Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

30 juni 20141 UC enligt TeliaSonera. 30 juni 20142 Tony K Andersson Business Management TeliaSonera Business Services.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "30 juni 20141 UC enligt TeliaSonera. 30 juni 20142 Tony K Andersson Business Management TeliaSonera Business Services."— Presentationens avskrift:

1 30 juni 20141 UC enligt TeliaSonera

2 30 juni 20142 Tony K Andersson Business Management TeliaSonera Business Services

3 30 juni 20143 Trender som påverkar oss •Nya sociala beteenden och interaktioner utvecklas •Aktivt kommunikations- mönster •Användaren alltid online •Nya distributionskanaler

4 30 juni 20144 En helt ny föränderlig värld… där det inte längre går att kompromissa mellan resultat och miljö…

5 30 juni 20145 People •Consumerisation & Personalisation •Digital Natives – Gen Y •Social media •Environment •New entrants and market regulation Technology •Virtualisation and Cloud concepts •ICT Convergence – Unified Communications •Smartphones •Video and streaming media •Security Business behaviour •Increased focus on productivity & value creation •Communications is now part of daily business, integrated and critical to business process improvement •Interactions between people and machines – M2H (Machine to Human) •Telecoms is more and more part of production and delivery processes Market & trends

6 30 juni 20146 ”Jag vill se vad du säger” Personlig kommunikation består av •7% ord •38% tonläge •55% ansiktsutryck, kroppsspråk I-verkliga-livet-möten överlägset

7 30 juni 20147 Vi jobbar bättre när vi har nära till varandra •Jämför med moderna utvecklings och arbetsmodeller •Individer och interaktioner framför processer och verktyg •Om man träffas ofta så arbetar man effektivare •UC-tekniken möjliggör tätare och effektivare kommunikation

8 30 juni 20148 Vinsten med UC (wikipedia).."it´s ability to reduce "human latency" in business processes"....dess förmåga att minska den mänskliga fördröjningen i affärsprocesserna..

9 30 juni 20149 Utmaningen •Tekniken är mogen för att se varandra och jobba nära •Kräver ändrat beteende hos användare •Produkten blir inte bättre än sättet den används på

10 30 juni 201410 Företag och organisationer vill… •Förbättra och utveckla sin affär •Stärka relationen med kunder, partners och medarbetare •Inom företaget korta ledtider och förenkla arbetssättet •Öka miljömedvetenheten och möta direkta miljökrav •Vara attraktiv som arbetsgivare

11 30 juni 201411 Vår övertygelse är… …att all verksamhet kan förbättras med högkvalitativa kommunikations- tjänster

12 30 juni 201412 Source: Frost & Sullivan, 2006 Traditionellt •Separata telefoni-, video- och data- system Konvergerade nätverk • IP överallt • Distribuerad kommunikation Unified Communications • Kommunikationen kopplad direkt till affärsprocesserna • Möjlighet till samarbete oavsett tid & plats • Integrerade applikationer Applikation- fokus IP-fokus Hårdvaru- fokus Slutna Modulära Integrerade Utvecklingen går mot Unified Communications

13 30 juni 201413 Från separerade kommunikationskanaler… …till Unified Communications Vad är Unified Communications FasttelefoniMobiltelefoniDatakommunikationTele- och VideomötenE-post / ChattRöstbrevlåda Hårdvara nätverk Ökad samverkan och enklare tillgång till information och kompetens

14 30 juni 201414 Hur påverkas vår verksamhet och jag som användare av Unified Communications?

15 30 juni 201415 Nyttan med Unified Communications •Nya effektiva arbetssätt och affärsmodeller •Mobil tillgång till affärssystem och applikationer •Förenklar kunskaps- och informationsspridningen •Sparar tid och resekostnader •Minskar miljöpåverkan •Ger nöjda kunder

16 30 juni 201416 Fakta om Personlig Effektivitet “Vi arbetar bara 27 timmar per vecka” •13 arbetstimmar försvinner varje vecka •Brister i distribution av arbete och delegering leder till dåligt tidsutnyttjande •6 av 10 deltagare har problem med att hitta balans mellan arbete och fritid •Hälften av de anställda anser att de inte har tid för att utföra de mest akuta och viktiga ärendena innan arbetsdagens slut Källa: 38 000 respondents in over 200 countries has answered questions from Microsoft about personal productivity.

17 30 juni 201417 Från frånvaro till närvaro… Tillgängligheten är kärnan i Unified Communications… …oberoende av tid och plats kan man enkelt välja bästa kontaktsätt

18 30 juni 201418 Levande integrerad kommunikation Video Chatt Röst E-post Telemöten Mobil Telefon Vid ditt skrivbord HemmaPå väg Närvaro Du Applikation Enhet Plats Dator

19 30 juni 201419 Dina möjligheter, exempel •Tillgänglighet •Kontaktregister •Realtidskommunikation •Klickbar kommunikation •Gemensamma kommunikationsverktyg •Dela filer över nätet •Videokommunikation

20 30 juni 201420 Övergripande migrering, exempel •Skräddarsydd migrering baserad på kundens befintliga IT/IP-miljö •Migration efter kundens mognads- grad, stegvis genomförande •Säkra telefoniplattformen, fast/mobil integration •Närvaroinfo, katalog och chatt integreras •Visuell kommunikation (video) integreras •Tillkommande värdehöjande tjänster Infrastruktur IP-nät (WAN/LAN) Telefoniplattform Fast - Mobil Integration Tillkommande värdehöjande tjänster Chatt IM / UM KatalogNärvaroinfo VideomötenTelemöte/web U N I F I E D C O M M U N I C A T I O N S

21 30 juni 201421 The landscape VoiceData PBX Router FixedMobile LAN Server Devices Nätgrupp

22 30 juni 201422 Communication Server Call Controll The landscape VoiceData PBX Router FixedMobile LAN Communicator Client Server Devices Nätgrupp FixedMobile IP-network

23 30 juni 201423 Applikation Integration Kommunikation

24 30 juni 201424

25 30 juni 201425 Tack! tony.k.andersson@teliasonera.com 070-588 0259


Ladda ner ppt "30 juni 20141 UC enligt TeliaSonera. 30 juni 20142 Tony K Andersson Business Management TeliaSonera Business Services."

Liknande presentationer


Google-annonser