Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till ’Hård Infrastruktur’

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till ’Hård Infrastruktur’"— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till ’Hård Infrastruktur’
Datorer i Nätverk En introduktion till ’Hård Infrastruktur’ DEL 5

2 Nätverksarkitektur Precis som vi beskriver kommunikation generellt i form av modeller så behöver vi likaså beskriva de protokoll som skall styra kommunikationen i modellform Nätverksarkitekturen är den resulterande modellen bestående av de ingående protokollen indelade i olika lager beroende på vad i kommunikationssystemet de påverkar

3 Två styrande modeller OSI referens modell TCP/IP modellen

4 OSI referensmodell Open Systems Interconnection (OSI) Utvecklad under sent 70’tal av ISO (International Organization for Standardisation) Består av 7 lager Syfte att förenkla utveckling och utbildning/inlärning av kommunikationssystem

5 OSI lager 7 Applikation 6 Presentation 5 Session 4 Transport 3 Nätverk 2 Datalänk 1 Fysiskt

6 OSI Fysiska lagret Handhar hur data skall transporteras mellan utrustningar Specificerar spänningsnivåer, överföringshastigheter, design/funktionalitet på kontakter mm

7 OSI Datalänklagret Handhar hur en dator skall komma i kontakt med nätverket (acccessmetod) Skall tillse att vi har en säker/pålitlig förbindelse punkt-till-punkt i ett nätverk Hanterar dessutom saker som: Felupptäckt Återhämtning efter fel Flödeskontroll

8 OSI Nätverkslagret Skall tillse att korrekt logisk adressering existerar så att Routrar kan använda dessa adresser för vägval IP-adresser

9 OSI Transportlagret Skall tillse att vi har en säker/pålitlig förbindelse KÄLLA-DESTINATION genom: Identifiering av portnummer Felupptäckt Återhämtning efter fel Flödeskontroll Stockningskontroll Säkerhet (Checksumma, paketnumrering)

10 OSI Sessionslagret Separerar och håller koll på olika aktiva applikationer Möjliggör att en applikation kan ha flera samtidiga sessioner aktiva mot en och samma server

11 OSI Presentationslagret
Kontrollerar hur data skall presenteras (syntax o semantik) Kodformat/komprimering av audio och video Kryptering Ex: ascii, jpeg, mpeg

12 OSI Applikationslagret
Styr själva användargränssnittet mot programvaran Synkronisering av audio/video- överföringar Jämnar ut variationer i dataöverföringen


Ladda ner ppt "En introduktion till ’Hård Infrastruktur’"

Liknande presentationer


Google-annonser