Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209."— Presentationens avskrift:

1 DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning
Roger Kearsley

2 DG COMP Fall 39351 Dansk Energi – klagan till EU (DG COMP) (juli 2006): SvKs flaskhalshantering strider mot EU regler SvK begränser Öresund för snitt 4 eller snitt 2 etc SvK missbrukar sin dominanta ställning SvK diskriminerar utländska (dvs danska) elkunder DG COMP – Prel Assessment (juni 2009): Anser att SvK kan ha misbrukat sin dominanta ställning Svenska Kraftnät: instämmer inte, men lämnar åtaganden (Commitments) för att få ett “snabbt” avslut.

3 Tidtabell för SvK:s åtaganden
Åtaganden (version 1) m.m. publicerades den 6 oktober 2009 bl. a pressmedelanden från DG COMP och SvK DG COMP körde en månads marknadstest rekordmånga svar (57 st) från aktörer m.fl. – många gällde s.k. interimsperioden Nya diskussioner mellan SvK och KOM om modifieringar av våra åtaganden Åtaganden (version 2) lämnades till DG COMP 26 januari 2010 DG COMP kör sin process juridisk granskning, översättning (feb 2010) konsultationer med medlemsländerna o Dansk Energi (mars 2010) beslut (april 2010?)

4 Vilka åtaganden erbjuder vi nu?
Dela Sverige i anmälningsområden senast 1 november 2011 antalet redan offentligt, dvs 4 områden Förstärka Västkustsnittet främst 400 kV ledningen Stenkullen – Lindome (ca november 2011) Minska begränsning av utlandshandel för interna snitt under interimsperioden viss planerad mothandel med svenska resurser – eller lämpliga resurser I exporterande länder - då dessa bedöms vara billigare än motsv. volym av resurser i importerande länder Rapportera kvartalsvis under interimsperioden årligt sedan under resten av de 10 åren då vårt åtagande gäller extra rapporter om kommissionen så begär

5 Modifierad interimslösning (“sista bild”)
Metoden kommer att innebära en förbättring jämfört med idag Målsättning är att efterlikna situationen som kommer att gälla med anmälningsområden, dvs inte att eliminera all begränsning av utlandshandel. Ingen lätt hantering: begränsad marknadsinformation kl 8.30 D-1 när handelsgränser tas fram begränsad kuinskap av marknaderna, produktion m.m. i grannländerna hur jämföra marknadspriser, reglerbudspriser etc? + osäkerheter kring väder, förbrukning, tillgänglighet (gäller redan idag) Enda som är säkert är att det kommer att göras felbedömningar

6 Interimslösning – SvK rutiner (1)
Planeringsfas (8.30, D-1) Finns det interna flaskhalser följande dag (D) som kan påverka handelskapacitet över gränserna? I så fall, för varje flaskhals och timme: bedöm – utifrån tillgänglig information – om det finns lämpliga mothandelsresurser I Sverige, eller i länder som kommer att vara exportörer till Sverige (om det anses vara ledig kapacitet på förbindelserna). bilda en potentiell mothandelsvolym bestående av enbart av resurser som är billigare än det förväntade priset i länder som importerar från Sverige och där handelskapacitet kan påverkas av hanteringen av den interna flaskhals. Lämna bindande handelskapacitet på utlandsförbindelserna till NPS efter att har räknat med ev mothandel tagit fram enligt ovan.

7 Interimslösning – SvK rutiner (2)
Driftfas (varje timme, D) Genomför mothandel där så behövs för att garantera handselskapaciteten som lämnades (samma rutiner som idag). de billigaste tillgängliga resurser används, dvs även i importerande länder. volymen kan vara större eller mindre än volymen som togs fram I planeringsfasen


Ladda ner ppt "DG COMP Case nr 39351 - Swedish interconnectors SvK:s åtaganden – Interim lösning Roger Kearsley 100209."

Liknande presentationer


Google-annonser