Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve- och svavel- gödsling till höstvete Kvælstof- og svovl- gødskning i vinterhvede.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve- och svavel- gödsling till höstvete Kvælstof- og svovl- gødskning i vinterhvede."— Presentationens avskrift:

1 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve- och svavel- gödsling till höstvete Kvælstof- og svovl- gødskning i vinterhvede

2 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater tunn = tynd Kväve till tunn höstvete skördenivå = udbytteniveau höjas = hæves högre = højere tidig = tidlig kvävegiva = kvælstoftildeling Kan skördenivån i tunna höstvetebestånd höjas med en högre tidig kvävegiva ?

3 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater * 4 försök i Mellansverige 2003 * skott / m ² 326 * kvävenivå 160 kg N/ha a 0 N b allt St. 30 (160 N) c ¼ St. 21 (40 N) + ¾ St. 30 (120 N) d ½ St. 21 (80 N) + ½ St. 30 (80 N) St. 21 ca 1/4St. 30 ca 30/4 skott = skud

4 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve till tunn höstvete skörd = udbytte

5 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve till tunn höstvete kväveskörd = kg N pr. ha i kerne

6 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve till tunn höstvete tusenkornvikt = kornvægt g / 1000

7 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve till tunn höstvete delning = deling merskörd = merudbytte högre = højere Resultat: En delning kvävegivan gav ingen signifikant merskörd. Tendensen var att ¼ N i St. 21 och ¾ N i St. 30 gav högre skörd än allt kväve i St. 30.

8 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve till tunn höstvete utvecklad = udvikled Konklusion: Tunn och dåligt utvecklad höstvete kan kvävegödslas som normalt utvecklad höst- vete.

9 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Svavel till höstvete svavel = svovl gödslas = gødes Skall höstvete alltid gödslas med svavel ?

10 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater * del av försök kvävestrategier * 11 försök i Skåne 2002 - 2003 * förfrukt: stråsäd, korn och vete * kvävenivå 150 kg N/ha > 150 N, som N 34 > 150 N och 15 S, som NS 27-2,7 * tidpunkt: all gödsling i St. 30 stråsäd = korn korn = vårbyg gödsling = gödskning Svavel till höstvete

11 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Svavel till höstvete

12 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Svavel till höstvete

13 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Svavel till höstvete

14 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Svavel till höstvete

15 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater lägre = lavere Resultat: Gödsling med svavel till höstvete gav ingen signifikant merskörd. Allt svavel och kväve till- fördes på en gång i St. 30. Tendensen var att svavel- gödslingen gav en lägre skörd och proteinhalt. Svavel till höstvete

16 13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater höstvetefält = vinterhvedemark försäkring = forsikring 258 Se Kr = 211 Dk Kr enskilda fältet = enkelte mark Konklusion: Alla höstvetefält skall inte svavelgödslas! Svavelgödsling är en dyr försäkring. I genomsnitt av försöken - 258 kr/ha. Bättre verktyg behövs för att bestämma svavelbehovet i det enskilda fältet. Svavel till höstvete


Ladda ner ppt "13 - 01- 2004 © HIR Malmöhus Nye svenske resultater Kväve- och svavel- gödsling till höstvete Kvælstof- og svovl- gødskning i vinterhvede."

Liknande presentationer


Google-annonser