Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energibesparing i Brf Hilda - hur går det?"— Presentationens avskrift:

1 Energibesparing i Brf Hilda - hur går det?
Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår Miljonprogrammet Engagerad och intresserad styrelse Studiebesök av BeBo,

2 Utgångsläget 2008 Läckande rör, ökande skador
höga underhållskostnader varje år, försäkring upphör om ej åtgärd görs – stambyte blir ett måste Skador i ytterväggar – fasadrenovering planerades, omfogning och hydroforbering Klent isolerat klimatskal – golv, väggar, fönster och tak Inströmning av kall luft vid fönster, klagomål på inomhuskomfort – Från- och tilluftssystem, utan återvinning Ojämna temperaturer i lägenheterna – Radiatorer är original, utan termostatstyrning

3 Hållbara Hilda - innehållet
Fasadrenovering omfogning, hydroforbering, utbyte av invändigt regelverk Underhållsåtgärder stambyte, nya badrum, centralt brandvarningssystem Energisparåtgärder ventilation med värmeåtervinning FTX, byte av fjärrvärmeväxlare, individuell vattenmätning, nya radiatorer, termostatstyrning i lgh, mätning av innetemp, solceller och solhybrider Klimatåtgärder regnvattenåtervinning, klimatcoacher, klimatkonto, beteendeförändring, informationsdagar, deltagande i Life och Hållbara städer Finansieras av Hilda Finansieras av Hilda Finansieras av Hilda, LIFE och Hållbara städer Finansieras av Hilda, LIFE och Hållbara städer

4

5

6

7 Men det har inte varit problemfritt..
Några exempel: Ritningar har inte stämt med verkligheten, i synnerhet installationer Värmekretsarna i lägenheterna har gått i olika riktningar, kartläggning och korskopplingar vid termostatventilernas installation Ventilationen har lägre tilluftsflöde än frånluftsflöde, vilket påvisades först efter dess att FTX installerats Mätare har inte visat rätt, noggranna kontroller har behövts Många klagar på otillräcklig information, trots intern informationskanal på tv, trots displayer i trapphus, informationsblad med posten, informationsträffar.. Vi har fått hålla entreprenörerna hårt i öronen! Besiktningsmännen är viktiga! Alltför många moment att hålla i samtidigt för styrelsen, det tär på människorna!

8 Energibesparing? - ca 12% på fjärrvärmen

9 Stor variation mellan husens värmebehov

10 Nuläge Arbetena med stambyte, ny ventilation, nya fjärrvärmeväxlare, mätutustning osv slutförs nu under Finjusteringar under hösten planeras. Fasadrenoveringen fortsätter, liksom renovering inifrån av ytterväggar. Solhybrider och solceller ska installeras i år, upphandling pågår. Elcyklar finns att låna i bostadsrättsföreningens cykelpool, 20 st from oktober. Öppet dagvattensystem och regnvattenåtervinning planeras. Informationskampanjer för boende fortsätter, med bidrag från Life. Ny föreningslokal planeras. Fjärrvärmedrivna tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp planeras. Förslag om avfallskvarnar utgår, blev alltför dyrt! Hela projektet utvärderas med hjälp av BeBo - erfarenheterna ska spridas! Rapport lämnas våren Jadå, kostnader visas också.

11 Solen ska utnyttjas på Hilda!
Installation Solceller ca 500 kvm, ger 150 kWh/kvm,år el Solhybrider 50 kvm ger 350 värme resp 100 el kWh/kvm,år

12 Erfarenheterna Informationsspridning till boende ska aldrig underskattas, ju tidigare desto bättre internkanaler på tv, informationsmöten, lappar, hemsida, displayer i trapphus.. Involvera kommunen så tidigt som möjligt i processen de kan ev bistå med stöd, extern finansiering Bäst kostnadseffektivitet erhålls vid samtidig renovering och energieffektivisering marginalkostnaderna sjunker mellan att välja traditionell renoveringslösning och uppgradera denna till en mer energieffektiv, t ex renovering fasad, fönsterbyte Kontrollera era energiavtal ihop med åtgärderna differentierade taxor på fjärrvärme kan ge både för- och nackdelar Ha vilda idéer! Våga utmana! Skapa samarbetsvilja! ett gott arbete belönas.. och boende höjer blicken

13 Vilka står bakom, vem kan vi fråga?
Styrelsen Brf Hilda Giovanna Brankovic, ordf Brf Hilda Thorbjörn Karlsson, sekr Brf Hilda brfhilda.blogspot.com WSP Arne Holmgren, projektledare Jenny Wahl, energisamordnare Charlotte Hauksson, miljöstrateg


Ladda ner ppt "Energibesparing i Brf Hilda - hur går det?"

Liknande presentationer


Google-annonser