Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torsdagen den 27 februari Nya märkliga turer i Kullavägsfrågan. Visste Du * att Stadsbyggnadskontorets rapport ger en osann bild av vårt alternativ? *

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torsdagen den 27 februari Nya märkliga turer i Kullavägsfrågan. Visste Du * att Stadsbyggnadskontorets rapport ger en osann bild av vårt alternativ? *"— Presentationens avskrift:

1 Torsdagen den 27 februari Nya märkliga turer i Kullavägsfrågan. Visste Du * att Stadsbyggnadskontorets rapport ger en osann bild av vårt alternativ? * att Stadsbyggnadskontoret räknat samman svaren på ett vilseledande sätt? * att frågan om "Nya Kullavägen" ingalunda är avgjord? Vi reder ut de besynnerliga turerna i Kullavägsfrågan. Stadsgata med nytt bostadsområde på grönområdet (det s.k. vägreservatet) Vi visar nya hugskott som konsulter tagit fram på Stadsbyggnadskontorets uppdrag. Stadsbyggnadskontoret hävdar att om man bygger "Nya Kullavägen" som en stadsgata med husen intill gatan leder det till mycket lite trafik. Om det stämmer, så har Stadsbyggnadskontoret bevisat, att det inte är något problem på Ringstorpsvägen. Vi vet ju att det inte är sant. Det är alldeles för mycket trafik på Ringstorpsvägen och talet om "Nya Kullavägen" som en stadsgata är bara ett sätt att försöka vilseleda oss. Om "Nya Kullavägen" byggs, innebär det en prioritering av biltrafik före kollektivtrafik och det kan innebära kraftigt ökad trafik i förlängningen också på Lägervägen och andra gator. Hur vill du att grönområdet skall utformas, så det blir bra för och används av boende på Västra Berga och Ringstorp? Vi utlyser en idétävling. Idéskisser kan visas i möteslokalen se nedan. Läget är mycket besvärligt, men tillsammans kan vi lyckas åstadkomma en god boendemiljö. Kampen gäller både vår demokrati och vår miljö. Kom till stormöte i Ringstorpsskolans matsal Torsdagen 27 februari kl. 18.00 2003 Aktion Alternativ till "Nya Kullavägen" tel. Rolf Andersson 042-214863, Lars Asp 0739-342976, Stig Broqvist 042-282739, Sven Broqvist 042-138329, Rose-Marie Olsson 042-158871. hemsida:www.klyft.nu/norr Torsdagen den 27 februari Nya märkliga turer i Kullavägsfrågan. Visste Du * att Stadsbyggnadskontorets rapport ger en osann bild av vårt alternativ? * att Stadsbyggnadskontoret räknat samman svaren på ett vilseledande sätt? * att frågan om "Nya Kullavägen" ingalunda är avgjord? Vi reder ut de besynnerliga turerna i Kullavägsfrågan. Stadsgata med nytt bostadsområde på grönområdet (det s.k. vägreservatet) Vi visar nya hugskott som konsulter tagit fram på Stadsbyggnadskontorets uppdrag. Stadsbyggnadskontoret hävdar att om man bygger "Nya Kullavägen" som en stadsgata med husen intill gatan leder det till mycket lite trafik. Om det stämmer, så har Stadsbyggnadskontoret bevisat, att det inte är något problem på Ringstorpsvägen. Vi vet ju att det inte är sant. Det är alldeles för mycket trafik på Ringstorpsvägen och talet om "Nya Kullavägen" som en stadsgata är bara ett sätt att försöka vilseleda oss. Om "Nya Kullavägen" byggs, innebär det en prioritering av biltrafik före kollektivtrafik och det kan innebära kraftigt ökad trafik i förlängningen också på Lägervägen och andra gator. Hur vill du att grönområdet skall utformas, så det blir bra för och används av boende på Västra Berga och Ringstorp? Vi utlyser en idétävling. Idéskisser kan visas i möteslokalen se nedan. Läget är mycket besvärligt, men tillsammans kan vi lyckas åstadkomma en god boendemiljö. Kampen gäller både vår demokrati och vår miljö. Kom till stormöte i Ringstorpsskolans matsal Torsdagen 27 februari kl. 18.00 2003 Aktion Alternativ till "Nya Kullavägen" tel. Rolf Andersson 042-214863, Lars Asp 0739-342976, Stig Broqvist 042-282739, Sven Broqvist 042-138329, Rose-Marie Olsson 042-158871. hemsida:www.klyft.nu/norr

2 Vårt alternativ i korthet: Tillfälliga åtgärder på kort sikt: Innan man har en fungerande anslutning till väg 111, som hindrar genomfart, behövs en tillfällig lösning så man utan trafikfara kommer ut på väg 111, t.ex. trafikljus. Det behövs också något som motverkar genomfart t.ex. flera farthinder längs nuvarande Kullavägen/Ringstorpsvägen av den typ som finns mitt på Mariehällsvägen. Permanenta åtgärder: Anslutningen till väg 111 : Läget skall vara längre åt sydost, d.v.s. närmare järnvägen än Stadsbyggnads- kontorets förslag. Anslutning som vid Bergavägens anslutning till E4, ev. bara en bro för att spara pengar i stället för rondell, dämpar farten mer än Stadsbyggnadskontorets förslag. Anslutningsvägen skall gå parallellt med väg 111 till gamla Kullavägen. Därigenom blir genomfartstrafiken nästan noll. Bergavägen: En tunnel för bilar och bussar måste byggas under järnvägen rakt i Bergavägen förlängning. Därigenom kan man ha betydligt bättre kollektivtrafik. Stadsbussar från Mariastaden via Maria pågatågsstation och vidare söderut. Regionbussar från centrum via Maria pågatågsstation till väg 111 norrut. Därför behövs en bussgata från Maria pågatågsstation till anslutningen till väg 111 helst öster om Gyhultskogen. Man bör inte bygga bostäder närmast gatan på Maria Stationsgata. Den måste innehålla både cykelbanor, bussfiler och separat utrymme för att kunna bygga snabbspårvagn till Höganäs. "Nya Kullavägen " "Nya Kullavägen" byggs inte utan man behåller grönområde. Hur grönområdet skall utformas måste de boende få avgöra i en idétävling. Rätt utformat och skött skulle grönområdet mellan Ringstorp och Västra Berga kunna användas lika mycket som t.ex. Viskängen. Minskad trafik Man måste ordna så det finns affärer, fritidsgårdar, datastugor och annan service i tillräcklig omfattning för att minska behovet av trafik. Aktion Alternativ till "Nya Kullavägen". (kontakt se andra sidan) Vårt alternativ i korthet: Tillfälliga åtgärder på kort sikt: Innan man har en fungerande anslutning till väg 111, som hindrar genomfart, behövs en tillfällig lösning så man utan trafikfara kommer ut på väg 111, t.ex. trafikljus. Det behövs också något som motverkar genomfart t.ex. flera farthinder längs nuvarande Kullavägen/Ringstorpsvägen av den typ som finns mitt på Mariehällsvägen. Permanenta åtgärder: Anslutningen till väg 111 : Läget skall vara längre åt sydost, d.v.s. närmare järnvägen än Stadsbyggnads- kontorets förslag. Anslutning som vid Bergavägens anslutning till E4, ev. bara en bro för att spara pengar i stället för rondell, dämpar farten mer än Stadsbyggnadskontorets förslag. Anslutningsvägen skall gå parallellt med väg 111 till gamla Kullavägen. Därigenom blir genomfartstrafiken nästan noll. Bergavägen: En tunnel för bilar och bussar måste byggas under järnvägen rakt i Bergavägen förlängning. Därigenom kan man ha betydligt bättre kollektivtrafik. Stadsbussar från Mariastaden via Maria pågatågsstation och vidare söderut. Regionbussar från centrum via Maria pågatågsstation till väg 111 norrut. Därför behövs en bussgata från Maria pågatågsstation till anslutningen till väg 111 helst öster om Gyhultskogen. Man bör inte bygga bostäder närmast gatan på Maria Stationsgata. Den måste innehålla både cykelbanor, bussfiler och separat utrymme för att kunna bygga snabbspårvagn till Höganäs. "Nya Kullavägen " "Nya Kullavägen" byggs inte utan man behåller grönområde. Hur grönområdet skall utformas måste de boende få avgöra i en idétävling. Rätt utformat och skött skulle grönområdet mellan Ringstorp och Västra Berga kunna användas lika mycket som t.ex. Viskängen. Minskad trafik Man måste ordna så det finns affärer, fritidsgårdar, datastugor och annan service i tillräcklig omfattning för att minska behovet av trafik. Aktion Alternativ till "Nya Kullavägen". (kontakt se andra sidan)


Ladda ner ppt "Torsdagen den 27 februari Nya märkliga turer i Kullavägsfrågan. Visste Du * att Stadsbyggnadskontorets rapport ger en osann bild av vårt alternativ? *"

Liknande presentationer


Google-annonser