Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOGASS 09 Status Biogas Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOGASS 09 Status Biogas Sverige"— Presentationens avskrift:

1

2 BIOGASS 09 Status Biogas Sverige
-oppgradering av biogas till drivstoff Rune Simonsson Malmberg Water AB webbsite:

3 F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J ÖN
N A T U R LI G A L Ö S N I N G A R F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J ÖN V A T T E N R E N I N G B I O G A S G E O E N E R G I B O R R N I N G M I L J Ö H A N T E R I N G

4 P R O J E K T F O K U S projektledning processteknik konstruktion
tillverkning montage drifttagning utbildning

5 P R O C E S S K U N N A N D E vattenrening biogas geoenergi
brunnsborrning

6 E G E N T I L L V E R K N I N G

7 E R F A R E N H E T

8 F Ö R M Ä N N I S K A N O C H M I L J Ö N
dricksvatten avloppsvatten service

9 F Ö R E N R E N A R E V Ä R L D gasrening
GDRM, tryckstegring till naturgasnät tankningsstationer Malmberg Compact™ Malmberg Skid™ gasservice

10 F Ö R U T H Å L L I G E N E R G I energilagring värmepumpsystem
service

11 F Ö R S Ä K E R T R E S U L T A T vatten energi undersökning
entreprenad rekonditionering service brunnsöverbyggnader

12 avloppsspolning slamsugning torrsugning

13 O M M A L M B E R G Grundades 1866 Familjeägt i femte generationen
Omsättning ca 270 MSEK 115 anställda Kontor i Sverige, Tyskland, Litauen ISO 9001 Miljöledningssystem i linje med ISO 14001

14 V Å R H I S T O R I A 1866 Jöns Mattisson-Malmberg grundar företaget
1880 Första brunnarna borras 1940 Första kommunala vattenverken 1950 Första avloppsreningsverken 1970 Första projektet utanför Skandinavien 1977 Första värme- och kylanläggningen 1992 Första vattenverket i Kina 1996 Första vattenreningsanläggningen i Baltikum 1998 Första biogasanläggningen för fordonsgas 2006 Första vattenreningsanläggningen i Ryssland 2007 Första biogasanläggningen i Tyskland 2008 Första biogasanläggningen i Österrike

15 V Å R O R G A N I S A T I O N Malmberg Bioerdgastech GmbH
Tyskland Malmberg Water AB Vattenrening, Energi UAB Malmberg Water Kaunas Litauen MalmbergGruppen AB Moderbolag Malmberg Borrning AB Borrning Malmberg Miljöhantering AB Slam-, spol och torrsugning Malmberg Original Water AB Mineralvatten

16 H Ä R F I N N S V I Huvudkontor och tillverkning i Åhus vid den vackra kusten i sydöstra Skåne.


Ladda ner ppt "BIOGASS 09 Status Biogas Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser