Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tryggare ekonomi på äldre dar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tryggare ekonomi på äldre dar"— Presentationens avskrift:

1 Tryggare ekonomi på äldre dar

2 FI:s huvudsakliga uppgift enligt regeringsupdrag:
INFORMATÖRSUTBILDNING FI:s huvudsakliga uppgift enligt regeringsupdrag: Bidra till ett stabilt och finansiellt system med ett högt skydd för konsumenter Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning Talarmanus: Vad gör vi på Finansinspektionen? Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att • bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. Vi ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. FI har tillsyn över ca 3 800 finansiella företag, 300 börsnoterade bolag och 900 utländska företag med verksamhet i Sverige. Vår verksamhet finansieras genom tillstånds- och tillsynsavgifter från de finansiella företagen. Regeringens och allmänhetens uppdrag till Finansinspektionen är Bidra till ett stabilt och finansiellt system med ett högt skydd för konsumenter. • Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning. FI har fått ansvaret att driva den övergripande arbetsgruppen för hela satsningen som går under namnet Finanskunskap.

3 Konsumenterna är i underläge
INFORMATÖRSUTBILDNING Konsumenterna är i underläge Komplicerade tjänster och produkter Omräkning av pensioner Rättigheter som konsument Rådgivning eller försäljning? Samhällsutvecklingen rusar på Digitala utanförskapet, mer än 1 miljon svenskar Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster. Det kan bli stora privatekonomiska konsekvenser om kunskap saknas Alla pensioner som ingår i det allmänna pensionssystemet räknas om vid varje årsskifte för att de ska följa pris- och löneutvecklingen i samhället. Pensionärer har ingen att löneförhandla med och den årliga omräkningen av pensionerna görs med olika regler för de olika pensionsförmånerna. Pensionen kan också räknas om när en förändring inträffar som påverkar pensionens storlek. Rättigheter som konsument Pensionärer är en mycket uppvaktad grupp av bl a telefonförsäljare. Att sätta sig in i och förstå vilka rättigheter jag har som konsument är extra viktigt för pensionärer för att de inte ska bli lurade. Rådgivare eller försäljare? svårt för konsumenten och ställer krav på att företaget måste förklara vad som gäller i en situation; rådgivning eller försäljning. Samhällsutvecklingen rusar på I SE har vi höga ambitioner vad gäller digitalt användandet. Vi har fått en digital agenda. Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst. SCB: Totalt har 6,6 miljoner personer tillgång till en dator i hemmet Det motsvarar en andel på 94 procent av personer i ålder 16–74 år. 80 procent av svenskarna använder internet i stort sett varje dag och andelen har inte förändrats sedan Sedan 2005 har dock andelen ökat från 57 procent dagliga användare. Andelen som aldrig använt internet har samtidigt sjunkit sedan 2005, från 12 procent till 5 procent 2012. 1,3 miljoner svenskar står utanför det digitala användandet. Därför är det viktigt att det finns bra alternativ för dem.

4 Vikten av kunskap – Finansiell folkbildning
INFORMATÖRSUTBILDNING Vikten av kunskap – Finansiell folkbildning Kunniga konsumenter frågar och ställer krav Förändrad finansmarknad Pensionärer är utsatt grupp Ökade kunskaper för att inte bli lurade eller känna oroa för hur de ska klara sin ekonomi Äldre får många nya frågor att tänka på som arv och testamente om hur det blir ekonomiskt när man blir ensam kvar I dag är privatekonomi en samhällsfråga och är högt upp på agendan. För att kunna diskutera sin ekonomi behövs kunskap. Samhällsutveckling kräver allt mer från oss konsumenter. Nya marknader, nya innovationer gör att vi står inför nya val och allt mer komplexa val. Teknikutvecklingen går snabbt, vi handlar på nya sätt, e-handeln ökar år för år. Vi har en ökad informationsmängd och det är svårt att som konsument att veta vilken information som är vederhäftig, går att lita på och vad som är jämförbart. Det är många fallgropar men också många möjligheter. Internet kommer att ta över mycket av det stöd vi behöver som konsumenter men även personlig vägledning kommer att finnas och behövas. Pensionärer är hårt uppvaktade av marknadens aktörer och kan behöva ökad kunskap om t ex konsumentskydd. Vi vill ge kunskaper och minska oron. Ökade kunskaper för att inte blir lurade eller känna oro för hur klara sin ekonomi Regelreformeringar eller avregleringar, som vi säger i dagligt tal, och överföringar av beslut till individer och hushåll gör att vi behöver skaffa oss mer och ny kunskap inom olika områden. Studier visar att kunskap hänger ihop med inkomstfördelning, och att vissa har svårare att fatta ekonomiskt rationella beslut. Därför behövs en helhetssyn på ekonomi.

5 INFORMATÖRSUTBILDNING
FI:s målgruppsanpassade privatekonomiska utbildningar i samverkan med myndigheter, organisationer och företag Målgrupp Projekt Fokus på Mer information Högstadiet Livet och pengarna Privatekonomi, konsumenträtt, internethandel Gymnasiet Koll på cashen Flytta hemifrån, konsumenträtt Unga vuxna arbetslösa Ekonomismart Privatekonomi, hur undvika överskuldsättning Invandrare och nyanlända i sfi- undervisningen Dina pengar och din ekonomi Privatekonomi, samhällsskyddet och det svenska bank och betalsystemet Vuxna / Arbetsplatser. Fack och studieförbund Trygga din ekonomiska framtid Bred privatekonomisk utbildning spara, låna, budget, betala, pension Pensionärer Tryggare ekonomi på äldre dar Tryggare vardags-ekonomi, pension, skatter budget, konsumenträtt, låna, spara, ek. stöd, familjejuridik. Fakta, information och utbildning Olika grupper i samhället behöver olika kunskap. För att öka kunskaperna i privatekonomi arbetar FI med finansiell folkutbildning i ett projekt kallat ”Finanskunskap”. FI samverkar bland andra med Pensionsmyndigheten, Konsumentverket och Kronofogden och ingår även i ett nationellt nätverk, Gilla Din Ekonomi, för att kunna utbilda olika målgrupper och åldrar ( 1. Gymnasieungdomar - Koll på cashen 2. Arbetslösa unga vuxna - Ekonomismart 3. Invandrare och nyanlända - Dina pengar och din ekonomi - Material för SFI – Svenska för Invandrare 4. Arbetsplatsprojektet Trygga sin ekonomiska framtid Projektet drivs av FI inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi Seniorprojektet. Vi samverkar med de fem största pensionärsorganisationerna för att utbilda äldre som utbildar äldre. Innehållet fokuserar på pension, budget, konsumenträtt, spara, låna, skatter och familjejuridik.

6 Samarbetspartners för kursen: Tryggare ekonomi på äldre dar
INFORMATÖRSUTBILDNING Samarbetspartners för kursen: Tryggare ekonomi på äldre dar Sammanlagt närmare 1 miljon medlemmar

7 FI:s samarbetspartners i kursen: Tryggare ekonomi på äldre dar
INFORMATÖRSUTBILDNING FI:s samarbetspartners i kursen: Tryggare ekonomi på äldre dar Ett unik samarbete mellan myndigheter, rådgivningsbyråer, finansiella organisationer och marknadens företag möjliggör det finansiella folkbildningsprojektet.

8 Pensionärsförbundens medlemmar
INFORMATÖRSUTBILDNING Varför vidareinformatörer/ambassadörer? Pensionärsförbundens medlemmar Nätverket Gilla Din Ekonomi PRO, SPRF, SKPF, SPF, RPG utbildar Varför utbildar vi vidareinformatörer hos prnsionärsorganisationerna? Vi har inte möjlighet att nå närmare 2 miljoner pensionärer(organiserade och oorganiserade) Bättre med informatörer som man litar på/talar samma språk och som man vågar fråga. Vidareinformatörer kan lägga till ytterligare kunskap. Genom Vidareinformatörer får vi stor geografisk spridning vilket bidrar till en effektiv kompetensökning. Geografisk spridning Effektiv kompetensökning

9

10

11

12

13

14

15 Passion för livet Sammankomst 1 Sammankomst 4 Tema: Passion för livet
Introduktion av Säkerhet Sammankomst 2 Tema: Säkerhet Introduktion av Sociala nätverk Sammankomst 3 Uppföljning av Säkerhet Tema: Sociala nätverk Introduktion av Mat och dryck Sammankomst 4 Uppföljning av Sociala nätverk Tema: Mat och dryck Introduktion av Kropp och rörelse Sammankomst 5 Uppföljning av Mat och dryck Tema: Kropp och rörelse Sammankomst 6 Uppföljning av kropp och rörelse

16 Diskutera Är det här något för oss? Vilka resurspersoner behöver vi?
Finns det interna resurser? Detta har vi provat – och jag kan berätta att:

17

18 Studiematerial surfplatta
”Programförklaring” Den digitala världen är något nytt och spännande att utforska. Din cirkelledare är din vägvisare och surfplattan är ditt redskap. Möjligheterna är oändliga till vad du kan uppnå och hur du ska utforska IT-världen. Efter att cirkeln är avslutad så ska du ha fått verktyg att fortsätta upptäcktsfärden på egen hand. Våga trycka, repetera, våga göra fel och ta dig tid att leka med surfplattan är bästa sättet att öka dina kunskaper i hur du ska hantera den. Se denna studiecirkeln som ett stort smörgåsbord där du gottar dig i de rätter som intresserar dig mest. De resterande rätterna kan du ta för dig av när mättnadskänslan har gått över.

19 Studiematerial surfplatta
Innan din upptäcktsresa börjar in i den digitala världen, så vill jag lämna dig med dessa tre råd: - Våga trycka. - Våga släppa oron att göra fel. Genom att öppna dig för de möjligheterna som finns i den digitala världen, så ökar du också dina valmöjligheter. Sist men inte minst, trevlig resa.

20 Studiematerial surfplatta
Anslut dig till WiFi Internet Appar Mail Anteckningar Samarbetspartners Förord Frågor & Svar Ordlista Navigera i din surfplatta Tangentbordslayout Tips & Tricks

21 Diskutera Är det här något för oss? Vilka resurspersoner behöver vi?
Detta har vi provat – och jag kan berätta att:

22 Utveckla styrelsen och föreningen
Hur ska vi rekrytera kompetenta personer till förtroendeposter? Valberedningsfråga Inskolning - mentor Närmare samarbete mellan styrelse och valberedning Styrelseutbildning Arbetsbeskrivningar

23 Utveckla styrelsen och föreningen
På årsmötet väljer medlemmarna sin styrelse. Styrelsen är ett arbetslag som ska leda och utveckla föreningen till nästa årsmöte. Styrelsens uppgifter Bereda Verkställa Förvalta Ansvar Den enskilda ledamoten är ansvarig inför styrelsen. Hela styrelsen är ansvarig inför medlemmarna

24 Utbildningsverksamheten utgår från
Styrdokument SPF:s stadgar för förbund, distrikt och förening Kongressbeslut Äldrepolitisk plattform

25 SPFs Utbildningsmaterial
Ideell förening – bilda styra utveckla Att arbeta i styrelsen –tips och Råd Valberedning- Tips och Råd Valberedning- Studiecirkel Goda Råd

26 SPFs Utbildningsmaterial
Handbok för ordförande Kassörshandboken Sekreterare Rekrytering Goda Råd

27 Handböcker för förtroendevalda Mtrl för utbildning - studiehandled-ningar Publikationer, broschyrer

28 Diskutera Tänkbara deltagare: Alla styrelseledamöter Endast nyvalda
Upplägg: Central utbildning Utbildning i samverkansområden Lokalt genomförande Övriga synpunkter


Ladda ner ppt "Tryggare ekonomi på äldre dar"

Liknande presentationer


Google-annonser