbildningen Att känna till bestämmelser som gäller för samarbetet mellan skola och företag Att ge information till skolan om företaget och vad som händer inom branschen, till exempel om ny teknik och nya arbetsmetoder. Därmed blir du också utbildare för lärarna Att informera om gällande skyddsföreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet är organiserat.

22 Handledaren är en nyckelperson http://www. skolverket
STÖDJA Finnas till Ge beröm/kritik Ta vara på initiativ LEDA Motivera Informera Ge kunskap DELEGERA Lära elev ta ansvar Göra val/konsekvenser Frihet/gränser Befogenhet STYRA Ange mål Ge instruktioner Ställa krav Fastställa resultat

23 Frånvaro och sjukdom. http://www. skolverket. se/polopoly_fs/1. 179912
Det åligger gymnasieskolan att informera vårdnadshavaren om elever under 18 år uteblir från undervisningen utan giltig anledning. Undervisande lärare kommer då att kontakta hemmet. När en elev fyllt 18 år upphör skolans rättighet att informera hemmet om ogiltig frånvaro mm, men eftersom elevens frånvaro är offentlig uppgift kan Du som förälder själv kontakta elevens mentor och få dessa uppgifter.

24 Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir
-        utan att vara sjukanmäld -        utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen -        utan att ha beviljats ledighet. Om en elev har alltför stor frånvaro är vi som skola skyldiga att anmäla detta till CSN och de kan då besluta om att elevens studiebidrag ej ska betalas ut. Detta påverkar i sin tur även familjens eventuella övriga bidrag som bostadsbidrag, underhållsbidrag och flerbarnstillägg. Vi påminner om att elevens frånvaro skall anmälas till skolan: , eller (tfn.svarare).

25 Lov, ordningsregler Lov Trygghet och studiero - ett gemensamt ansvar
Trygghet och studiero - ett gemensamt ansvar Ordningsregler 5 kap. 5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Arbetsplatsens ordningsregler, vad är viktigt?

26 Lagar, regler och försäkringar
Särskilda regler för minderåriga Arbetstidsregler Arbetsuppgifter Informera så ungdomarna förstår Ibland är det svårt att bedöma särskilda risker Skyddsombud på arbetsplatsen Ensamarbete Undantag Instruktör ska känna till riskerna i arbetet

27 Lagar, regler och försäkringar http://www. skolverket
Arbetsmiljöverket, prao och APU/APL Ovanåkers kommun, utbildning, olycksfallsförsäkring: Elev som skadat sig under sin APL Arbetsmiljöverket AML Arbetsmiljölagen AFS 1996:01 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

28 Förutsättningar för god handledning
Introduktion lönar sig Skapa ett bra arbetsklimat Se sin roll Motiverad, ta sig tid och vara en god lyssnare Trygg som person Visa sina förväntningar på eleven

29 Delkurs 2 Handledning som pedagogisk process
Vad är handledning? Inlärningsstrategier Handledarmodeller Kommunikation, feedback och reflektion Tonåringens utveckling och ungdomskultur

30 Källor Hemsidor Bildmaterial Skolverket Skolverket
Ovanåkers kommun Eget Arbetsmiljöverket Handledarutbildare och ppt Agneta Persson, bitr rektor Ovanåkers kommun Voxnadalens gymnasium Olof Johanssons väg 21, Edsbyn Telefon: / E-post:


Ladda ner ppt "Handledarutbildning Delkurs 1 Barn- och fritidsprogrammet BF"

Liknande presentationer


Google-annonser