Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreguiden jämför vård och omsorg om äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreguiden jämför vård och omsorg om äldre"— Presentationens avskrift:

1 Äldreguiden jämför vård och omsorg om äldre
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom äldreomsorgen och hemsjukvården samt att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Äldreguiden är en del av Öppna jämförelser och innehåller uppgifter som speglar kommunernas ansvar för vården och omsorgen om personer 65 år och äldre Från och med 2013, riktar sig Äldreguiden enbart till äldre och deras närstående. Det innebär att Äldreguiden, så långt det är möjligt, utgår från äldres informationsbehov. Äldreguiden ska både ge information och vara vägledande vid val av hemtjänst eller särskilt boende.

2 Bjuv och Billesholm/Ekeby
Hemtjänst Bjuv och Billesholm/Ekeby

3 Inflytande och delaktighet
Alla erbjuds en kontaktperson

4 Inflytande och delaktighet
Delaktighet vid planering av hemtjänsten

5 Rutiner för hjälp vid speciella behov
om den äldre personen, mot förmodan, inte öppnar dörren/svarar på ringsignal

6 Rutiner för hjälp vid speciella behov
vid plötsligt försämrat allmäntillstånd hos den äldre personen

7 Rutiner för hjälp vid speciella behov
vid misstanke om undernäring

8 Rutiner för hjälp vid speciella behov
det finns rutiner för hemtjänstpersonalens vägledning av sjuksköterska

9 Särskilt boende

10 Inflytande och delaktighet Alla erbjuds att vara med på rådsmöten

11 Inflytande och delaktighet Alla erbjuds en kontaktperson

12 Inflytande och delaktighet
Alla erbjuds en fast kontakt med en vårdpersonal

13 Inflytande och delaktighet Delaktighet vid planering

14 Alla måltider serveras vid rekommenderade tider
Mat och måltider Alla måltider serveras vid rekommenderade tider

15 Alla erbjuds en gruppaktivitet minst två gånger per vecka
Aktivitet, träning Alla erbjuds en gruppaktivitet minst två gånger per vecka

16 Det finns träningslokal nära boendet
Aktivitet, träning Det finns träningslokal nära boendet

17 Alla har tillgång till styrke- och balansträning varje vecka
Aktivitet, träning Alla har tillgång till styrke- och balansträning varje vecka

18 Läkemedelsgenomgångar
Andel personer med aktuell läkemedelsgenomgång

19 Personal och utbildning
Personal & utbildning Ekhaga Solhemmet Varagården Almliden Partner-gruppen Antal platser 37 43 52 16 40 Antal omsorgspersonal per plats, vardagar 0,35 0,31 0,21 0,23 Antal sjuksköterskor per plats, vardagar 0,01 0,04 0,03 0,06 Antal arbetsterapeuter per plats, vardagar Värde saknas Antal sjukgymnaster per plats, vardagar Antal omsorgspersonal per plats, helgdagar 0,13 0,19 Antal sjuksköterskor per plats, helgdagar Omsorgspersonalens utbildning, vardagar 93 % 85 % 100 % Omsorgspersonalens utbildning, helgdagar 89 % 92 %

20 Jämför vård och omsorg om äldre www.socialstyrelsen.se
Bildspelet finns på hemsidan Vård och omsorg/ Kvalitet och utveckling


Ladda ner ppt "Äldreguiden jämför vård och omsorg om äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser