Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka."— Presentationens avskrift:

1 SÄKERHET 24/7

2 •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka.

3 Traditionella system •Traditionella system har oftast 2 lägen tilkopplad eller frånkopplad. –I frånkopplad lägen saknas skydd –Systemet måste frånkopplas vid inträde. –De flesta glömmer att tillkoppla.

4 TOTAL SKYDD 24/7 •StayD förenklar din vardag och skyddar dig dygnet runt, 7 dagar i veckan utan behov för tillkopplla eller frånkoppla ditt system.

5 Aktivera StayD •StayD är en option som kan aktiveras eller avaktiveras via installatör eller användare. –Aktivera StayD: [Stay] + [kod] + [Stay] –Avakativera StayD: [Off] + [kod] + [Off]

6 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopplat

7 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopllat –Öppnar grind (ingångsfördröjning startar & knappsatsen i huset ljuder.) –Grinden delar passage till entredörr och garagedörr.

8 2 3 4 10 5 6 7 9 8 11 12 Att gå in i huset •Öppnar entre dörr 1

9 3 4 10 5 6 7 9 8 11 12 Att gå in i huset •Knappar in behörig kod 2 1

10 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 Att gå in i huset •Systemet växlar till Stay “hemma” läge

11 2 3 4 6 7 8 1 11 I Huset •Hemma tillkopplat läge 10 5 9 12

12 2 3 4 6 7 8 1 11 I Huset •För att växla från hemma till sov, tryck och håll i [Sleep] i 2 sek. 10 5 9 12

13 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset •Efter en viss fördröjning, systemet växlar till sov “sleep” läge.

14 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset •Öppna ett fönster för att vädra!

15 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra ! –Tryck [OFF] och knappa in behörig kod +

16 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra! –Tillåtna sektioner blinkar på knappsatsen 2 3

17 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset –Öppna ett fönster för att vädra! –Välj önskad sektion (sovrum fönster 3 )

18 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset Öppna ett fönster för att vädra! –Sektionen förbikopplas automatiskt

19 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset Öppna ett fönster för att vädra! –Återgår till tidigare läge vid stängning.

20 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset •För att växla från sleep till stay, tryck och håll i [Stay] i2 sek.

21 2 3 4 10 5 6 7 9 8 1 11 12 I Huset •Systemet växlar från sleep till hemma lägen utan fördröjning

22 2 3 4 6 7 8 1 11 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Reagerar när en tillkoplat sektion öppnas. 10 5 9 12

23 2 3 4 6 7 8 1 11 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Altan dörr öppnas –Knappsats summer ljuder 10 5 9 12

24 2 3 4 6 7 1 11 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Knappa in behörig kod för att bekräfta 8 10 5 9 12

25 2 3 4 6 7 8 1 11 I Huset •Flex-direkt fördröjning –Altan dörr återgår till tillkoplat läge vid stängning. 10 5 9 12

26 I Huset •Åter tillkopplings fördröjning –Programmerbar •En sektion kommer att åter tillkopplings efter att den har varit stängd i en viss tid.

27 2 3 4 6 7 8 1 11 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status 10 5 9 12

28 2 3 4 6 7 8 1 11 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Tryck [OFF] i 2 sek på knappsats vid entre dörr 10 5 9 12

29 3 4 6 7 8 11 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Utgångsfördröjning startar (Stay LED blinkar), tillåtna passage dörrar indikeras. 10 5 9 12 2 1 3

30 2 3 4 6 7 8 1 11 Att lämna huset •Lämna utan att ändra tillkoppling status –Efter utgångsfördröjnings slut, återgår sektionerna till tillkopplat läge. 10 5 9 12

31 2 3 4 6 7 8 1 11 Att lämna huset •Full tillkopplling 10 5 9 12

32 2 3 4 6 7 8 1 11 Att lämna huset •Full tillkoplling –Tryck [ARM] i 2 sek. på knappsats vid entre dörr 5 12 10 9

33 3 4 6 7 8 11 Att lämna huset •Full tillkoplling –Utgångsfördröjning startar (arm LED blinkar ), tillåtna passage dörrar indikeras. 5 12 2 1 10 9

34 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Att lämna huset •Systemet är full tillkopplat efter att utgångånsfördröjnings har löpt ut 10 9

35 SYSTEM I LARM •Vid larm, tryck [CLEAR] för att visa sektioner i larm samt staus på andra sektioner i systemet.

36 Att använda fjärrkontroll •Det går att använda MG-REM2 för att växla mellan olika tillkopplings lägen. •De flesta tillkopplings lägen går att utföra med MG-REM2, går även att lägga i andra funktioner.

37 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Att gå in i huset •Systemet är full tillkopplat 10 9

38 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Att gå in i huset •Tryck på frånkoppla knappen för att växla till hemma tillkoppling, och lägga systemet i standby läge. 10 9

39 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Att gå in i huset •Öppnar sektion 1 och avsluta standby perioden. •Passage sektioner som är knutna till sektion 1 är föbikopplade 10 9

40 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Att gå in i huset •Öppnar sektion 2, sektion 11 återgår till tidigare status. 10 9

41 2 3 4 6 7 8 1 11 I huset •Flex-direkt fördröjning 10 5 9 12

42 2 3 4 6 7 8 1 11 I huset Flex-direkt fördröjning –Altan dörr öppnas –Knappsats summer ljuder 10 5 9 12

43 2 3 4 6 7 1 11 I huset •Flex-direkt fördröjning –Tryck på avlarmnings knappen för att bekräfta. 8 10 5 9 12

44 2 3 4 6 7 8 1 11 I huset •Flex-direkt fördröjning –Altandörr återtillkopplas efter stängning 10 5 9 12

45 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Systemet är hemma tillkopplat 5 12 10 9

46 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus 10 5 9 12

47 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Tryck på frånkopplingsknappen 10 5 9 12

48 4 6 7 8 11 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Utgångsfördröjning startar (Stay lysdioden blinkar), passage sektioner kan öppnas. 10 5 9 12 2 1 3

49 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Lämna utan att ändra tillkopplingsstatus –Efter utgångsfördröjningens slut, återgår sektionerna till tillkopplat läge. 10 5 9 12

50 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Full tillkoppla systemet 10 5 9 12

51 2 3 4 6 7 8 1 11 Lämna huset •Full tillkoppla systemet –Tryck på tillkoppla 5 12 10 9

52 3 4 6 7 8 11 Lämna huset •Full tillkoppla systemet –Utgångsfördröjning passage sektioner kan öppnas 5 12 2 1 10 9

53 2 3 4 5 6 7 8 1 11 12 Lämna huset –Efter utgångsfördröjningens slut, återgår sektionerna till full tillkopplat läge. 10 9

54 •StayD Egenskapen är en patenterad funktion från Paradox som finns i MG och SP serien.

55 LARMAT 24/7


Ladda ner ppt "SÄKERHET 24/7. •StayD är en ny tillkopplings metod. •Integrerat säkerhetssystem som förenklar din vardag. •24/7 skydd utan säkerhets lucka."

Liknande presentationer


Google-annonser