Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarnas uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets utbildningsverksamhet och får ej användas i annat syfte. Räddningsverkets lärare får använda materialet digitalt och/eller utskrivet på OH i sin undervisning i Räddningsverkets regi. Det är inte tillåtet att ändra i eller förvanska bilderna. Utskrift ur denna presentation är inte tillåten, av upphovsrättsskäl. De flesta bilder finns i boken Vatten och andra släckmedel. Förbudet mot mångfaldigande gäller även åhörarkopior. Om materialet önskas i pappersform, hänvisas till boken ”Vatten och andra släckmedel”.

2 Vatten Sid 33 Fysikaliska egenskaper Vattenstrålar
Vattennät och brandposter Vattensprinkler Brandgaskylning Brandpumpar Vattnets användningsområden Ytkylning Vatten som gas- formigt släckmedel Slangsystemets delar Vattenåtgång Flöden i slangsystem Vattnets begränsningar

3 Vätskehöjden avgör trycket
Sid 35 Bild: Per Hardestam

4 Energilinjer Sid 38 Bild: Per Hardestam

5 Cirkulations- och förgreningssystem
Cirkulationssystem Cirkulations- och förgreningssystem Sid 41 Förgreningssystem Bild: Per Hardestam

6 Kapacitet? Sid 43 Foto: Stefan Särdqvist

7 Foto: Micke Andersson Angjord brandpost Sid 44

8 Brandposthuvud och -nyckel
Sid 45

9 Rek. Brandpostflöde (konventionellt system)
Typ av bebyggelse Rek. flöde [l/min] Villor mm samt flerfamiljshus < 4 vån 600 Annan bostadsbebyggelse 1200 Brandsäkra industribyggnader utan upplag Brandsäkra industribyggnader utan större upplag Industriområden med hög brandbelastning 2400 Industriområden med exceptionell brandbelastning < 2400 Sid 46

10 Mieån 1994 Sid 47 En tankbil kör av vägen och 17 m³ miljödiesel rinner ut i Mieån som förser Karlshamn med dricksvatten. Vattenverket måste försörjas från annat håll och vatten pumpas från en sjö 2,6 km därifrån. Med 13 motorsprutor, 13 ledningar med rör och 110 mm slang kom man upp i l/min. Pumparna drog 300 l bränsle per timme och gick i 7 dygn. Därefter kopplades elpumpar in som gick i 4 månader innan oljan sanerats helt Foto: Hans Ebbe Lindskog

11 Tankbil för vattenförsörjning
Sid 48 Foto: Peter Lundgren

12 Brandpumpar Sid 52 Bild: Per Hardestam

13 Centrifugal- pumpens arbetsprincip
Sid 51 Bild: Per Hardestam

14 Manöverpanel Foto: Peter Lundgren Sid 53

15 Pump i släckbil Sid 54 Foto: Peter Lundgren

16 Frontpump Sid 55 Foto: Peter Lundgren

17 Motorsprutor klass 1, 2, 3 Sid 56

18 Storpumpen 16000 l/min vid 1 Mpa

19 Evakuerings- anordning av membrantyp
Sid 57 Bild: Per Hardestam

20 Uppställning av motorspruta
Sid 60 Bild: Per Hardestam

21 Tryckhöjd Sughöjd Sid 67 Bild: Per Hardestam

22 Seriepumpning Bild: Per Hardestam

23 Öppen och sluten seriepumpning
Sid 68 Bild: Per Hardestam

24 Placering av pumpar? Längd ? Längd ?
Normalt har man ett pumptryck om ca 1 MPa och ett munstyckstryck om ca hälften 1 MPa från första pumpen ger endast strömningsförluster 1 MPa från andra pumpen ger hälften strömningsförlust och hälften munstyckstryck Är pumparna lika skall alltså avståndet efter pump 2 vara dubbla avståndet mellan dem ( Den andra pumpen placeras alltså på 2/3 av avståndet till brandplatsen) Vad händer om pumparna har olika kapacitet? Bild: Per Hardestam

25 Parallellpumpning Sid 71 Bild: Per Hardestam

26 Slang Sid 73

27 Kopplingar Sid 74

28 Sid 75 Centrumrulle Foto: Peter Lundgren

29 Grenrör Sid 75

30 Grenrör Sid 76

31 Armatur för grövre slang
Sid 76

32 Slangbryggor Sid 77 Foto: Peter Lundgren

33 Slangbinda och slangkrok
Sid 78

34 Slangkast Sid 79 Foto: Peter Lundgren

35 Slangförvaring Sid 79

36 Slangutläggare Sid 80

37 Stigarledning Sid 80

38 Slang- dragning i stege
Foto: Peter Lundgren Sid 81 Slang- dragning i stege

39 Slangdragning Sid 82 Foto: Peter Lundgren

40 Pumpskötarens perspektiv Rökdykarledarens perspektiv
Slangdragning Pumpskötarens perspektiv Rökdykarledarens perspektiv Det är sällan som någon har hel överblick över slangsystemet. Så här kan olika perspektiv se ut Foto: Peter Lundgren

41 Veck Sid 83

42 Luftning av strålröret
Sid 84 Luftning av strålröret Foto: Peter Lundgren

43 Strålrör Sid 89 Foto: Peter Lundgren

44 Lågtryck – högtryck Sid 89 Foto: Peter Lundgren

45 Dimspik Sid 91

46 Enhetsstrålrör Sid 91 Foto: Peter Lundgren

47 Enhetsstrålrör Sid 92 Bild: Per Hardestam

48 Tallriksstrålrör Sid 93

49 Tallriksstrålrör Sid 92 Bild: Per Hardestam

50 Ridåmunstycke – vattenkanon
Sid 92 Foton: Peter Lundgren

51 Strålbild Sid 95 Foto: Peter Lundgren SRV – SÄ 03

52 Fast eller roterande tandkrans
Fast tandkrans ger raka strålar Roterande tandkrans ger spiralformade strålar Rotationen slungar vattendropparna åt sidorna, vilket orsakar den lysande ringen i bild två Foton: Peter Lundgren

53 Flöde vid 0,6 Mpa d [mm] q [l/min] 7 75 10 150 14 300 18 500 22 750
Sid 97 d [mm] q [l/min] 7 75 10 150 14 300 18 500 22 750

54 Greningsregeln Sid 98

55 Flödesreglering Sid 99 Bild: Stefan Särdqvist

56 Reaktions- krafter Sid 102 Foto: Stefan Särdqvist

57 Laminär och turbulent strömning
Sid 105 Bild: Per Hardestam

58 25 m 42-slang = 500 m 76-slang vid samma flöde
Sid 110 25 m 42-slang = 500 m 76-slang vid samma flöde Foto: Peter Lundgren

59 Lokala förluster Ca 0,25 MPa tryckförlust vid 300 l/min Ca 0,09 MPa tryckförlust vid 300 l/min, inklusive övergångskoppling Bild: Stefan Särdqvist

60 Vanliga slangsystem Sid 115 Bild: Per Hardestam

61 Utbyggbart system Sid 117 Bild: Per Hardestam

62 Slangvolym Sid 121 150 – 17,7 110 – 9,5 mm – l/m 76 – 4,5 63 – 3,1
42 – 1,4 38 – 1,1 25 – 0,5 Bild: Stefan Särdqvist


Ladda ner ppt "Copyright Detta material är framtaget av Stefan Särdqvist på Räddningsverket. Upphovsman till illustrationer anges vid respektive illustration Detta verk."

Liknande presentationer


Google-annonser