Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/3/2017 1:29 PM Microsoft® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/3/2017 1:29 PM Microsoft® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation."— Presentationens avskrift:

1 4/3/2017 1:29 PM Microsoft® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 Gartner Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007
4/3/2017 1:29 PM Gartner Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

3 Hur såg det ut i juni 2006..? 4/3/2017 1:29 PM
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

4 Vi jobbar med EPM på Microsoft
Robert Hägg Partneransvarig E-post: rhagg @microsoft.com Tfn: Bo Linde Lösnings- specialist E-post: bo.linde Tfn: Susanna Stubberöd Produktmarknadschef E-post: susannas Tfn: Per Hedberg E-post: per.hedberg Tfn: EPM-teamet: sälj, partneransvarig, konsulter, marknad... © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

5 Vad är EPM och Portföljhantering?
Enterprise Project Management IT-stöd för projektsamarbete, portfölj- och resursstyrning Knyter samman informationskällor och ger alla tillgång till dynamisk projektinformation Portföljhantering IT-stöd som organiserar ett flertal projekt i en portfölj med information om projektens mål, kostnader, tidsåtgång, resurser, risk samt andra strategiska mål © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

6 Microsofts EPM-lösning
Användare: Ledning Portföljanalytiker Projektledare Användare: Ledning Resursägare Projektmedlemmar © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY

7 EPM i siffror Vi ska växa ca 10%! Vi växte med nästan 20%!
2007 2008 2009 EPM i siffror Project på väg mot $1 miljard i omsättning! (WW) Vi ska växa ca 10%! Vi växte med nästan 20%! © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

8 4/3/2017 1:29 PM Utmaningar Marknad Hur skapar vi fler konkreta leads till EPM partners? Sälj Hur säljer vi till ledningsgruppen? Partnerstöd Hur stödjer vi er partners så att ni kan hitta och ta hand om de alla de EPM-affärer som finns där ute. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

9 Marknadsplanen fram till nyår! 4/3/2017 1:29 PM
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

10 Gartner magic quadrant – igen
4/3/2017 1:29 PM Gartner magic quadrant – igen © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

11 Bo Linde Lösningsspecialist Enterprise Partner Group
4/3/2017 1:29 PM Bo Linde Lösningsspecialist Enterprise Partner Group 01/19/06 - Microsoft Acquires UMT Portfolio Manager for the following reasons: Integrate Portfolio Management technology and best practices within the EPM Solution. Provide customers and partners with an unrivaled end-to-end Project Portfolio Management platform. Help organizations to realize their potential by identifying, selecting, and delivering project portfolios that align with their strategic priorities. Why UMT? The UMT Portfolio Manager solution is widely recognized by industry analysts as the leading top-down Portfolio Management tool. The UMT Portfolio Manager had a proven track record with Fortune 500 companies. UMT Portfolio Manager was ranked as the performance market leader in the META Group May 2004 Portfolio Management Tools METAspectrum Report. The out-of-the-box product already had tight integration with Project Server 2003 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

12 MS EPM – vad ska jag sälja
Portfolio Server Project Server Hur ser ert IT-stöd ut för att prioritera projektideér? Önskar ni göra detta från ett strategiskt perspektiv? Har ni stöd för processen att välja rätt projekt ur ett resurs och strategiskt perspektiv? Har ni utmaningar kring kapacitetsplanering och budgetplanering för er projektportfölj? Har ni en väl fungerande IT-stöd runt hur ni bygger nyttokalkyler och  följer ni upp dessa för projekt? Tittar ni på Application Portfolio Management Speciellt till CIO, CTO, Applikationshantering) för att rationalisera er applikationsportfölj? Har ni en projektmetodik och vill koppla den mot ett verktyg för att effektivisera hur ni driver projekt? Använder ni MS Project som viewer/browser för att titta på projektplaner Har ni utmaningar med resurshantering? Har ni behov av tidrapportering och uppföljning från projektmedlemmar, minska administrationen för projektledare. Har ni  utmaningar att få  projektledare, sponsorer och projektmedlemmar att samarbeta på ett enkelt sätt?

13 Steg för steg Ett steg i taget, baserat på ambitionsnivå
Portföljhantering; Nyttokalkyl & optimering Produktivitets mätningar Ett steg i taget, baserat på ambitionsnivå Governance modell / resursoptimering Strategiskt projektkontor; konsolidering av projekt framsteg/KPI Projekt/program stöd Kompetens utvecklingsstege Utbildning för utvalda roller Pilotprojekt, med projektstöd Projektstatus, beroenden Status förstudie & målsättning Kategorisering av projekt Definition av kvalitetsmål Process utveckling och mappning Anpassning av innehåll, mallar och checklistor

14 Mognadskurva Portföljhantering
Enterprise PPM är optimerad i hela företaget med ett fokus på riskminimering och värderskapning Projektportfölj prestanda och risk data kan användas för att jämföra på olika nivåer även på företagsnivå Beslutsfattare kan utnyttja PPM analyser när de allokerar budget till olika portföljer Möjlighet att mäta och jämföra hela portföljens livscykel Portföljer PPM används konsekvent mellan orgnisationer och portföljer Portföljanalytiken kan jämföra och dra nytta av portföljsanalyser mellan olika avdelningar Konsekventa mätmål möjliggör portföljanalys mellan portföljer, val, planering och hantering som stöttar, förutsägbar modelliering och interna/externa jämförelser (benchmarking) Portföljsvärde = Värdepotential ‘ Möjlighet att realisera Projekt- portfölj Portföljanalys är repeterbar, förutsägbar, och används för att utvärdera och optimera val av projektportfölj Teamet som ansvarar för portföljen kan förstå, analysera och rekommendera en optimal portfölj Värde för organisationen Projekt- katalog Processer är definierade & dokumenterade, de flesta projekt har en koppling till strategi (business drivers). Alla projekt lfinns lagrade i en projektkatalog Ad hoc Ingen portföljskatalog eller process FIFO - Oförutsägbarhet -Ingen överblick Basnivå Världsklass Krypa Gå Spring

15 Enterprise Project Management
1 2 5 3 4 The diagram shows the following: Best practice governance phases (Create, Select, Plan, and Manage): A project will pass through these best practice phases throughout its life cycle. PPM Life Cycle Steps: These more granular steps provide more detailed overview of the primary activities and events that a project will complete during its life cycle. For example: In the Create governance phase, a project request is captured and users begin to develop a detailed business case to support the idea. In the Select governance phase, all competing projects within the portfolio are prioritized and optimized against budgetary constraints. This results in selecting a project portfolio that best aligns with the organization’s strategic priorities. In the Plan governance phase, the project managers begin to develop the detailed project plans for each of the selected projects before the project is approved and given a baseline. In the Manage governance phase, the project is tracked to a successful conclusion. Create the project request in Project Portfolio Server 2007 and build a detailed business case (e.g. cost, resource, benefit, strategic impact, risk, schedule etc.) Prioritize, optimize and select the project portfolio that maximize ROI and aligns with the organization’s strategic priorities Utilize the Project Server Gateway to export the selected projects from Project Portfolio Server 2007 to Project Server 2007 Run capacity planning reports, finalize release schedule and develop detailed project plans in Project Server 2007 Track and manage the project to a successful conclusion in Project Server On a recurring basis synchronize project data with MOPPS 2007 Samla in projektförfrågningar och skapa en detaljerad affärsbeskrivning 1 4 Kapacitets analys och detaljerad projektplanering 2 Välj ur optimerad projektportfölj 5 Följ upp och hantera projekt 3 Exportera valda projekt till Project Server 2007

16 Portfolio Builder Skapa projektförfrågan och lagra centralt
4/3/2017 1:29 PM Fördefinierat arbetsflöde Capture All Project, Program, and Application Investments Centrally With Office Project Portfolio Server 2007 you can capture all projects and programs in the Portfolio Builder module, providing you with a holistic view of all of your investment portfolios in one central system of record. The flexible scorecard in Portfolio Builder enables you to quickly slice and dice the investments across portfolios to create intuitive and informative reports (for example, by line of business, program, or portfolio). Automate Governance Processes Across the Organization Office Project Portfolio Server 2007 includes an intuitive workflow designer that enables administrators to define governance phases and multiple workflows, helping to ensure that projects are subject to appropriate controls throughout their entire life cycle. As shown in this slide, each workflow is composed of a series of life cycle steps (such as Propose Idea, Initial Review, Complete Request, Request Review, Portfolio Selection, and Selected) which in turn are mapped to governance phases. The governance phases are used as common denominators to aggregate and report on projects across various workflows. The phases and workflows establish a blueprint for your organization’s governance framework and help ensure all projects complete the necessary deliverables and receive managerial sign-off before moving to the next life cycle step. This audit functionality keeps stakeholders aware and accountable as projects move from business case creation to consideration to implementation. Arbetsflöde, regelverk © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 Portfolio Optimizer Portföljprioritering
4/3/2017 1:29 PM Analysera projektkatalogens koppling till de prioriterade “business drivers” Defniera och prioritera “business drivers” Business Drivers Projects Projekt stöttning av “business drivers” Prioritera “business drivers” Prioriterng av projekt Analys av portföljen Portfolio Optimizer for PPM The Portfolio Optimizer helps organizations prioritize business strategy, projects, and programs: Business Strategy Prioritization: One of the most critical tasks in the portfolio management process is to define and prioritize the organization’s business strategy. The Office Project Portfolio Server 2007 Portfolio Optimizer module includes the pair-wise comparison matrix used to help executives objectively prioritize business strategy for the upcoming planning horizon. Project and Program Prioritization: With potentially hundreds of projects, programs, and applications competing for the same limited budget and resources, formulating common scoring criteria is essential to effectively prioritizing and evaluating the competing investment proposals. Make use of best practice techniques to automatically derive prioritization to objectively assess projects, programs, and applications. Project and Programs—Best practice prioritization scores include: Financial Value: Calculate a project’s financial value (ROI, net present value (NPV), internal rate of return (IRR)) based on the cost and benefit estimates captured in each business case. Strategic Value: Objectively derive a strategic value score for each project in Portfolio Optimizer based on the project’s impact on the business strategy. Risk Assessment: Calculate a risk score for each project derived from the risk assessment questionnaire. Prioritera projekt Investeringskarta © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

18 Portfolio Optimizer Portföljsoptimering och avancerad analys
4/3/2017 1:29 PM Maximera portföljens strategiska värde Portfolio Optimizer for PPM The Portfolio Optimizer helps organizations select the project and program requests that best align with the organization’s business strategy: Run what-if optimization scenarios under varying budgetary and business constraints. Utilize advanced portfolio analytical techniques to refine the selected portfolio. Advanced Portfolio Analytical techniques include: Break Portfolio Constraints with Efficient Frontier Analysis Efficient Frontier modeling enables analysts to visually identify the project or program portfolio that will deliver the maximum strategic value under varying constraint thresholds (such as a $5 million budget or a $10 million budget). Each point on the Efficient Frontier represents a different bundle of projects (or programs) from the proposed portfolio. The Efficient Frontier represents the best value. For example, in the diagram you can see that with a $34 million budget you can achieve approximately 72 percent of the portfolio’s total potential strategic value, although the current portfolio solution is only achieving 60 percent. Organizations can use the Efficient Frontier in two ways: Identify the point of diminishing return: Find the point where the curve begins to flatten, indicating you are paying a lot more to achieve a disproportionate amount of strategic value. Benchmark the selected portfolio against the Efficient Frontier: Compare the position of the selected portfolio in relation to the Efficient Frontier. In reality, due to varying constraints (for example, interdependencies, project alternatives, mandatory investments, and resource constraints), most portfolios are sub-optimal and fall beneath the Efficient Frontier. Analysts can use Portfolio Optimizer to identify and break these constraints, which will move the portfolio closer toward the Efficient Frontier and increase the total strategic value from the portfolio under the same budgetary constraints. Dynamically Assess Your Portfolio’s Business Alignment The Portfolio Optimizer Business Alignment Framework methodology provides a rational approach for selecting project and program portfolios that best align with business strategy. Executives can dynamically assess the correlation between the business driver priorities and the investment from the selected project or program portfolio. This technique helps you quickly see if you are over- or underinvesting in each of the prioritized business drivers. Scenarieanalys © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

19 Uppföljning av framsteg Ärende och riskhantering
Samarbete Uppföljning av framsteg Projekt arbetsytor Tidrapportering Uppdrag Projektledare Projektmedlemmar Timesheets Project Web Access provides access to timely, business-critical project information stored by Office Project Server 2007, so teams can share knowledge, collaborate smoothly to complete tasks and deliverables, and adjust activities quickly to accommodate project changes and updates Ärende och riskhantering Statusrapporter

20 Application Portfolio Management (APM)
© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

21 Application Portfolio Management
4/3/2017 1:29 PM Portföljhantering är en ständigt pågående process av hantering av projekt, applikationer samt tillgångar för att optimera IT stöd mot affärsstrategier Affärsstrategier IT strategier Application Valuation Transformation Decisions Inventory Update Redundancy Assessment Portfolio Management Portfolio Selection Planning Execution Project Capture & Valuation Management New Project Requests New / Enhanced Applications © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

22 4/3/2017 1:29 PM Varför APM? Gartner förespår att 40% av stora företag och organisationer kommer att implementera APM lösningar inom 2 år. kostnadsreduktion (minska applikationsöverlappning) hantera komplexitet av hundratals tillgångar effektivisera budgetprocessen “Tumregel” Årlig underhållskostnad är 11 cent för varje $1. Årlig utvecklingskostnader är 17 cent för varje $1. Applikationers livstid är över 8 år i medelvärde dvs TCO är $2.24 för varje $1 i utvecklingskostnad. Source: Gartner, Inc. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

23 Portfolio Builder: applikationsinventering
4/3/2017 1:29 PM Use Templates to Streamline the Collection of Data and Metrics Application Inventory Templates: Define templates to capture the essential metrics necessary to gain visibility into your application portfolio. For example: General Application Information: Capture general attributes about the application. Cost Estimates: Capture application costs, and calculate annual cost of ownership (ACO) and total cost of ownership (TCO). Strategic Impact: Assess how each application supports your organization’s business strategy. Architectural Fit: Assess how each application supports your organization’s enterprise architecture standards and strategy. Business Process: Evaluate and keep a record of the business processes that each application supports. Risk Assessment: Evaluate an application’s risk through a configurable risk questionnaire. Operational Performance: Evaluate an application’s performance through a configurable operational performance questionnaire. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

24 EPM Solution: Top 10 Standardisera och automatisera processer/metodik
Samla alla investeringsuppdrag på ett ställe Gör en objektiv prioritering av era affärsstrategier och konkurrerande investeringar Koppla portföljen mot affärsstrategier Resurshantering. Samarbeta och förenklad administration Mät och följ upp projektresultat (på riktigt) Få ut mer av existerande investeringar Integrera med andra affärsapplikationer Få alla att sikta mot samma mål Avfärda akustisk projekthantering 1. Standardize and automate the governance processes. Define multiple workflows to subject each project to the appropriate governance controls throughout its life cycle — from proposal to post-implementation — resulting in lowered costs, faster cycle times, and increased quality. 2. Capture all investments within a central repository. Consolidate business and information technology (IT) investments within an enterprise repository to improve visibility, insight, and control. The Office EPM Solution enables you to implement repeatable processes as templates to standardize and streamline data collection across the organization. Centralized data facilitates cross project analysis of finances, resources, schedules as well as other data trends and status for informative reports. 3. Objectively prioritize business strategy and competing investments. Employ proven techniques to define and prioritize your organization’s business strategy for the upcoming planning period, and automatically derive objective prioritization scores to effectively evaluate the competing investments from multiple dimensions. 4. Align the selected portfolios with the business strategy. Run optimization what-if scenarios to identify tradeoffs and select the optimal portfolio under varying budgetary and business constraints that best align with your organization’s business strategy. Take advantage of advanced portfolio analytical techniques to identify and break the constraints prohibiting the portfolio from reaching the Efficient Frontier. 5. Effectively manage resources. Without understanding long-term workloads and capacity, companies can experience inefficient hire-fire cycles, resulting in higher overhead, lost knowledge, and poor employee morale. By providing visibility into overall work commitments, actual timesheets, and resource capabilities, the Office EPM Solution helps you create resource plans to align your strategic recruiting and outsourcing with your long-term business objectives. 6. Collaborate and coordinate easily. Helping to ensure that teams share common goals and work together effectively becomes more vital as organizations become more geographically and culturally diverse. Web-based access to timely, business-critical project information stored by the Office EPM Solution means teams can share knowledge, collaborate smoothly to complete tasks and deliverables, and adjust activities quickly to accommodate project changes and updates. 7. Measure and track portfolio performance. Effectively measure and track projects, programs, and applications throughout their life cycle, giving you the visibility to proactively identify potential issues, make decisions, and help ensure that your portfolios maximize return on investment (ROI) and improve operational efficiencies. 8. Get more from existing technology investments. The Office EPM Solution is built on Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, and Microsoft Windows SharePoint Services so you can get the most out of your organization’s skills in these Microsoft technologies. The Office EPM Solution also includes pre-built integration with the Microsoft Office system, ERP applications, and the Microsoft collaboration platform. This enables users to contribute data to the Office EPM Solution while working in familiar applications such as Outlook or SharePoint. 9. Tightly integrate with line of business applications. The well defined Project Server Interface API, the Eventing Model supporting the Windows Workflow Foundation, the SDK with reference samples, and other tools make the Office EPM Solution a flexible and extensible platform to manage your work. Utilize the Project Server Interface, a Web services based API, to seamlessly integrate the Office EPM Solution with General Ledger, HR, ERP, CRM and other line of business applications. 10. Quickly realize a return on investment. The Office EPM Solution provides organizations with an end-to-end project portfolio management solution. By enabling increased employee productivity, faster cycle times, reduced costs, and improved time management, the Office EPM Solution provides a positive and sustainable return on your investment. In IT portfolio management, software can cut costs 2-5 percent, improve productivity percent, and shift percent of budgets to more strategic projects. In developing and bringing new products to market, the best performers — those who have applied rigorous process and technology to their research and development and go-to-market activities — can reduce time to market by more than 30 percent.

25 SKF Group Varför Som ett steg inom SKF’s mål, applikations inventering, hade man 2 affärsprocesser som hanterades med hjälp av Excel SKF’s mål var att ersätta Excel inventeringen med ett portfölj verktyg och man ville göra en pilot för att hantera återstående affärsprocess.

26 Mål Microsoft Office Project Portfolio Server Förstå potentialen
Grundläggande pilot! Microsoft Office Project Portfolio Server Förstå potentialen Utveckla och sprida den initiala applikations portföljhanteringsprocess Användarrutiner definiera en “roadmap” på hög nivå för fortsatt arbete inom applikationsportföljen Använda pilot verktyget och applikationsprocessen HR Innovationer

27 Lösningen Tillsammans med Acando har Microsoft Services levererat en lösning baserat på Microsoft Office Project Portfolio Server 2007. Ursprungsdata från Excel migrerades in till Portfolio Server. Resultat idag: skapa analysrapporter baserat på information kring applikationer skapa diagram och rapporter som ger dem snabb och korrekt information som de behöver för att ta beslut kring deras applikationsportfölj.

28 SKF – Application Portfolio Management
Utmaning Applikations inventeringslistan är silos och informationen och klassificeringen är beroende på individuell hantering av varje lista Listan täcker inte alla IT applikationer. Ingen kontroll över lokala applikationer och lokala IT kostnader. Svårt att ersätta applikationer. Önskemål Kontroll på alla applikationer, generella och lokala. Vill jämföra kostnader, arkitektur, strategi, etc. Inga överlappande applikationer, ersätta applikationer med lågt affärsvärde, vidareutveckling av applikationer med högt affärsvärde men låg teknisk/arkitetiskt värde Sänka IT kostnader Enklare att ersätta applikationer.

29 Nästa steg Titta närmare på Projekt portföljhantering
Enkät verktyg (Infopath) för insamling av applikations-data runt om i världen och kvalificera informationen innan det skickas in i portföljen. Dessutom vill man integrera mot andra system för hantering av SOX.

30 Robert Hägg EPM Partneransvarig Enterprise Partner Group
01/19/06 - Microsoft Acquires UMT Portfolio Manager for the following reasons: Integrate Portfolio Management technology and best practices within the EPM Solution. Provide customers and partners with an unrivaled end-to-end Project Portfolio Management platform. Help organizations to realize their potential by identifying, selecting, and delivering project portfolios that align with their strategic priorities. Why UMT? The UMT Portfolio Manager solution is widely recognized by industry analysts as the leading top-down Portfolio Management tool. The UMT Portfolio Manager had a proven track record with Fortune 500 companies. UMT Portfolio Manager was ranked as the performance market leader in the META Group May 2004 Portfolio Management Tools METAspectrum Report. The out-of-the-box product already had tight integration with Project Server 2003 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

31 EPM University EPM University är vår virtuella träningsmiljö där kunder och partner kan lära sig hur man planerar, installerar, konfigurerar och managerar Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 och Office Project Server 2007. EPMU lärarledda kurser i Stockholm Implementing EPM Server (v.45) Portfolio Server Implementation, Configuration, Usage and Administration (v.46)

32

33 Kurser @ EPMU Nu: Januari 2008:
Architecting EPM (Project Server 2007 Focus) Architecting EPM (Project Portfolio Server 2007 Focus) Implementing EPM (Project Server 2007 Focus) Implementing EPM (Project Portfolio Server 2007 Focus) EPM Solution Overview (2 day Course) Developer Training (3 day Course) On Demand Training Vad är sälj, vad är utveckling © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

34

35 4/3/2017 1:29 PM Nu i Sverige EPMConnect V2 The Business Exchange for EPM Partner Solution and Services © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

36 Hemsida Marknadsföring av lösningar IT Governance Vertikala lösningar
4/3/2017 1:29 PM Hemsida Marknadsföring av lösningar IT Governance Vertikala lösningar Bransch specifika Publika lösningar Konstruktion/bygg Web tour, demo i egen takt – on demand Interaktiva demos med partners Länk till MSEPMU Hur hjälper EPM Connect våra partners att sälja EPM Vad kan partnern göra via EPM Connect Partnerledda webb seminarium © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

37 Fördelar med EPMConnect
Kunder Ett ställe för kunder att utvärdera EPM lösningar Kostnadseffektivt sätt att testa och utvärdera vår plattform Flexibel tillvägagång för att köpa EPM Partner Ökad synlighet i införsäljningsaktiviteter Får kvalificerade leads genom Microsoft ledda kampanjer Snabbare säljcykel genom nyttjande av ”hostade” säljverktyg Microsoft Marknadsföringsmaskin för kännedom och generering av leads Centraliserat verktyg för att accelerera marknadsföringsåtgärder samt säljcykel Bra synlighet över hela säljcykeln

38 Hur driver vi kunder till EPMConnect.com?
Partner Resurser Webb länkar länkar Sökmotor marknadsföring Microsoft Office Online Microsoft Kampanjer Bort med Google

39 Svenskt Erbjudande Kom igång nu! Sign up: www.epmconnect.com/partners
Gå med före 30:e eptember till 60% lägre pris $750 för Silver medlemskapet $2000 för Guld © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

40 Prata med oss om EPM! Call to Action Gå med i EPM-Specialiseringen
Satsa på EPMConnect Anmäl ert intresse för ProjektForum november Anmäl dig till Project Conference i Madrid Håll utkik efter kommande EPMU kurser i Stockholm Frågor: Kom till IW-labbet och prata med oss!

41 Vi jobbar med EPM på Microsoft
Robert Hägg Partneransvarig E-post: rhagg @microsoft.com Tfn: Bo Linde Lösnings- specialist E-post: bo.linde Tfn: Susanna Stubberöd Produktmarknadschef E-post: susannas Tfn: Per Hedberg E-post: per.hedberg Tfn: EPM-teamet: sälj, partneransvarig, konsulter, marknad... © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "4/3/2017 1:29 PM Microsoft® Office Project Portfolio Server 2007 – ett strategiskt verktyg © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser