Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISPS ÖVNING 5 Övervakning av ISPS-område

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISPS ÖVNING 5 Övervakning av ISPS-område"— Presentationens avskrift:

1 ISPS ÖVNING 5 Övervakning av ISPS-område
Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

2 NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger.
Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

3 SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med: övervakning av ISPS-område Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

4 BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: ISPS Se följande avsnitt i kursen eISPS Tillträde och avgränsning Kontroll – personer Övervakning av området Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn

5 INSTRUKTION 1(2) Deltagare
Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

6 INSTRUKTION 2(2) Scenario
Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

7 Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

8 En bil har under en längre tid setts stående utanför hamnområdet…
Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

9 …personen i bilen sitter med kikare och spanar in mot hamnområdet
Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

10 Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare
DISKUSSIONSFRÅGOR Vad ska du göra i detta skede? Kan du förhindra personen från att vistas utanför hamnområdet? Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

11 Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor?
TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 1 kan hanteras

12 TIPS 1(1) 1. Vad ska du göra i detta skede? Du bör uppmärksamma din skyddschef och berätta för honom eller henne om dina observationer. 2. Kan du förhindra personen från att vistas utanför hamnområdet? Nej du kan inte förhindra personer från att vistas utanför ISPS-området. Men du kan kontrollera att skyddet är intakt. I varje hamns skyddsplan ska det anges vilka typer av avgränsningar som gäller för olika delar av hamnen. Det kan finnas många olika anledningar till att en person vill ta sig in på ett område. Att personer klipper upp stängsel eller hoppar över stängsel kan vara svårt att skydda sig mot. I Söderstads Hamn finns skyltar vid varje tillträdespunkt och utmed avgränsningarna. På dessa informeras att ISPS-koden gäller och att personer kan bli ombedda att legitimera sig. De olika hamndelarna är också avgränsade på olika sätt. Färjeterminalen är avgränsad med staket från kajen till terminalbyggnaden och tillträde kan endast ske via byggnad eller vid bemannad grind Det gäller att alla har ögonen öppna! 3. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

13 SCENARIO 2 Nu fortsätter scenariot!
Klicka på FRAMÅT för att se det fortsatta scenariot

14 Staketet till ett skyddsområde i hamnen upptäcks vara uppklippt
Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

15 Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare
DISKUSSIONSFRÅGOR Vilka åtgärder ska vidtas när det upptäcks att staketet är uppklippt? Hur kan detta förhindras? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

16 Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor?
TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 2 kan hanteras

17 TIPS 1(2) 1. Vilka åtgärder ska vidtas när det upptäcks att staketet är uppklippt? Godset inom området bör kontrollera för att se så att inget gods manipulerats. Vid genomsökning bör checklistor användas för att inget ska missas. Det bör finnas ett system för att markera de områden som genomsökts. Det ska också finnas tydliga regler för vad som ska göras om något hittas. Säkerhetstillbud ska alltid dokumenteras. Därefter får skyddschefen ta ställning till om skyddsplanen bör revideras med anledning av säkerhetstillbudet. När ett tillbud eller hot inträffar ska man alltid se över om det finns skäl att ändra på något i sin skyddsplan – det kan vara en rutin eller skyddsåtgärd som kan behöva förbättras. Om du inte är säker på vad som gäller så prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

18 TIPS 2(2) 3. Hur kan detta förhindras?
Det finns många olika sätt för en person att ta sig in på ett hamnområde och det finns saker man kan göra för att förhindra detta. Klippa upp stängsel/hoppa över – Detta kan vara svårt att skydda sig mot. En lösning kan vara att använda sig av sensorer vid staketen. Tejpa över låskolv så att en grind eller dörr inte stängs ordentligt – Var uppmärksam på att grindar och dörrar stängs ordentligt Utge sig för att vara någon annan – Kontrollera förhandsanmälan och identitet Följa med på fartyg – Kontrollera identitetshandlingar Ta sig in i hamnen via isen på vintertid Spridda koder – Alla anställda bör kontinuerligt byta sina koder En sak att tänka på om man kör in på ett hamnområde med bil är att stanna och kontrollera så att grindar stängs, det finns annars risk för att någon obehörig smiter in. Det gäller att alla har ögonen öppna!

19 NÄSTA STEG eISPS Om du känner dig osäker på något i denna övning repetera gärna följande avsnitt i kursen eISPS Tillträde och avgränsning Kontroll – personer Övervakning av området Din hamns skyddsregler Läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller för din hamn. Du kan också prata med din PFSO.

20 ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 5: Övervakning av ISPS-område som handlar vad som är viktigt att tänka på i samband med om övervakning av ISPS-område. Det finns även andra övningar: Övning 1: Lossning av farligt gods Övning 2: Kontroll av gods Övning 3: Bombhot Övning 4: Fripassagerare Övning 6: Tillträde till hamnen Övning 7: Hot mot hamnkontoret Övning 8: Inkommande gods Övning 9: Hamnskydd

21 Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO!
ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! TILL START BAKÅT AVSLUTA ÖVNING


Ladda ner ppt "ISPS ÖVNING 5 Övervakning av ISPS-område"

Liknande presentationer


Google-annonser