Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-03 Om bildspelet Detta bildspel är tänkt som ett bibliotek att plocka bilder ur. Om bildspelet ska användas av personer på bank är det viktigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-03 Om bildspelet Detta bildspel är tänkt som ett bibliotek att plocka bilder ur. Om bildspelet ska användas av personer på bank är det viktigt."— Presentationens avskrift:

1 Om bildspelet Detta bildspel är tänkt som ett bibliotek att plocka bilder ur. Om bildspelet ska användas av personer på bank är det viktigt att du målgruppsanpassar bilderna och talarmanus innan du skickar det vidare. Uppdaterat oktober 2007

2 Autogiro Bättre likviditet med automatiska betalningar
Autogiro Bättre likviditet med automatiska betalningar För banken

3 Detta är Autogiro Företag och deras kunder kommer överens om att pengarna automatiskt överförs till företagets konto på förfallodagen. Bankgirot Autogiro är precis vad det låter som; en automatisk betalningstjänst. Det är en trygg och lönsam tjänst både för betalningsmottagaren och dennes kunder. Tjänsten är baserad på en överenskommelse mellan parterna. Med Bankgirots Autogiro betalas fakturorna helt automatiskt exakt på förfallodagen. Det enda betalarna behöver göra är att se till att det finns pengar på deras konton.

4 Autogiro passar alla Små eller stora företag och organisationer med
Autogiro passar alla Små eller stora företag och organisationer med privatkunder eller företagskunder Det spelar ingen roll om betalningsmottagarens kunder är privatpersoner eller företag. Bankgirots Autogiro finns i två versioner, Autogiro Privat och Autogiro Företag, som är skräddarsydda för att passa alla typer av kundstrukturer. Skillnaden mellan de båda tjänsterna är att i Autogiro Företag är betalarna företag med bankgironummer, medan betalarna i Autogiro Privat kan vara privatpersoner eller företag med bankkontonummer.

5 Så här fungerar Autogiro Medgivande på papper
Så här fungerar Autogiro Medgivande på papper Betalningsmottagare Betalare Bankgirot 1 Betalningsmottagaren skickar ut medgivandeblanketter till sina kunder. 2 Betalaren fyller i blanketten, undertecknar den och returnerar den till företaget. 3 Betalningsmottagaren registrerar medgivandet och sänder dessa uppgifter till Bankgirot via fil, eller i förekommande fall via blankett. Mottagaren måste arkivera sina kunders medgivanden på ett säkert sätt enligt föreskrifterna i bokföringslagen. Viktigt: Varje betalare i Autogiro Privat måste ha ett unikt betalarnummer. 4 Bankgirot för in uppgifterna om det nya medgivandet i Bankgirots medgivanderegister. Om betalare och bankkonto inte finns i medgivanderegistret kontrollerar Bankgirot att betalarens bank godkänner att bankkontot får debiteras i Autogiro. 5 Betalningsmottagaren får en bekräftelse på det nya medgivandet på rapporten ”Medgivandeavisering” som levereras på fil eller lista. 6 Betalaren får en avisering av banken via Bankgirot när medgivandet är godkänt av banken. Betalarens bank

6 Tillval Elektroniska medgivanden
Tillval Elektroniska medgivanden Det finns två sätt att teckna elektroniska medgivanden: Via internetbanken Via hemsida Båda sätten ger: Minskad manuell hantering Portobesparing Ökad andel kunder som betalar via Autogiro Färre rättningar Betalningsmottagare som har Autogiro kan välja att låta sina kunder teckna sina medgivanden direkt via sin internetbank. Detta innebär naturligtvis många fördelar för såväl kunderna som för kundernas kunder. Så fungerar tjänsten för betalningsmottagaren (företaget) För att företaget ska kunna utnyttja autogirotjänsten behöver kunden skriva på ett tilläggsavtal till sitt nuvarande Autogiroavtal. Mottagaren kan då få de nya elektroniska autogiromedgivandena på en fil. Alternativt kan du få dem på papperslistor. Medgivanden på fil har dock den fördelen att det underlättar registreringsarbetet. Fördelar för betalningsmottagaren Minskad manuell hantering: När man tar emot medgivanden på fil med automatisk ingång till kundregistret krävs ingen manuell hantering av dessa medgivanden. Minskat antal förfrågningar till kundtjänst: När betalaren kan se all information om sina medgivanden direkt via internetbanken kommer antalet förfrågningar kring medgivanden att minska hos ditt företags kundtjänst. Ökad andel Autogirokunder: Eftersom tjänsten förbättras även för betalaren ökar anslutningsgraden till Autogiro genom elektroniska medgivanden. Ett pappersmedgivanden kostar i snitt nästan 40.- för mottagaren. Stora portobesparingar kan alltså göras. Eftersom medgivandet görs direkt från banken kommer kontonumret aldrig att vara felskrivet. Fördelar för betalaren Lägre ingångströskel: Eftersom kunden slipper kontakta mottagaren, vänta på en blankett, fylla i den och posta den blir steget till Autogiro så mycket enklare.

7 Så här fungerar Medgivande via internetbank
Så här fungerar Medgivande via internetbank Betalningsmottagare Betalare Bankgirot 1 Betalaren registrerar ett nytt elektroniskt medgivande i sin internetbank. 2 Uppgifter om medgivandet vidarebefordras av internetbanken via Bankgirot till betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren tar emot uppgifter om nya elektroniska medgivanden på fil från Bankgirot. Filen kan läsas direkt in i ekonomisystemet för uppdatering av kundregistret. Om ekonomisystemet inte är förberett för att ta emot Autogiro elektroniskt medgivande på fil kan Bankgirot lämna denna information på lista. 3 Betalningsmottagaren kontrollerar att uppgifterna i det elektroniska medgivandet stämmer. Skulle det betalarnummer som betalaren angivit inte stämma kan betalningsmottagaren korrigera betalarnumret. 4 Godkännandet skickas sedan till Bankgirot. Det finns också möjlighet att korrigera eller avvisa medgivandet. 4 Bankgirot sänder ett meddelande till betalarens internetbank där kunden kan se om medgivandet har godkänts eller avvisats (i vissa banker aviseras kunden via post). Betalarens internetbank

8 Medgivande via internetbank Vad behöver betalningsmottagaren göra ?
Medgivande via internetbank Vad behöver betalningsmottagaren göra ? Systemanpassningar Anpassa manuella rutiner Markera i kundregister Tilläggsavtal med banken Lämna uppgifter i Företagspresentationen Informera betalarna För att allt ska fungera kan betalningsmottagaren behöva göra vissa saker. Systemanpassningar för att ta emot en fil med elektroniska medgivanden, samt svara godkännande/avvisande. Eventuellt anpassa manuella rutiner för att ta emot och hantera pappersredovisningen. Eventuellt behöver man markera i kundregister för att kunna särskilja elektroniska medgivanden från medgivanden på papper Skriva nytt tilläggsavtal med banken Lämna uppgifter i Företagspresentationen (medgivandedatabasen) för vidarebefordran till internetbankerna Informera betalarna om den nya funktionen, förslagsvis med fripassagerare med fakturan. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hanteringen av elektroniska medgivanden hos betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren har två alternativ för att ta emot medgivanden; på fil eller på papper. Vid tre tillfällen ska elektroniska medgivanden hanteras av betalningsmottagaren. Ta emot information om nya medgivanden Svara på informationen (godkänna eller avvisa) Ordinarie medgivandeaviseringen Ta emot information om nya medgivanden (Fil enligt Layout H, Redovisning av nya elektroniska medgivanden.) Filen kan läsas direkt in i ekonomisystemet för uppdatering av kundregistret. Redovisningen innehåller uppgift om Betalarens namn, Betalarens adress, Betalarens personnummer, Av betalaren angivet betalarnummer, Ev. speciell information, Unikt ID-nummer, s k 9918-nummer, som används istället för kontonummer, Ev. uppgift om påminnelse Varje elektroniskt medgivande är försett med ett unikt ID-nummer. Detta unika ID-nummer börjar alltid med det fingerade clearingnumret Därefter följer år (1tkn), månad (2tkn), dag (2tkn), räknare (6tkn) checksiffra enligt 11-modul (1tkn). ID-numret ska alltså inte förväxlas med betalarens kontonummer. Ett problem som ibland kan uppstå, är det fingerade clearingnumret Betalningsmottagarens system kan innehålla en tabell över godkända clearingnummer och till denna tabell behöver således även 9918 läggas. Om företagets ekonomisystem inte är förberett för att ta emot elektroniska medgivanden på fil, kan Bankgirot lämna denna information på lista. Denna lista (Nya elektroniska medgivanden) används även för att svara tillbaks till Bankgirot (godkänna eller avvisa medgivanden). Listan kan inte återskapas av Bankgirot. Behöver betalningsmottagaren (för egna rutiner) spara informationen, ska en kopia göras innan listan sänds åter till Bankgirot. Det elektroniska medgivandet är dock lagrat för ev. framtida bruk i Internetbanken och det finns således inga juridiska krav på arkivering för betalningsmottagaren. 2. Svara på informationen (godkänna eller avvisa) (Fil enligt layout A, Medgivanderegister.) Betalningsmottagaren kontrollerar uppgifterna i det elektroniska medgivandet och tar ställning till om det ska godkännas eller avvisas. Mottagaren behöver inte några speciella skäl till att avvisa ett medgivande. Företaget skickar sedan (vanligtvis) ett godkännande till Bankgirot, på fil eller på papper. Här används den befintliga filen för inlägg av betalare, som betalningsmottagaren redan använder för att rapportera in medgivanden som inkommit via blankett. Viktigt är att använda det unika ID-numret i fältet för betalarens kontonummer. Annars kan inte Bankgirot matcha uppgifterna, vilket får till följd att ännu ett medgivande felaktigt läggs in i Bankgirots register. Vid godkännande på papper används den redovisningen (på papper) som Bankgirot skickat, genom att kryssa i en ruta för godkännande och därefter skicka den tillbaks till Bankgirot. Skulle det betalarnummer som betalaren angivit inte stämma, kan företag korrigera betalarnumret. I filen läggs endast det korrekta betalarnumret in och detta korrigeras därefter på Bankgirot. Vid godkännande på papper finns plats för att fylla i ”ev. korrigerat betalarnummer”. Det finns också möjlighet att avvisa medgivandet. På papperslistan finns en kryssruta för medgivande som ska avvisas. I filen läggs en särskild kod in, bokstäverna ”AV”, för avvisat medgivande. Detta fält lämnas annars blankt för godkända medgivanden, likväl är det blankt för de ”vanliga” medgivanden betalningsmottagaren skickar in till Bankgirot. 3. Ordinarie medgivandeaviseringen (Fil enligt layout E, Medgivandeavisering.) Godkända elektroniska medgivanden redovisas därefter till betalningsmottagaren i den ordinarie medgivandeaviseringen, tillsammans med övriga nya medgivande, på fil eller på lista. På denna redovisning har det unika ID-numret, s k 9918-nummer, ersatts av betalarens riktiga kontonummer. Här måste betalningsmottagarens system kunna matcha godkännandet, förslagsvis med hjälp av betalarnumret.

9 Här får du gärna visa hur elektroniskt medgivande via internetbank fungerar i din banks internetbank. Antingen ”live” eller med skärmdumpar.

10 Så här fungerar Medgivande via hemsida
Så här fungerar Medgivande via hemsida Betalningsmottagare Betalare Autogiro på kundens villkor Det har aldrig varit enklare att anmäla sig till Autogiro. I september 2007 lanserades Medgivande via hemsida är en tilläggstjänst för betalningsmottagare i Autogiro Privat. Nu finns ett ännu snabbare och enklare sätt att komma i gång med Autogiro. Autogirobetalare slipper fylla i blanketter eller besöka internetbanken för att anmäla sig. I stället fyller de bara i ett enkelt webbformulär på mottagarens webbplats och signerar med e-legitimation. Medgivande via hemsida minskar motståndet mot Autogiro. (Tidigare har många tyckt att det varit krångligt att anmäla sig). Nu gör man det med några musklick. Betalarens autogirokunder slipper fylla i blanketter eller besöka internetbanken för att anmäla sig. I stället fyller de enkelt i ett webbformulär på betalningsmottagarens webbplats och signerar med e-legitimation. Så här fungerar Medgivande via hemsida 1. Betalningsmottagaren tecknar avtal om Autogiro med tillvalet Medgivande via Hemsida. 2. Betalningsmottagaren skapar sin medgivandeblankett för Internet, utifrån ett standardformulär. 3. Betalaren besöker betalningsmottagarens hemsida och erbjuds Autogiro, och väljer att teckna medgivandet direkt. 4. Betalaren länkas till formuläret och fyller i alla uppgifter enl anvisningar. Uppgifterna kontrolleras och signaturen valideras av BGC. 5. Betalningsmottagaren hämtar medgivandet i PDF/XML-format. Medgivandet behandlas sedan enl ordinarie rutin. Bankgirot Betalningsmottagarens bank

11 Medgivande via internetbank Vad behöver betalningsmottagaren göra ?
Medgivande via internetbank Vad behöver betalningsmottagaren göra ? Tilläggsavtal med banken Skapa anmälningsformulär via Internet Informera betalarna Medgivande via hemsida är enkelt att implementera Kunden kan börja erbjuda tjänsten inom en vecka och behöver inte göra någon systemutveckling alls. Efter avtalsskrivning får kunden användarnamn och lösenord till ett redigeringsverktyg som används för att utforma ett anmälningsformulär på webben. Kunden kan använda anmälningsformuläret som det är och bara lägga upp företagets namn, adress, organisationsnummer och bankgironummer. Eller så anpassar kunden innehållet och utseendet på formuläret genom att t.ex. lägga in logotyp eller dölja fält som inte behövs. Kunden kan lätt marknadsföra det nya sättet att teckna medgivande på sin hemsida, i ett mejl, i en banner eller på en kampanjsajt.

12 Räkna ut hur mycket dina kunder kan tjäna på Medgivande via hemsida.
På bgc.se kan du räkna ut hur mycket dina kunder kan tjäna på Medgivande via hemsida.

13 Så här fungerar Autogiro Betalning
Så här fungerar Autogiro Betalning Betalningsmottagare Betalare Bankgirot 1 Betalningsmottagaren kan välja att skicka samma fakturor till sina autogirokunder som övriga kunder. Det bör tydligt framgå att betalningen kommer att ske via Autogiro. Om beloppet är samma varje gång kan betalningsmottagaren också välja att sända ut brev till betalaren med uppgift om hur mycket som kommer att debiteras varje gång. Kravet är betalningsmottagaren aviserar betalaren när beloppet ändras 2 I samband med fakturering gör mottagaren en sammanställning av betalningsuppdragen som sänds i en fil till Bankgirot, senast kl bankdagen före den första betalningsdagen. 3 På betalningsdagen kontrollerar betalarens bank att tillräcklig behållning finns på kundens bankkonto. Om tillräckligt med pengar finns på betalarens bankkonto, sätts pengarna in på betalningsmottagarens bankkonto och redovisning skickas från Bankgirot 4 Betalaren får redovisning av utförda utbetalningar via sitt kontobesked. Betalarens bank

14 Kundfördelar betalningsmottagare
Kundfördelar betalningsmottagare Betalning i tid Förenklar likviditetsplanering Räntevinster Minskade kostnader för krav Möjlighet till automatisk avprickning Stärker kundrelationen Bankgirots Autogiro är ett effektivt verktyg när företag vill förbättra sitt kassaflöde och likviditet. Men tjänsten gör det även enklare för betalningsmottagaren att effektivisera flera av företagets administrativa rutiner. När kunderna alltid betalar i tid behöver man till exempel inte längre lägga ner en massa tid på krav- och påminnelserutiner. Om någon kund däremot skulle brista i betalningsförmåga kan betalningsmottagaren snabbare upptäcka och lösa situationen. Med elektronisk redovisning av betalningsinformationen har företaget dessutom möjlighet till automatiskt avprickning i kundreskontran. Då slipper man det manuella pappersarbetet samtidigt som risken för att göra fel minimeras. Det gör att man sparar mycket tid i arbetet med reskontran och bokföringen. Men förutom de ekonomiska fördelarna och de administrativa förbättringarna som Bankgirots Autogiro medför, är det det bästa verktyget för att hjälpa betalarna att på ett enkelt och bekvämt sätt sköta sina betalningar. Bankgirots Autogiro är en populär tjänst. Över fem miljoner betalare och betalningsmottagare har redan upptäckt hur bekvämt det är att betala med Bankgirots Autogiro. Det spelar ingen roll om betalarna är privatpersoner eller företag. Bankgirots Autogiro finns i två versioner, Autogiro Privat och Autogiro Företag, som är skräddarsydda för att passa alla typer av kundstrukturer.

15 Kundfördelar betalaren
Kundfördelar betalaren Enkelt Snabbt Tryggt Över 5 miljoner betalare betalar sina fakturor via Autogiro. Anledningarna till detta är många men framför allt är Autogiro ett enkelt, snabbt och tryggt sätta att betala på. Enkelt: Betalarna slipper stå i kö för att betala, knappa in långa sifferkombinationer i datorn och posta räkningar. Snabbt: Autogirodragningen från betalarens konto och insättning på mottagarens konto görs samma dag Tryggt: Eftersom hela transaktionen sker helt automatiskt behöver betalarna inte längre hålla reda på alla förfallodagar vilket minimerar risken att drabbas av dröjsmålsränta och förseningsavgifter. Det blir inte ens problem under semestertider. Det är också lätt att stoppa en betalning om något inte stämmer. 9

16 Autogiro ger nytta för banken
Autogiro ger nytta för banken Stärker räntenettot Minskade kostnader Ökade transaktionsintäkter Stärker räntenettot - styr pengarna direkt till banken och inte till konkurrent Minskade kostnader - mest kostnadseffektiva betalningstjänsten jämfört med andra Ökade transaktionsintäkter - bra affär vad avser betalningsmottagare, som kan kombineras med OCR och skapa en helhetslösning för inbetalningar. Kan även kombineras med e-fakturor för att minska pappers- och portokostnaderna. Bankgirots Autogiro är snart den enda automatiska giroprodukten på marknaden.

17 Autogiro är lätt att använda
Autogiro är lätt att använda För att företaget ska kunna använda Autogiro måste det finnas: Affärs- eller ekonomisystem Ett avtal med banken Kommunikationslösning Avtal med banken Företagets ekonomisystem måste kunna hantera tjänsten Autogiro. Se Programtorget på för mer information. Kommunikation och säkerhet Affärs- eller ekonomisystemet ska kunna leverera och ta emot filer till och från Bankgirot och ska innehålla en godkänd lösning för förändringsskydd. Innan företaget kan börja använda Autogiro måste man genomföra en godkänd test. På kan kunden beställa marknadsföringsmaterial och broschyren Autogiro – Handbok för dig som vill få betalt i tid som innehåller marknadsföringstips och argument för Autogiro. Text från bgc.se Kom i gång med Autogiro Företagets ekonomisystem Ekonomisystemet måste kunna hantera tjänsten Autogiro. Här följer en kortfattad checklista över vad ekonomisystemet måste klara av: Kundregister anpassat för Autogiro Medgivandehantering Hantering av elektroniska medgivanden (endast för Autogiro Privat) Hantering av betalningsuppdrag Hänvisning: Om du har frågor om hur Autogiro fungerar i ekonomisystemet, vänd dig till din programleverantör, eller se dokumentationen till ert ekonomisystem.    Kommunikation och säkerhet Ekonomisystemet ska kunna leverera och ta emot filer till och från Bankgirot och ska innehålla en godkänd lösning för förändringsskydd. Gör en test innan starten Innan företaget kan börja använda Autogiro måste man genomföra en godkänd test. Information om testen fås i ett välkomstbrev från Bankgirot som kunden får när de tecknat avtalet med banken.

18 Tillval Autogiroinformation via Internet
Tillval Autogiroinformation via Internet Betalningsmottagaren ser Aktuella medgivanden Betalningsinformation Medgivandehistorik Betalningshistorik Vilket ger: Minskad pappershantering Mer sökbar information Effektivare kundtjänst – nöjdare kunder Autogiroinformation via Internet ser till att kunden alltid har tillgång till den senaste informationen från Bankgirot. Autogiroinformation via Internet är ett elektroniskt arkiv hos Bankgirot. Genom arkivet har betalningsmottagaren tillgång till den senaste informationen om de kunder som valt att betala via Autogiro. Man slipper omständig pappershantering och arkivering. Effektivare kundtjänst Med Autogiroinformation via Internet kan betalningsmottagaren alltid ge korrekt, uppdaterad och snabb information till sina kunder. Detta är naturligtvis en värdefull service. Förutom att man får nöjdare kunder får man även lägre belastning på kundtjänst, eftersom informationen alltid finns lättillgänglig via Internet. Varje ärende tar kortare tid då företaget snabbt kan svara på frågor om kundernas status på medgivanden och betalningar. Autogiroinformation via Internet är enkelt att använda. Förutsättningen är att betalningsmottagaren kan ta emot både godkända och underkända autogirobetalningar elektroniskt. När det gäller de tekniska förutsättningarna är det också ett smidigt förfarande. Kunden kan använda sina befintliga arbetsverktyg precis som vanligt och kompletterar ev endast med en programvara. Den här informationen kan betalningsmottagaren se i Autogiroinformation via Internet Om sin kund: Kontonummer Namn och adress Om och när medgivandet är upplagt Om medgivandet är godkänt Om ett medgivande blivit stoppat och i så fall när Om betalningshistoriken: Vem som debiterats Vilket datum debiteringen gjordes Belopp Referensnummer Om täckning saknats Om medgivandet varit stoppat Om felaktiga medgivanden: Varför Bankgirot eller banken har valt att avvisa ett medgivande Hur kommer man igång? För att kunden ska kunna använda Autogiroinformation via Internet krävs att de har: Behörighet till Autogiroinformation via Internet. Beställning görs hos banken. Då anges vilket eller vilka mottagarbankgironummer som kunden ska ha tillgång till. Ett Elektroniskt ID-kort (kallas också smart card eller EID) utfärdat av banken En kortläsare för Elektroniskt ID-kort med nödvändig programvara i kundens pc.

19 Betalningsmottagaren loggar in via en säker uppkoppling. Detta är en skärmdump från vår bankneutrala version av produkten. Ta gärna skärmdumpar som är relevanta för din bank där färg och logotype stämmer.

20

21 Så här mycket sparar din kund
Så här mycket sparar din kund På finns ett interaktivt verktyg där man kan mata in kundpspecifika uppgifter för att se hur mycket en kund kan spara på att använda Autogiro. Klicka på skrämdumpen om du har uppkoppling mot Internet.

22 Marknadsaktiviteter 2007 Kampanj mot betalare och mottagare Q2-Q3
Marknadsaktiviteter 2007 Kampanj mot betalare och mottagare Q2-Q3 Lansering av ny medgivandehantering Q3 En större kampanj i massmedia har dragit igång. Läs mer om kampanjen på Målgrupp är i första hand autogirobetalare och i andra hand autogiromottagare. Lansering av medgivande på mottagarens webbplats planeras till hösten 2007.

23 Autogiro Privat växer 2017-04-03
Autogiro Privat växer både vad det gäller antalet transaktioner och antalet kunder hade Autogiro Privat närmare kunder med sammanlagt 15 miljoner medgivanden. Autogiro Privat Kunder (st) Transaktioner (st)

24 Autogiro Företag är stabil
Autogiro Företag är stabil Autogiro Företag är en stabil produkt vad det gäller antalet transaktioner. Antalet kunder har minskat något, vilket kan bero på att man gått över till Autogiro Privat. 2005 hade Autogiro Företag cirka 950 kunder med sammanlagt medgivanden. Autogiro Företag Kunder (st) Transaktioner (st)

25 Marknadsaktiviteter Autogiro

26 TV-kampanj maj-nov 2007 För att stärka Bankgirots position och driva efterfrågan av tjänsten Autogiro lanserade BGC en kampanj för Autogiro. Basen är reklamfilm i TV 4 som framför allt riktar sig till betalare. Reklamen är tänkt att få besökare till kampanjwebben autogiro.se där man kan söka fram företag som erbjuder autogiro och sedan teckna medgivande i internetbanken eller skriva ut och skicka en intresseanmälan. De olika delarna i kampanjen är: TV – reklamfilm på TV 4, primetime, de fem sista dagarna i månaden, maj, jun, sep, okt, nov 2007 Banners på bankernas internetbanksidor Kampanjwebb autogiro.se Kampanjanpassat säljstöd till företag (betalningsmottagare) Kampanjanpassat säljstöd till bankerna TV – reklamfilm på TV 4, primetime, de fem sista dagarna i månaden, maj, jun, sep, okt, nov 2007

27 Säljstödsmaterial övrigt
Säljstödsmaterial övrigt Banker Betalningsmottagare Fakturakommunikation Banners Det här materialet och mer hittar du på eller

28 Säljkampanj bostadsbranschen En parallellkampanj till Bankgirots rikstäckande autogirokampanj. Syfte: Öka användningen av autogiro inom bostadsbranschen. Målgrupp: Ca ekonomichefer kommer att adresseras. Budskap: ”Förenkla livet för dina kunder. Erbjud Autogiro”. Tidplan: Brev skickas 5 juni, 13 juni, 18 sept, 18 okt, 18 nov och 15 dec Autogiro passar extra bra i branscher med återkommande betalningar av ett fast belopp, t ex bostadsbranschen. För att ytterligare stödja den rikstäckande kampanjen görs även en riktad insats för den bransch. I brev med skräddarsydda budskap uppmanas 1500 ekonomichefer att haka på den rikstäckande kampanjen och öka antalet autogirobetalare.

29 Försäljningsmål BankX
Försäljningsmål BankX Beskriv eller föreslå försäljningsmål för din bank

30 Så stöttar vi dig Säljmaterial Kundbesök Marknadsföring www.bgc.se
Så stöttar vi dig Säljmaterial Kundbesök Marknadsföring Bearbetning programvaruföretag BGC producerar säljmaterial som broschyrer och liknande. Detta är tillgängligt på BGC kan även vara support vid kundbesök om banken så önskar. Mer information om kampanjer och liknande kommer. Mer information om produkten, lanseringen och säljmaterial hittar du på Från BGCs sida är det prioriterat att bearbeta programvaruföretagen så att våra produkter ska fungera på bästa sätt i deras programvaror.

31 Några kom-ihåg Nytt medgivande till BGC minst sex bankdagar före första debitering Betalningsunderlag på fil till BGC senast kl. 17:00 bankdag före första debiteringsdatum Alla bankers kontonummer kan debiteras. Använd PlusGirokontots bankkontonummer! Återredovisning av gjorda betalningar kan hämtas efter kl. 15:00 på förfallodagen


Ladda ner ppt "2017-04-03 Om bildspelet Detta bildspel är tänkt som ett bibliotek att plocka bilder ur. Om bildspelet ska användas av personer på bank är det viktigt."

Liknande presentationer


Google-annonser