Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –09 (nettobudget: 44 414 tkr)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –09 (nettobudget: 44 414 tkr)"— Presentationens avskrift:

1

2 Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –09 (nettobudget: 44 414 tkr)

3 Fritidsförvaltningen Kostnadsfördelning –09 (bruttokostnader 58 111 tkr)

4 Fritidsförvaltningen Våra mest prioriterade mål • Ge goda förutsättningar för föreningslivet • Erbjuda säkra verksamheter • Extra resurser till ungdomsverksamhet 12-18 år • Utbilda våra medarbetare • Satsa på rätt investeringar

5 Fritidsförvaltningen Förvaltningens kvantitativa mål Mål 1: Uthyrningen av anläggningarna årligen skall öka med minst 1% per år Mål 2: Besökarna till ungdomsverksamheten årligen skall öka med minst 1% per år

6 Fritidsförvaltningen Åtgärdsplan Mål 1: Uthyrningen av anläggningarna årligen skall öka med minst 1% per år Åtgärd: • Öka marknadsföringen på lediga tider • Erbjuda förlängda kontrakt • Spontantider till lägre kostnad

7 Fritidsförvaltningen Åtgärdsplan Mål 2: Besökarna till ungdomsverksamheten årligen skall öka med minst 1% per år Åtgärd: • Öka marknadsföringen av fritidsgårdarna • Motto ”att inget göra utan att göra tillsammans” • Utveckla samarbete med andra aktörer

8 Fritidsförvaltningen Budget ram 2009 Budget –09 (45 154 tkr) • Vråen centrum föreningslokaler (-25 tkr) • Effektiviseringsuppdrag (-73 tkr) • Besparingskrav (-740 tkr) Ny ram 2009 = 44 414 tkr

9 Fritidsförvaltningen Totala besparingar år 2009 (840 tkr) •Reducering av fn-möte antal/tid (-35 tkr) •Ej återbesättning av tjänst (-125 kr) •Reducering av övertidsarbete (-100 tkr) •Verksamhetsanpassning anläggn.(-465 tkr) •Budgetanpassning föreningsstöd (-115 tkr)

10 Fritidsförvaltningen Konsekvenser av besparingarna 2009 • Längre beredningstider (fn-möte) - sämre samhällservice • Ändrade förhållande för ytterverksamheten (ej återbes. av tjänst) • Krävs en tydligare planering samt minskad kommunal service (öt-arbete) • Nerdragning yttre/inre anl.(verksamhetsanpassn.) • Minska föreningsstödet (loa)

11 Fritidsförvaltningen Önskade ram förändringar år 2009 • Sommaröppen fritidsgård (100 tkr)

12 Fritidsförvaltningen Budget ram 2010 (45 953 tkr) • Vråen centrum föreningslokaler (-25 tkr) • Effektiviseringsuppdrag (-146 tkr) • Besparingskrav (-1170 tkr) Ny ram 2010 = 44 222 tkr

13 Fritidsförvaltningen Besparingar år 2010 •Ej återbesättning av tjänst (-140 kr) •Ej nytt kontrakt med Värnamo badet (-361 tkr)

14 Fritidsförvaltningen Konsekvenser av besparingarna 2010 • Ändrade förhållande för ytterverksamheten (ej återbes. av tjänst) • Ej driftsättning av Värnamobadet – kompensation öppen sommar i Värnamo simhall

15 Fritidsförvaltningen Önskade ram förändringar år 2010 • Ökad kapitalkostnad V:mo sim/sporthall (1900 tkr)


Ladda ner ppt "Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –09 (nettobudget: 44 414 tkr)"

Liknande presentationer


Google-annonser