Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age < 21- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age < 21- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) arbetslöshet (L) 261(O) yttrandefrihet 254(O) fred 247(S) mänskliga rättigheter 197(S) ekonomisk stabilitet 181(I) skyller på varandra (L) 172(R) miljömedvetenhet 156(S) tradition (L) 152(O) jämlikhet 144(R) materialistiskt (L) 131(I) mångfald 134(R) osäkerhet om framtiden (L) 131(I) utbildningsmöjligheter 133(O) arbetstillfällen 261(O) fred 257(S) miljömedvetenhet 236(S) ansvar för kommande generationer 207(S) ekonomisk stabilitet 201(I) jämlikhet 204(R) mänskliga rättigheter 207(S) yttrandefrihet 174(O) välfungerande sjukvård 161(O) globalt tänkande 157(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 6 PV - DC 0 Kulturentropi: Nuvarande kultur 31% humor/ glädje 325(I) ambition 253(I) vänskap 252(R) respekt 222(R) familj 212(R) logik 203(I) ansvar 184(I) tar ansvar 184(R) ärlighet 185(I) hälsa 171(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-2-2-3 IROS (L)=2-1-2-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) CTS = 40-16-44 Kulturentropi = 7% CTS = 30-21-49 Kulturentropi = 31% Personliga värderingar CTS = 45-24-31 Kulturentropi = 5% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (12) resursslöseri (12) centralstyrning (4) elitism (4) analfabetism (3) 6% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (17) tradition (15) etnisk diskriminering (11) könsdiskriminering (9) konflikt/ aggression (7) hat (5) 11% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (26) materialistiskt (13) osäkerhet om framtiden (13) kortsiktighet (12) miljöförstöring (7) våld och brott (7) fattigdom (6) korruption (2) 14% av det totala antalet röster Totalt 185 utav 600 31% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar olösta problem inom populationen som, om de lämnas utan åtgärd, kan leda till demonstrationer och skapa konflikter som kräver en lösning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen12625 ansvar för kommande generationer52015 gemensamma värderingar1109 miljömedvetenhet15238 välfungerande sjukvård8168 omsorg om de utsatta6148 rättvisa6148 öppenhet i samhället6148 ta ansvar3107 ärlighet187 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age < 21- Nation (60) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård jämlikhet yttrandefrihet miljömedvetenhet fred ansvar för kommande generationer mänskliga rättigheter globalt tänkande Värderingshopp omsorg om de utsatta ta ansvar gemensamma värderingar rättvisa öppenhet i samhället ärlighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age < 21- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser