Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 5.9.2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 5.9.2013."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte

2 Presentation av personalen Hem och skola i S:t Karins Hemsidan: Wilma:
Wilma: Facebook:

3 INSPIRATIONSKVÄLL OM LÄSNING 26.9 kl. 18.00. Välkomna!
Profileringar Vi betonar det svenska språket genom språkstimulerande arbete, utvecklande av lässtrategier och en satsning på kontinuerlig läsning bland annat genom dagliga lässtunder, högläsning, läsmånad och läsnatt. Skolan deltar i det nationella pilotprojektet Läslust-Lukuinto. Blogg: INSPIRATIONSKVÄLL OM LÄSNING 26.9 kl Välkomna!

4 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

5 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

6 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

7 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

8 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

9 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

10 Hemspråk i S:t Karins svenska skola

11 Profileringar Vi satsar på förebyggande elevvård och skoltrivsel bland annat genom att följa programmen för Kiva Skola samt Livskunskap där målet är att genom gruppsamtal och mental träning bygga upp elevernas självkänsla och självbild, den sociala kompetensen, förmågan till konflikthantering och ge värdefulla redskap för framtiden. Skolans KiVa-team: Linn Österås, Lina Lehtovaara, Maria Engblom

12 KiVa Skola-programmet

13 Ansvars-handen

14 Profileringar Vi satsar på IKT i undervisningen bl.a. genom att eleverna använder sig av teknisk utrustning såsom iPad och dator som redskap vid inlärningen. Skolan arbetar med projekten "Intelligent på tangent" och "iPad-ett språkstimulerande verktyg i undervisningen". Tillstånd att publicera foto och skolarbete. Varför behövs det? Gå in på Wilma - >Blanketter->SKS Tillstånd

15 Anteckningar i Wilma Anteckning av elevens beteende i Wilma (försening, glömd läxa, glömt material) Vid upprepade förseningar, glömda läxor eller material diskuterar vi med barnet, kontaktar föräldrarna och försöker hitta en lösning Åk 3-6: Diskussion med barnet och meddelande hem (lapp) efter 3 anteckningar om störande beteende Kvarsittning efter 6 störande beteenden

16 Övrigt Månadsinfo elektroniskt eller i pappersform?
Inneskor i gymnastiken Inneskor eller ytterskor i slöjdsalen Eftisföräldrarna använder eftis-ingången Nya trafikarrangemang för skolskjutsar och avhämtning av barn Skolbyggnaden

17 Vi lärare förväntar oss av dig som förälder att du…
intresserar dig för och stöder barnet i skolarbetet och med hemuppgifterna följer upp resultat i prov och förhör stöder skolan och litar på lärarna i sitt arbete (TRUST) pratar om skolan i positiv ton läser månadsinfot och veckobrevet går in på Wilma när det kommer meddelanden inte ringer barnet under skoldagen (ring läraren) kontaktar personalen om det är något som oroar dig eller som inte känns bra. Vi kan bara förbättra det vi känner till.

18


Ladda ner ppt "Föräldramöte 5.9.2013."

Liknande presentationer


Google-annonser