Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2013-10-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2013-10-08."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim

2 Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund
SYV information 8/ Välkommen till Kalmarsunds Gymnasieförbund 09.00 Inledning Presentation av gymnasieprogram, sep program 10.00 Kaffe Lunch 13.00 Fortsättning av presentationer 15.00 Information från Gymnasieantagningen Avslutning S-G Lidheim

3 Tidsplan 2014 V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen
13 jan Dexter öppnar för val 15 feb Sista ansökningsdag 4 apr Preliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev 9 apr Överlämnandekonferens 28 apr Omval börjar 15 maj Sista dag för omval 13 jun Gr skolans vt-betyg till Gymnasieantagningen 19 jun Sista dag för registrering inför slutlig antagning 2 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla 31 jul Sista dag för betygskomplettering och svarsbesked 14 sep Reservantagningen avslutas S-G Lidheim

4 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, inloggning via vår hemsida ”ansökan & antagning” Öppnar den 13 januari Konto med anvisning sänds ut senast v 1 till gr SYV och IM elever inom Gyf + Nybro som registrerats som sökande Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Kansliet för Gymnasieantagningen sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman S-G Lidheim

5 Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett
Ansökan med blankett Elever som ej har tillgång till Dexter söker via ansökningsblankett Följ anvisning och bifoga aktuella bilagor som betyg och folkbokförings intyg. S-G Lidheim

6 Utbildningar Nationella program Nationellt fastställda inriktningar
Särskilda varianter Riksrekryterande utbildningar Länk till Skolverket – beviljade utbildningar Introduktionsprogram S-G Lidheim

7 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för att hämta information Gå in på vår hemsida för att läsa om skolor, program och koder, se även informationshäfte från Gymnasieantagningen Förteckning över skolenhetskod hittar du på S-G Lidheim

8 Introduktionsprogram
Avsett för sökande som inte är behöriga till nationellt program. Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Ansökan via Dexter Programinriktat individuellt val, IMPROxx Yrkesintroduktion, IMYRKxx, kan även förekomma med IMYRK i kombination med inriktningsval (tex inom GYF) S-G Lidheim

9 Förberedelser för introduktionsprogram
Grundskolan Vägledning Kartlägga studiebehov Föranmäla sökande med omfattande behov av särskilt stöd, till huvudmannen senast 1/11 Ansökan/anmälan Besök Överlämning, redovisa kunskapsbedömning Inflyttning Kräver särskild uppmärksamhet S-G Lidheim

10 Samverkansavtal Informera om gällande samverkansavtal Samverkan Sydost
- Föreslagen revidering för att omfatta samtliga IM och GYsär fom ht 2014, klart senast december 2013 Enskilda avtal Norra samverkansområdet S-G Lidheim

11 Fri kvot 2014 Fri kvot till kansliet för Gymnasieantagningen
senast 27 februari 2014 Beakta rutiner och underlag för ansökan Blankett S-G Lidheim

12 Mera om ansökan 1 - Rangordna val
- Tidpunkt för ansökan – senast 15 maj - Underskrift - Slutbetyg - obehörighetsbrev - Urval Betyg i moderna språk ger Jmf =  av 17 betyg FP max 20p ESMUS spets FP max 100p S-G Lidheim

13 Mera om ansökan 2 - Besked - Svar - Betygskomplettering
S-G Lidheim

14 Elever som planerar att flytta
Elever som planerar att flytta, ny fbf Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun Gymnasieantagningen aviserar inflyttningskommunen S-G Lidheim

15 Studiestöd Ansökan om Inackorderingstillägg
- Kommunal skola hos oss (hemkommunen) - Fristående skola hos CSN - Informera om regler vid ”frisök” S-G Lidheim

16 Gymnasieantagning Handbok för gymnasieantagning
- SKL ger varje år ut en handbok för gymnasieantagning. Handbok gymnasieantagning SKL S-G Lidheim

17 Gymnasieantagningen i Kalmar
Administrerar ansökningar för ungdomar från fem kommuner Antagning till sju kommunala och sex fristående skolor. Sändrutiner för ansökningar till ”externa” kommuner. S-G Lidheim

18 Kontaktuppgifter Yvonne Petersson
Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare Yvonne Petersson Ekonomiassistent S-G Lidheim


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2013-10-08."

Liknande presentationer


Google-annonser