Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Markägare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Markägare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat."— Presentationens avskrift:

1 Markägare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat

2 Lantbrukets Rådgivningsservice Danish Ministry of Environment County of Östfold Bioforsk institute Aberdeenshire Council Macaulay Inst. James Hutton Inst. Landwirtschaftskammer, Niedersachsen Hooghemsraadschap van Delfland Provincie Drenthe Waterschaap Hunze en Aa´s Laholms kommun Region Halland Länsstyrelsen Halmstad Högskola Hushållningssällskapet 15 partners 6 länder 7 pilotområden

3 Smedjeån

4 Varför är vi med i Aquarius? Eftersom detta… (översvämningar och torka)

5 Leder till detta… (översvämmad eller uttorkad åkermark) …och detta… (sämre vattenkvalitet)

6 Amplitud och frekvens av extrema situationer kommer att öka p.g.a. klimatförändringar (dvs oftare och värre!) Alltså, problemen kommer att öka…

7 Förutsedda problem orsakade av ökade hydrologiska amplituder • Jordbruksproduktion (översvämning, torka, bevattnings- förbud, jorderosion) • Vattenkvalité (ökat näringsläckage, erosion) • Biodiversitet

8 Avnämare, intressenter: • Lantbrukare • Skogsbrukare/skogsbolag • Fisket • Vattenkraftsbolag • Allmänheten, NGO´s • Kommun, Lst, vattenmyndigheter * Projekttid: 2009-2012 * Total Budget: 5.8 M Euro * Svensk budget: 670 000 Euro * Uppbyggt kring Pilotområden Hur ska vattnet förvaltas så att alla blir nöjda?

9 Nära samarbete med markägare vad gäller önskemål, frågeställningar, behov Olika delprojekt och studier i pilotområdet Studieresor till övriga länders pilot-område Visa upp Smedjeån och hur vi arbetar för andra länders lantbrukare/rådgivare/tjänstemän Projektets upplägg

10 Några delprojekt i Aquarius: • Hydrologisk undersökning av Smedjeån • Enkätundersökning bland markägare (behov, problemidentifiering) • Vattenplaner på gårdsnivå • Djupintervju om markägares motiv för att anlägga våtmarker • Utredning kring de juridiska förutsättningarna för olika åtgärder • Inventering av ytavrinning/erosion i delavrinningsområde • Inventering av biologisk mångfald (häckfågelfauna) vid våtmarksanläggning • Retentionsmätningar i anlagda våtmarker • Initiering och bildande av bevattningsgrupper (grannsamverkan) • Inventering av ån utifrån fysiska förutsättningar (skyddszoner, störningar etc) • Å-vandringar, möten, workshops

11 Markägare Myndigheter Rådgivnings- organisationer Forskning Hur ska vattnet förvaltas?

12 Torka Win-Win! (for the environment, nature, farmers and society) Water Framework Directive Good Status of water: Buffering floods along rivers Water storage-irrigation Constructed Wetlands Other: • Recreation • Hunting • Biomass production • Landscape values

13 Läs mer: Aquarius Svenska hemsida: http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/projekt/miljoprojekt/aquarius/ Aquarius internationella hemsida: http://www.aquarius-nsr.eu/Aquarius.htmhttp://www.aquarius-nsr.eu/Aquarius.htm Eller kontakta mig: John Strand Hushållningssällskapet Halland john.strand@hushallningssallskapet.se 035-39824, 070-8438218 www.wetlands.se


Ladda ner ppt "Markägare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser