Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elcertifikatsystemet i Förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elcertifikatsystemet i Förändring"— Presentationens avskrift:

1 Elcertifikatsystemet i Förändring
Gustav Ebenå Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

2 Agenda Det senaste i hårda siffror
Gammal och ny förnybar el – en kommentar till uppdrag granskning Skrivelsen om vattenkraften Nya kvoter Pågående uppdrag

3 Antal godkända anläggningar

4

5 Och annulleringen då? Annullering 2010 Kvotpliktig el [TWH] 90,6
Undantagen elintensiv industri [TWH] 36,5-37,4 Kvot 0,17 Antal certifikat som skulle annulleras st Antal annullerade certifikat st Kvotpliktuppfyllnad 99,99% Kvotpliktsavgift 470 Kr/certifikat Total kvotpliktsavgift 0,7 MKr

6 Och annulleringen då? Annullering 2010 Kvotpliktig el [TWH] 90,6
Undantagen elintensiv industri [TWH] 36,5-37,4 Kvot 0,17 Antal certifikat som skulle annulleras st Antal annullerade certifikat st Kvotpliktuppfyllnad 99,99% Kvotpliktsavgift 470 Kr/certifikat Total kvotpliktsavgift 0,7 MKr

7 Har vi gammal el i sladdarna?
Elcertifikatsystemet bygger på handel med elcertifikat för förnybar el och ska stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion. Principen för handel bygger på att elproducenten får ett elcertifikat för varje MWh el som produceras. Certifikaten säljs till kvotpliktiga. Elproducenten får en intäkt dels från försäljning av producerad el, dels från försäljning av elcertifikat.

8 Har vi gammal el i sladdarna? utfärdade elcertifikat under 2009
42 % till förnybar elproduktion i gamla anläggningar 34 % till ny/ökad förnybar elproduktion i gamla anläggningar 24 % till förnybar elproduktion i nya anläggningar Elcertifikatsystemet bygger på handel med elcertifikat för förnybar el och ska stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion. Principen för handel bygger på att elproducenten får ett elcertifikat för varje MWh el som produceras. Certifikaten säljs till kvotpliktiga. Elproducenten får en intäkt dels från försäljning av producerad el, dels från försäljning av elcertifikat.

9 Vi skickade ett brev… Energimyndigheten kan konstatera att det finns ett problem med gällande lagstiftning om elcertifikat vad gäller vissa vattenkraftanläggningar som godkännas för tilldelning av elcertifikat. Syftet med lagen om elcertifikat är att öka den förnybara elproduktionen. Det syftet motverkas genom att en befintlig storskalig vattenkraftanläggning som rivs eller på annat sätt avvecklas och ersätts med en nybyggd vattenkraftanläggning godkänns för tilldelning av elcertifikat[ Energimyndighetens tolkning av gällande regelverk är att det inte finns möjlighet avslå en ansökan gällande godkännande av en sådan anläggning.

10 Regeringens förslag på nya kvoter från 2013 för att nå målet +25 TWh

11 Pågående uppdrag Andra åtgärder för att förbättra marknaden
Möjlighet att låna elcertifikat Tätare annulleringstillfällen Begränsad sparmöjlighet för elcertifikat Möjlighet att årligen justera kvotnivån Förbättrad information till marknadens aktörer Samarbetsmekanismer Sverige/Norge Elintensiv industri Tilläggsuppdrag – förslag på konstruktion av tak

12 Regelförenkling Tidigare identifierade förändringar Lagförändringar

13 Elcertifikatsystemet i Förändring
Tack för mig ! Gustav Ebenå Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel


Ladda ner ppt "Elcertifikatsystemet i Förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser