Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte hösten 2012. Lite bakgrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte hösten 2012. Lite bakgrund."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte hösten 2012

2 Lite bakgrund

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Propositioner

15 Proposition 1. Renovering av trapphus • Slitna trapphus och dålig belysning • Fullständiga renoveringar av trapphusen, inkluderande • Belysning • Ytskikt • Låssystem • Hissar • Entrépartier • Utspritt över några år, 2-3 trapphus årligen. • Finansieras genom åtgärder i proposition 2 Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen godkänner planen och ger styrelsen i uppdrag att driva projektet vidare under kommande år.

16 Proposition 2. Realisering av ekonomiska värden • Dålig ekonomisk situation, risk för stora avgiftshöjningar • Styrelsens möjliga åtgärder • Sänka leverantörskostnader • Höja sidointäkter (förråd, parkeringar, lokaler) • Smarta renoveringar, effektiva projekt • Långsiktig plan för avgiftshöjningar • Gott om outnyttjat värde i fastigheten • Styrelserum och övriga mindre lokaler • Mattsugsrum • Torkrum, mangelrum och tvättstugor • Cykelrum • Barnvagnsrum

17 Proposition 2. Realisering av ekonomiska värden • Låter drastiskt, men bättre alternativ än avgiftshöjningar • Ytor kan säljas, men funktioner och service bevaras • 200 kvm motsvarar ca 7% höjning i 5 år Yrkande Styrelsen yrkar på att stämman skall ge styrelsen mandat att efter möjlighet och behov frigöra, förädla och sälja föreningens ytor även då detta innebär avsevärda förändringar på fastigheten. Allt ska genomföras för föreningens bästa. Innan några avsevärda förändringar genomförs, så skall detta kommuniceras tydligt genom de aktuella kommunikationskanalerna (blogg och anslagstavlor), för att ge alla möjlighet att uttrycka åsikter i aktuell fråga.

18 Proposition 3. Hisshallar • Lång historia som äntligen ska få ett slut • Två yrkanden • Stadgeändring av §31: Insats  Andelstal • Hantering av hallarna, nu och i framtiden • Befintliga medlemmar får ytan, enligt tidigare beslut • Innan 2013-06-30 skänks ytan och flytt av ytterdörr och vägg • Därefter omräkning av andelstal + höjning av avgifter • Ökad avgift för de med ombyggda hisshallar • Oförändrad avgift för övriga • Möjlighet att köpa ytan i framtiden 15 000 kr / kvm

19 Proposition 4. Staket runt uteplatser • 12 uteplatser med varierande staket • Oestetiskt och inkonsekvent • Oklar ansvarsbild Yrkande Styrelsen yrkar på att föreningen ska ersätta samtliga staket med en enhetlig modell, placerade mitt i lådorna och plantera lämplig växtlighet på utsidan mot gården. I den mån det går skall medlemmens befintliga växtlighet behållas, men går detta inte att lösa så får medlemmen ersättning för inköp av växter, till ett maximalt värde av 2 500 kr. Staketens utformning beslutas av styrelsen i samråd med de medlemmar som har uteplatser, men totalhöjden inklusive planteringslådor ska vara ca 160 cm från mark.

20 Proposition 5. Revidering av underhållsansvar • Föreningen underhåller blandare, avlopp, m m sen huset byggdes • Orättvist, då många har bytt till egen utrustning • Stora kostnader för föreningen Yrkande Styrelsen yrkar på en ändring av §36 i stadgarna. Ta bort ansvar för vatten, el och avlopp. Behåll ansvar för ventilation, informationsöverföring (data och tele) och enhetsmätningssystem.

21 Proposition 6. Ändring av bokföringsår • Brutet räkenskapsår för att underlätta för HSBs ekonomer • Ingen direkt påverkan på ekonomin, men lättare att följa upp. • Vargavintrar fördelas på olika år, jämnare kostnad för uppvärmning Yrkande Styrelsen yrkar på en ändring av §14 i stadgarna. Ny lydelse Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

22 Lite mer

23 Förändring av styrelsens struktur • Fasta roller, presidium och tre utskott • Presidiet består av ordförande, vice ordförande och sekreterare / kommunikatör • Fastighetsutskottet (FastU): Frågor och projekt som rör fastigheten, kommunikation med fastighetsskötare • Gårdsutskottet (GårdU): Frågor och projekt som rör gården, kommunikation med fastighetsskötare • Fest- och medlemsutskottet (FestU): Ansvarar för roliga aktiviteter och annat som bidrar till god grannsämja • Fritt för alla att engagera sig i små eller stora frågor inom utskotten • Syfte: Ökat engagemang, bättre resultat


Ladda ner ppt "Informationsmöte hösten 2012. Lite bakgrund."

Liknande presentationer


Google-annonser