Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Soldater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Soldater."— Presentationens avskrift:

1 Soldater

2 Soldater I så gott som varje familj hittar man någon soldat
Från slutet av 1600-talet fram till 1901 var indelningsverket i bruk. Generalmönstring vart tredje år finns påArkiv digital och SVAR Går att söka i Centrala Soldatregistret dis.se Soldater

3 Den största gården i roten blev stamrote och på dess mark förlades oftast soldatbostället.
Roten skulle hålla soldaten med utrustning, avlöning och bostad. I Skaraborg skulle hemmanen på detta sätt underhålla korpraler och soldater. Soldater

4 Rekrytering Roten, alternativt rusthållet, skulle stå för rekryteringen av manskap. Man hade tre månader på sig att fylla en plats som blivit vakant. Den nyrekryterade skulle sedan godkännas av Kronan på nästkommande generalsmönstring. Under 1700-talet var åldersgränserna för nyrekryterade satt till 17 år som yngst och 36 år som äldst. Senare sänktes maxåldern till 25 år. Soldaten skulle vara rask, frisk och välväxt, kunna sin kristendomskunskap, ha hår (inte vara skallig) och åtminstone antydan till skäggväxt. I slutet av 1700-talet var minimilängden för en soldat satt till 168 cm men sänktes sedan till 165 cm. Bröstvidden skulle vara minst 80 cm och kroppsvikten över 55 kg. Soldater

5 Bostaden skulle bestå av förstuga och kammare
Bostaden skulle bestå av förstuga och kammare. De bostäder som byggdes under 1700-talet mätte oftast 7,2 x 4,8 meter. På bostället skulle finnas fähus, lada med loge, en bod samt mark bestående av åker och äng. Från början skulle åkern omfatta ¼ hektar men omfattade vid 1800-talets slut 1 hektar vilket var ett resultat av soldaternas nedlagda nyodlingsarbete. Ängen skulle avkasta två lass hö. Jorden brukades av soldaten när han var hemma och av roten när soldaten var ute i tjänst. Viss naturaförmån som vedbrand ingick också i rotens åtagande. Soldater

6 Utrustning I och med indelningsverkets införande fick regementet sin särskilda uniform. I slutet av 1600-talet var uniformen blå. Rotebönderna skulle hålla soldaten med ”släp-mundering” som användes i fredstid. ”Liv-munderingen” för bruk i krig tillhandahölls av Kronan. I början av 1900-talet byttes till den grå uniformen med den trekantiga hatten som allmänt kallades Carl XII:s hatt.

7 Soldatens beväpning på och 1600-talet utgjordes av en 4-5 meter lång pik med järnspets, svärd och musköt. Musköterna var stora, tunga och otympliga. Avfyringen skedde med en lunta fäst vid hanen. Under och 1700-talet förbättrades handeldvapnen så de blev mer hanterliga och samtidigt övergick man till att benämna dessa som gevär. På 1700-talet infördes också stickbajonetten. Först på 1800-talet kom gevär med slaglås. Då hade man också utvecklat ett repetergevär som, försett med knivbajonett, utgjorde den vanligaste förekommande beväpningen. Soldater

8 På Axvalla Hed hölls generalsmönstring första gången den 7 juni 1729.
Storläger hölls på heden åren 1848, och 1865. Axvalla Hed behöll sin centrala roll för övningar och mönstringar fram till då Skaraborgs regemente, efter 109 år i Axvall, flyttades till de nya kasernerna i Skövde. Soldater

9 Före detta soldater hade förtur till arbetet som kyrkväktare i socknen.
Att bli rekommenderad till underhåll på exspektans var en pension som utföll för en soldat efter att han fyllt 50 år om han varit i tjänst 25 år eller när han skulle ha uppnått 30 tjänsteår om han varit kvar i tjänst. Soldater

10 Soldater Soldattorp i Norra Fågelås
801 Ringaberget 811 Hulan 812 Lilla Almö 813 Stora Almö 814 Stackeryd 815 Krumpekulla 816 Systratorp 818 Stenalmen 819 Källebo 820 Islebo 821 Katebo 823 Stenbacken 824 Uddebo 825 Trollebo 827 Stakaberget Ryttartorp 119 Stackeryd 118 Isleryd Soldater

11 Generalmönstringsrulla
Soldater

12 Soldater

13 Soldater


Ladda ner ppt "Soldater."

Liknande presentationer


Google-annonser