Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll"— Presentationens avskrift:

1

2 Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll

3 Miljöbalkstaxa hos MÖS
Traditionell taxa täcker det normal Erfarenhetsmodul till för - premiera - extra avgift till för problem utöver det normala Ingen riskmodul

4 Miljöbalkstaxa - premiering
Externt kontrollorgan, som innebär en tidsbesparing Inga avvikelser och rutiner för egenkontroll finns

5 Kvalitetsutveckling hos MÖS
Gemensamt synsätt/ värdegrund Delaktighet/ engagemang Förståelse Föreskrifter Flexibilitet Möten med kund Förenkla Stödjande ledarskap Synpunktshantering Tjänstegarantier Lean Jämför Kundens önskemål/ för-väntningar Värde för kund som skapar för-troende Uppföljning Kaizen Planering Effektivitet Processer Bemötande Rutiner/Riktlinjer Service Utveckling Tillgänglighet Kompetens Öppenhet Arbetsmiljö Fokusgrupper Helhetsbild Rättssäkerhet Kundenkäter Revisioner En naturlig del i arbetet Resultatfokus

6 Planera och följa upp

7 Planeringsprocess

8 Uppföljningsprocess

9 Uppföljning tid 2012

10 Uppföljning antal 2012

11 Tillsynsplan 2012

12 Tillsynsplan 2012

13 Tack för att ni lyssnat! Extra frågor?

14 Självkostnadsprincipen
Är inte individuellt bestämt utan istället utgörs av en s.k. kollektiv motprestation Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna

15 Avgiftsfinansieringsgrad Andra tertialet 2012
Tillsyn miljöbalken 52% Livsmedelskontrollen 75% Totalt 57% Mål: % Möjligt SKL 70 – 80%

16 Taxa jordbruk med djur 10 grundfaktorer/ år för stora (B)
4-6 grundfaktorer/ år för medel (C) T-3 grundfaktorer/ år för mindre (U) SKL 2-25 grundfaktorer/ år

17 Miljöbalkstaxa Antas Uppdateras
Årsavgift = Grundavgift * debiterings- faktor Timavgift


Ladda ner ppt "Tillsyn enligt miljöbalken Offentlig livsmedelskontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser