Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 1 Arne Ritari–stiftelsen rs Stiftelsens syfte, administration, verksamhetssätt och utveckling 1986-2008 www.lions.fi/ar-saatio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 1 Arne Ritari–stiftelsen rs Stiftelsens syfte, administration, verksamhetssätt och utveckling 1986-2008 www.lions.fi/ar-saatio."— Presentationens avskrift:

1 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 1 Arne Ritari–stiftelsen rs Stiftelsens syfte, administration, verksamhetssätt och utveckling 1986-2008 www.lions.fi/ar-saatio

2 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 2 Bakgrund och syfte •Stiftelsen grundades med beslut av guvernörsmötet år 1986. •Syftet är att med självständiga beslut stöda klubbarnas serviceaktiviteter och även att stöda lionsverksamhet i allmänhet. •Enligt stadgarna värnar stiftelsen om Arne Ritaris livsgärning att grundlägga lionsverksamheten i Finland.

3 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 3 Verksamhetssätt • Stiftelsen ökar sina medel genom att -sälja adresser -bevilja Lions-riddarskap till Arne Ritari-stiftelsens gille -motta donationer och testamenten -investera medlen på ett lönande sätt • Genom styrelsens beslut delar stiftelsen ut understöd till att genomföra klubbars serviceaktiviteter och även till både distrikts- och förbundsaktiviteter, som understöder lionsverksamheten.

4 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 4 •Adresserna är avsedda att användas av enskilda lions, klubbar, distrikt och Lionsförbundet som gratulations- eller kondoleansbrev. •Adressens pris är 10 euro. •Adressförsäljningen sker via den egna organisationen, genom distriktens ARS-ordföranden, distriktsguvernörer och Lionsförbundets kontor. •Adresserna betalas från klubbens aktivitetskonto till stiftelsens bankkonto Nordea 219918-155850. •Då klubbmedlemmen använder en adress betalar han den till klubbens aktivitetskonto. •Distriktens ARS-ordföranden övervakar adressernas betalningsrörelse. Adressförsäljning

5 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 5 Arne Ritari–gillet •Arne Ritari-gillets medlemskap anhålls av klubben åt den egna medlemmen. •Till ansökningen bifogas en kort meritförteckning. •Medlemsansökningen undertecknas av klubbens president och den sänds till Arne Ritari-stiftelsens adress. •Samtidigt erläggs medlemsavgiften om 850 euro från klubbens aktivitetskonto till stiftelsens konto Nordea 219918-155850 Leveranstiden för medlemsmärkena är 3 veckor, men kan förkortas på begäran. •Man kan inte öronmärka medlemsavgiften för ett visst ändamål. Bildades år 1994

6 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 6 Understöd •Understöd beviljas av stiftelsens styrelse. •Understöd kan anhållas av lionsklubb eller klubbar tillsammans, distrikt eller Finlands Lionsförbund r.f. •Understöd beviljas till serviceaktiviteter. Förtur har klubbars serviceaktiviteter, som förutsätter egna arbetsinsatser av medlemmarha. •ARS stöder aktiviteter med högst det belopp, som klubben själv använder i aktiviteten. •Understöd anhålls med AR-stiftelsens officiella ansökningsblankett. En fri ansökan från klubben kan bifogas till ansökningen. •Det finns ingen bestämd tidpunkt för att lämna in en ansökan. Styrelsen behandlar den på sitt följande möte och meddelar sedan klubben sitt beslut.

7 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 7 Uppgifter för distriktets ARS-ordförande •Deltar i utbildningen som stiftelsen arrangerar. •Utbildar klubbarnas ARS-lions under distriktets utbildningstillfälle. •Sköter om distriktets adresslager. •Marknadsför stiftelsen tillsammans med distriktsguvernören under distriktsmötena och i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. •Distribuerar adresserna till klubbarna. •Övervakar att adresserna betalas. •Informerar hela distriktet om stiftelsens verksamhet i distriktstidningen och i samband med distriktsguvernörens bulletiner.

8 Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 8 ARS-lions uppgifter •Är klubbens kontaktperson till Arne Ritari-stiftelsen. •Deltar i distriktets utbildning. •Marknadsför adresser och Lions-riddarskap under klubbmöten och partnerevenemang. •Skaffar adresser till klubben. •Övervakar betalningen av adresser. •Håller ett adresslager och säljer adresser till medlemmarna. •Ser till att adresserna erläggs till klubbens aktivitetskonto.


Ladda ner ppt "Arne Ritari-stiftelsen Utbildning 1 Arne Ritari–stiftelsen rs Stiftelsens syfte, administration, verksamhetssätt och utveckling 1986-2008 www.lions.fi/ar-saatio."

Liknande presentationer


Google-annonser