Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IESN Parents Association Stormöte 18 Februari – 20.00

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IESN Parents Association Stormöte 18 Februari – 20.00"— Presentationens avskrift:

1 IESN Parents Association Stormöte 18 Februari 2013 18.00 – 20.00

2 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

3 Styrelsemedlemmar Year 4: Eva Helen och Camilla Runberg
Year 5: Marta Munoz och Mikael Sandberg Year 6: Annika Lindhoff och Kerstin Meguro Year 7: Yvonne Forsyth och Åsa Torkelsson Year 8: Malin Ryttberg och Jacob Norrby Year 9: Kajsa Dahlberg och Lollo Held Ordförande: Åsa Torkelsson Vice Ordförande: Jacob Norrby Kassör: Jan Nilstadius

4 Ekonomi 2012/2013

5 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

6 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

7 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

8 Meritvärde Relation betyg/nationella prov Nationella Prov
Syftet med denna genomgång är att jämföra IES Nacka med ett antal utvalda skolor i kommun och riket avseende betyg och nationella prov. Anledningen till att jämförelsen sker med betyg och nationella prov är att det är de enda objektiva mått som finns tillgängliga. Dock bör påpekas att det självklart finns andra värden som är viktiga men som inte fångas upp av dessa siffror.

9 Summering Den gjorda genomgången visar på att IES Nacka håller en hög nivå avseende betyg och nationella prov i kärnämnena. Att IES Nacka så snabbt har nått en hög nivå är glädjande. IES Nacka har dock en lägre lärartäthet jämfört med de jämförda skolarna, gäller dock ej IES Bromma och IES Enskede.

10 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

11 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

12 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

13 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

14 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor

15 Valberedningen och dess arbete
Det är ett viktigt arbete ! Valberedningens uppgift är, att utifrån föreningens verksamhetoch behov försöka hitta personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, dvs förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedning. Valberedningen är inte underställd styrelsen, den ligger direkt under medlemmarna och är därför självständig från styrelsen. Valberedningen har sitt mandat direkt från årsmötet. Valberedningsgruppen består av tre till fyra personer, varav en har en sammankallande funktion.

16 Valberedningens medlemmar
Erik Johansson Yvonne Clamf Petra Landberg

17 Agenda Föräldraföreningens ordförande hälsar välkommen
Presentation av styrelseledamöter med arbetsuppgifter Ekonomisk rapport Presentation av styrelsens arbete hittills och vision – Malin Lansering av PAs hemsida – Malin och Mikael Genomgång av skolverkets rapport och nationella proven - Camilla Runberg, Eva Helen Kommentar från IESN - Mr Christian Diskussion om upplevda prioriteringar med anledning av skolverkets rapport och de nationella proven Autumn Fair rapporterar - Anders Varveus Cafegruppen rapporterar, Larissa och Susanne Valberedningen rapporterar – Kerstin Meguru Övriga frågor


Ladda ner ppt "IESN Parents Association Stormöte 18 Februari – 20.00"

Liknande presentationer


Google-annonser