Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"— Presentationens avskrift:

1 VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun
Tema: Värdegrund och bemötande

2 Värdegrund och bemötande
Temat för 2007 var värdegrund och bemötande. Det första året handlade om att lägga grunden för värdegrundsarbetet. Under våren genomfördes en utvecklingsdag med fokus på värdegrund, organisationen, mål, uppdraget och hållbar livsstil. Under hösten genomfördes den första värdegrundspromenaden med temat bemötande.

3 Värdegrund och bemötande
Kompetensstegen Vård och omsorgsförvaltningen startade 2006 ett projekt utifrån en statlig satsning, Kompetensstegen. Syftet var bland annat att ta fram en gemensam värdegrund för förvaltningen.

4 Värdegrund och bemötande
Värdegrundsbudbärarna Representanter från alla enheter inom äldreomsorgen utsågs till så kallade värdegrundsbudbärare. Genom en intervjumetod skulle de få fram ett resultat med ”gemensamma värden” för kund, anhörig, politiker och personal.

5 Värdegrund och bemötande
Vår: Utvecklingsdag på Dalslands Gästgiveri

6 Värdegrund och bemötande
Vår – Dalslands Gästgiveri Vård och omsorgsförvaltningens utvecklingschef Britthmari Andersson välkomnades och presenterade förmiddagens program. Förhoppningen var att vi tillsammans skulle stanna upp och reflektera över vilken betydelse vi som medarbetare har – att vara det verktyg som driver och genomför ett ständigt pågående förbättringsarbete

7 Värdegrund och bemötande
Syftet med dagarna Att stimulera personalen till reflektion över attityden till: Sig själva Sin egen livsstil Uppdraget som anställd i Vård och omsorgsförvaltningen Våra kunder De mål vi ska jobba mot och värdegrundsarbetet

8 Värdegrund och bemötande
Målen vi ska jobb mot är Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande mål: Kundfokus Delaktighet och inflytande för meningsfull vardag Värdegrund Kundfokuserad uppföljning/utvärdering

9 Värdegrund och bemötande

10 Värdegrund och bemötande
Förbättringsarbete Begreppet förbättringsarbete är mer positivt än ”förändringsarbete”. Reflektioner görs utifrån att hela livet är ett tillstånd av förändring, likaså i arbetet – behoven förändras allteftersom. Det finns olika sätt att jobba med förbättringar. Det kan vara andra metoder, det kan vara mer av samma sort, aha-upplevelser, att man får nya insikter genom olika erfarenheter, ändra tankemönster m.m.

11 Värdegrund och bemötande
Förbättringsarbete Vinster med förbättringsarbete kan vara ökad trivsel, tidsvinster, tillväxt, mer kunskap, ökad trygghet, fler blir nöjda, man växer som människa, det underlättar. Vi pratar om att det ofta förekommer ett starkt motstånd när ”rutiner” ska förbättras (förändras), i detta motstånd finns verkligt engagemang och energi som är väldigt viktigt att ta vara på. Metod för förbättringsarbete, VAD, HUR ska vi göra – fråga kunden – följ upp.

12 Värdegrund och bemötande
Kompetens Vad är kompetens? Frågan engagerar, olika värden om kompetens ventileras, såsom: Utbildning Livserfarenhet Teoretiska kunskaper Insikter genom erfarenheter Förstå känslor Intuition Den ”tysta kunskapen” som är unik utifrån varje individ - resurs som investeras i vardagsarbetet.

13 Värdegrund och bemötande
Uppgift: ”Goda Grannar” Du bor i en ganska liten fastighet som innehåller bara ett fåtal lägenheter. Du och dina nuvarande grannar trivs mycket bra tillsammans trots att ni är väldigt olika som människor Nu är det så att två lägenheter har blivit lediga i fastigheten. Åtta personer har tittat på de tomma lägenheterna och alla har sagt att de vill ha dem. Du och dina nuvarande grannar träffas för att besluta vilka ni, som en grupp, kommer att acceptera. ”arbetsgrupperna” får beskrivning av åtta människor, två ska väljas ut för att accepteras som grannar. Valet måste baseras på en diskussion om varför varje individ skall eller inte skall få bo granne med er.

14 Värdegrund och bemötande
Resultat : Diskussionen går kring hur gärna vi rangordnar och dömer ut individer, trots att vi inte har mött varandra utan ”dömer” genom vad andra uttrycker. Hur ser vår egen människosyn ut? Tankarna och reflektioner kan kopplas till vår egen värdegrund.

15 Värdegrund och bemötande
Medarbetarskap Är en önskvärd form av delaktighet som handlar om att skapa möjligheter för och underlätta för alla att vara aktiva, initiativtagande och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till utveckling.  Att stimulera och utveckla medskapande och medarbetarskap innebär att man bidrar till medarbetarnas personliga utveckling.

16 Värdegrund och bemötande
Medarbetare

17 Värdegrund och bemötande
Vad innebär det att vara medskapande? Att vara delaktig - men det kräver också att varje medarbetare tar ansvar för initiativ och utvecklingsinsatser.  Att man tillsammans med andra är aktivt skapande i sitt förhållningssätt. Målet är det gemensammas bästa, uttryckt i vad vi vill uppnå, verka för och utveckla.

18 Värdegrund och bemötande
Vad innebär det att vara medskapande? En medskapande människa söker aktivitet. Vill leva och verka tillsammans med andra i gemenskap. Möjligheten att påverka denna gemenskap bygger på den egna aktiviteten. Viljan att vara medskapande beror på en tro att vara behövd och att kunna bidra 

19 Värdegrund och bemötande
Vad innebär det att vara medskapande? Att våga pröva nytt – för att lyckas Att vilja och våga utsätta sig för risk att misslyckas – och lära av det ! Att gå från ”MÅSTEN” till medvetna val   passiv – aktiv drabbad – påverkande offer – ansvarig

20 Värdegrund och bemötande
Helhet – System – Sammanhang Helhetssyn åskådliggörs utifrån två bilder, ”elefanten” och ”fönstret”. Man begränsar ofta helheten till att enbart se ”sin egen” del av sammanhanget. Vi har ett gemensamt förhållningssätt och agerande samt ett synsätt som speglar hela denna process - en helhetssyn!

21 Värdegrund och bemötande
Helhet – System – Sammanhang Vår syn på världen beror på vilken fönster vi kikar in genom Vi kan inte se helheten om vi inte byter plats ibland

22 Värdegrund och bemötande
Kontaktpersonal Som kontaktpersonal arbetar vi i: En helhet – vård- och omsorgsförvaltningen Ett system – arbetsgruppen Sammanhang – med andra aktörer

23 Värdegrund och bemötande
Vardagen Målet och syftet i vardagen är: Meningsfull vardag för kund Tillgodose rättsäkerhet Uppfylla de verksamhetsmål som är antagna Metoden är: Tillämpning av lagar och avtal Värdegrunden Var Dags Plan

24 Värdegrund och bemötande
Hälsa Kroppskännedom och avslappning, sittande och liggande övningar som ger exempel på vad man kan göra för att lättare slappna av och fylla på med energi under vardagen. God musik och tänkvärd diktläsning

25 Värdegrund och bemötande
Höst: Den första promenaden Under höstens gick personalen en promenad med olika stationer med frågeställningar. Dessa skulle personalen fundera och diskutera kring. I det här skedet var inte den gemensamma värdegrunden klar, utan de fick använda sig av ett första utkast.

26 Värdegrund och bemötande

27 Värdegrund och bemötande
Station 1 Vilket värde ser du i att ha en gemensam värdegrund? Alla strävar efter samma mål Lika möjligheter till kompetensutveckling Trygghet i vetskapen att alla jobbar lika utifrån Var Dags Plan som resulterar i ett bra bemötande mot kund, anhörig och personal Lyhördhet: att arbetsledare, medarbetare, anhöriga och kunder kan diskutera på samma nivå Bättre samarbete Kunden känner sig tryggare – vara i fokus – bli likvärdigt mött

28 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten På en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i Skottland fanns en gammal dam, som inte såg ut att intressera sig för omgivningen utan bara satt och stirrade ut genom fönstret. När hon avlidit fann man denna dikt bland hennes papper. Personalen fick läsa följande dikt:

29 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Vad ser Ni syster, vad ser Ni, säj? Tänker Ni inom Er när Ni tittar på mej ”en knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick, osäker om vanor, med frånvarande blick, som spiller ut maten och inte ger svar, när Ni muttrar om henne som aldrig blir klar.” Som inte ser ut att märka vad Ni gör som ständigt tappar käppen och inte ser sig för, som viljelöst låter Er gör hur Ni vill med matning och tvättning, när Ni ser mej, säg. Öppna ögonen, syster, titta närmare på mej.

30 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Jag skall tala om vem jag är, som sitter här så still som gör vad Ni ber mej och äter när Ni vill. Jag är ett tioårsbarn med en far och en mor, som älskar mej och min syster och min bror. En sextonårs flicka, smäcker och grann med drömmar att snart få möta en man. En brud nästan tjuga – mitt hjärta slår volt vid minnet av löften jag givit och hållt. Vid tjugofem – nu har jag mina egna små, som behöver mej i hemmets lugna, trygga vrå.

31 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten En kvinna på trettio, mina barn växer fort Och hjälper varandra i smått och i stort. Vid fyrtio är de vuxna och alla flyger ut, men maken är kvar och glädjen är ej slut. Vid femtio kommer barnbarn och fyller upp vår dag, åter har vi småttingar min älskade och jag. Mörka dagar faller över mig, min make är död, jag går mot en framtid i ensamhet och nöd. De mina har nog att ordna med sitt, med minnet av åren och kärleken är mitt.

32 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Naturen är grym. När man är gammal och krokig, får den en att verka aningen tokig. Nu är jag bara en gammal kvinna, som sett krafterna tyna och charmen försvinna. Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung flicka. Då och då uppfylls mitt medfarna hjärta jag minns min glädje, jag mins min smärta och jag lever om livet på nytt, jag tänker på åren, de alltför få som flytt och accepterar kalla fakta, att inget kan bestå. Om ni öppnar Era ögon systrar, så ser Ni ej Bara en knarrig gammal gumma. Kom närmare se MEJ!

33 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Hur har hon upplevt personalens bemötande? Ignorerad Osedd överkörd Som ett kolli Som en sak utan känslor besvärande

34 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Finns bemötandet hos dig/på arbetsplatsen? Om det finns, vad beror det på? Finns till viss del, de flesta säger att det inte finns Om – kan bero på brist på empati, slentrian, stress, humörsvängningar, ont om tid, tanklöshet, okunskap

35 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Hur kan man förändra bemötandet så att Hon känner sig sedd? Prata om livet som gått Se hela människan, lära sig kroppsspråket Är man stressad, be någon annan om hjälp Ej prata över huvudet Vara uppmärksam på behovet Låt inget bli ett problem Låta kunden vara delaktig

36 Värdegrund och bemötande
Station 2 – Dikten Hur kan man förändra bemötandet så att Hon känner sig sedd? Mer tid vid inflyttningen Kund – Kontaktpersonal – anhörig – enhetschef Göra en levnadsberättelse Att ha ögonkontakt Våga ta i honom/henne Utbilda personalen

37 Värdegrund och bemötande
Station 3 Har du haft någon bra/dålig ”förebild” rörande bemötande? Bra Elever kommer ofta in med ”nya” ögon Göra något extra för den enskilde, t ex köpa korsordstidning eller ta en dans på köksgolvet Dåligt De som bara bestämmer Som vill bli färdig fort Stressig personal som inte lyssnar Stölder Personal utan empati

38 Värdegrund och bemötande
Station 4 – Människosyn – Värdegrund Jämför Då – Nu Fattighus var förnedrande och mer en förvaring Inga resurser Sämre/mindre mat Sämre människovärde Mer respekt för de äldre Större sammanhållning Tyngre att vårda hemma, inga hjälpmedel

39 Värdegrund och bemötande
Station 4 – Människosyn – Värdegrund Jämför Då – Nu Nu Eget boende Kan få mer individuell hjälp, mer hjälpmedel Mer genomtänkt matsedel Mer aktiviteter Bättre människosyn Varje individ har mer inflytande på sin situation Dementa har fått ett värde Mindre respekt för äldre/människan Ensamhet Anhöriga fullt upp med eget

40 Värdegrund och bemötande
Station 5 – Varför är jag på jobbet? Vilket värde har det för dig, dina medarbetare och kunder? Tycker om att jobba med människor Gemenskapen med medarbetare/boende, man är som en stor familj Lönen Man är behövd Vill ge en meningsfull vardag, göra det bra för de gamla Någon kanske blir glad att se mig Stolt över mitt arbete Utan arbete är man ingen

41 Värdegrund och bemötande
Citat från en personal: ”Det är viktigt att komma ihåg att de är lika mycket värda, fast dom är glömska. Att det är åldrandet som kan förändra hela deras liv. Alla människor är unika i sinnet. Gemenskap och kärlek är viktigt.”

42


Ladda ner ppt "VÄRDEGRUNDSARBETE Åmålsgården, Åmåls Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser