Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2001.09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2001.09."— Presentationens avskrift:

1

2 Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa
Posten statade 1624 i Danmark och 1636 i Sverige Fusionen 2009 mellan Post Danmark A/S och Posten AB Ledande aktör inom kommunikation och logistik i norra Europa

3 PostNord i siffror 40% av aktierna ägs av den danska staten, 60% av den svenska. Rösterna delas 50/50 42 mdr SEK i nettoomsättning Drygt medarbetare 29 miljoner försändelser och paket hanteras varje dygn Verksamhet i 12 länder i norra Europa Ägs av Danska staten 40% och Svenska staten 60% med 50/50 fördelning av röster Opererar i 12 europeiska länder Omsätter drygt 41 miljarder sv. kr/år Drygt anställda Sid 3 PostNord Företagspresentation

4 Våra affärsområden Breve Danmark Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster, facility management-tjänster samt in- och utlämning av paket för den danska privatmarknaden. Meddelande Sverige Erbjuder fysiska och digitala brev-, direktreklam- och tidningstjänster samt in- och utlämning av paket för den svenska privatmarknaden. Informationslogistik Informationslogistik, med Strålfors, utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation. Logistik Erbjuder tjänster inom paket, pall och styckegods samt inom bud, express, tredjepartslogistik, systemtransporter och partifrakt, med unik täckning genom sitt distributionsnät i hela regionen. Breve Danmark Privatmarknaden Brev distribution In- och utlämning av paket Både i egen regi och genom ombud Meddelande Sverige Privatmarknaden och kontantbetalande ftg Dirstribution av brev in och utlämning 0-20 kg brev och paket Informationslogistik Tjänster och produkter för effektiv affärskommunikation Logistik Tjänster för paket, pall och styckegods, bud, express, tredjepartlogistik mm i Sverige, Danmark, Norge och Finland

5 Trenden för brevvolymer
Volume development, mail and eBoks Globala brevvolymer väntas falla med totalt 44% över en tioårsperiod Sverige och särskilt Danmark leder denna trend Hög digitalisering i samhället Ökande etablerade lösningar för B2B/B2C via internet Sedan 2000, har brevvolymerna sjunkit med 38% i Danmark och 24% i Sverige Paradigmskifte – brevvolymerna faller över hela världen vilket skapar stora utmaningar för postföretagen Ytterligare utmaningar: finansoro och osäker konjunkturutveckling, skärpt konkurrens och nya regleringar PostNord ska leverera enligt avtalet mellan ägarna om mål, syfte och motiv till samgåendet

6 Ett nytt PostNord Start 2012 Mål 2015 Strålfors Strålfors Logistik
En omfattande ompositionering av koncernen. Inom affärsområdena: Mail: anpassning och tillväxtinitiativ som stärker kärnaffären Logistik: lönsam tillväxt, organisk och genom förvärv Strålfors: värdemaximering Strålfors Strålfors Logistik Logistik Efter fullt genomförande kommer koncernen att vara ett nytt PostNord med två tydliga samverkande kärnverksamheter: en omfattande logistikverksamhet med en ledande nordisk position, och en dansk/svensk ledande brevverksamhet. PostNord ska vara EN sammanhållen koncern som styrs på ett tydligare sätt Vi kommer att: Ha två tydliga kärnaffärer – mail och logistik Vara en sammanhållen koncern – EN koncern med gemensam styrning Leverera samgåendemotiven – Större koncern för att möta ökade krav från konsumenter och företag samt konkurrens från utländska aktörer. Leverera en brevdistribution till konkurrenskraftiga priser. Vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare. Leverera mot uppsatta avkastningsmål och utnyttja fördelarna av koncernens storlek. Vara börsmässiga – ett företag med en börsmässig styrning som kan börsnoteras om ägarna skulle önska. Leverera hög kvalitet i vårt samhällsuppdrag Vara kostnadseffektiva i alla delar Mail Mail Sid 6

7 Postens Ombudsnät Generation 3

8 Ombudsnätet 2011 – 3,e generationens Ombudsnät
2001 Tillgänglighet 1st generationen 2006 Tydlighet 2a generationen 2011 Enkelhet 3e generationen Postcenter 400 Brev och Paketombud a 1 600 Brevombud 800 Frimärksåterförsäljare 3 500 Företagscenter Privat och Företagsmarknaden Företags-center (350) Företagscenter (300) Postombud (1 600) Frimärksombud (2 500) Franchise-ombud Postombud (1 600) Ombudsnätet firade 10 årsjubileum 2011 Ramavtal skrivs I 5 årsperioder Fokusområden inom varje 5-årsperiod Enklare för kund och Ombud Frimärksombud (2 250) - Med utdelning 150 8

9 Metod för utvärdering av befintliga och potentiella Postombud
4 grupper av kriterier Tillgänglighet Retail Kund Ekonomi Butikens läge Butikens öppettider Tillgänglighets-anpassad Lastning & lossning Långsiktiga samarbetspartners Yta för ökade paketvolymer Kundmötet Säkerhet Miljön i butiken Kompetens Kvalitet Bolagsform Försäljning Viktiga kriterier för etablering av Postombud: Läget (där folk rör sig) Öppettider Långsiktighet Kompetens och miljö Stabil ekonomi

10 Verifiering Ombudsutvärdering
Alla alternativ, ~3800 butiker Befintligt nät, ~1600 butiker Optimalt nät, ~1600 butiker 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600 500 Som utgångspunkt Postens etableringsstrategi och riktlinjer för etablering gjordes en: Utvärdering av befintliga och potentiella nya Ombud Ca butiker 400 Poäng Bedömning > 1000 Väl godkänd Godkänd med förbättringspotential < 600 Undergodkänd

11 Verifiering Ombudsutvärdering Poäng Bedömning > 1000 Väl godkänd
Godkänd med förbättringspotential < 600 Undergodkänd

12 % Posten fokuserar nu mer på ett närmare samarbete med våra huvudpartners för att förbättra kvalitet och service Övriga 15% Övriga 29% 71% Vi har 5-åriga samarbetsavtal med ICA COOP Axfood Reitan (frimärksombud) KVI (NKI) höga betyg ombud NPI höga betyg Mystery shopping (höga betyg i kundmötet) 85% Huvudpartners Huvudpartners 12

13 Övergripande täckning (Posten)
En orsak till kundernas nöjdhet är den ökande bekvämligheten i Postens Ombudsnät Övergripande täckning (Posten) Befolknings-täthet -…också faktum att Postombuden erbjuder ett komplett utbud av postservice - Genomsnittliga öppettider för Postombud är 10 tim per dag, 7 dagar i veckan En av orsakerna till våra kunders nöjdhet är den ökande bekvämligheten av Postens ombudsnät KVI kund värde index (tid NKI) Särskilt Postombuden får höga betyg Tillgängligheten 13

14 Glesbygdsverkets benämningar av befolkningsfördelning i Sverige

15 Riktlinjer vid etableringsbehov av Postombud
Posten följer den indelning som Glesbygdsverket har tagit fram gällande befolkningsindelning Ett ombud täcker generellt hushåll på en ort Avstånd Tätort, (fler än hushåll) 15 min gång, enkel väg 15 min med kommunikation, enkel väg Avvikelse kan förekomma Avstånd Tätort och Tätortsnära , (färre än hushåll) Ej längre än 10 km enkel väg Avstånd Glesbygd, Inom 50 km enkel väg Utöver detta servar Posten ca antal hushåll genom lantbrevbäring (detta främst i Tätortsnära Glesbygd och Glesbygd) Glesbygdsverkets benämningar av befolkningsfördelning i Sverige

16 Ica Maxi Enköping Postens nya koncept för Postombud (ex förbutik)
Kommunikationsytor Frimärksexponering Menyramp

17 Förändringar i Ombudsnätet, Generation 3, 2011
150 nyetableringar av Postombud 300 avvecklingar av Postombud En översyn av aviseringsområden knutna till Postombud Uppgraderat ca 100 st Frimärksombud med utlämning till Postombud Omvandlat ca 40 st Frimärksombud med utlämning till Frimärksombud Inredningsbyten hos ca 600 Postombud 500 nyetableringar av Frimärksombud hos ICA, Coop och Axfood Avvecklat ca 300 st fristående Frimärksombud

18 PTS-rapport nov 2011 Slutsatsen av utredningen är att servicenätet till stora delar uppfyller den samhällsomfattande posttjänsten. För att säkerställa att Postens nät uppfyller användarnas behov finns ett antal viktiga förbättringsområden och utmaningar att bevaka i framtiden Tillgänglighet i avstånd Begränsningar i ombudsnätet pga centrala ramavtal Utsatta riskgrupper I vissa fall försämrad tillgänglighet i avstånd i glesbygd, tätortsnära glesbygd och i vissa tätorter kan innebära hot mot småföretagare på landsbygden Begränsat ombudsnät pga Postens centrala ramavtal hot mot den samhällsomfattande posttjänsten Långa restider vid etablering av Postombud på stora handelsplatser Människor med funktionsnedsättning utgör en riskgrupp


Ladda ner ppt "2001.09."

Liknande presentationer


Google-annonser