Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sunt Svall över Sundsvall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sunt Svall över Sundsvall"— Presentationens avskrift:

1 Sunt Svall över Sundsvall
- Ett av många bidrag till att göra kommunen ”RIKARE”

2 Den hälsofrämjande och hälsosamma kommunen
Satsar på hälsofrämjande ”organiserad brottslighet” som bryter ohälsosamma vanor och trender – hos medarbetare och befolkning Utvecklar tydliga önskemål och ”bordebilder” för hälsa och utveckling Gör medborgare och medarbetare till medskapande hälsosamma aktörer – till varandras hälsocoacher Är attraktiv – för medborgare, företag och medarbetare

3

4 Individ och organisation
Den hälsofrämjande organisationen (både för sin egen framgång och för klienter/kunder) Den hälsosamma individen (både för sig själv och för sina medskapande aktörer) Dialektisk process 4

5 Den hälsosamma individen
Har ett starkt engagemang i och med sitt uppdrag Uppvisar långsiktig ihärdighet i utförande och egen utveckling Har en stark KASAM (känsla av sammanhang) Besitter funktionell kompetens för sitt uppdrag = grundläggande förutsättningar för salutogenes eller ”långtidsfriskhet” 5

6 Funktionell kompetens
6

7 - evidensbaserade mått på graden av personlig och social kompetens.
”Big five” - OCEAN Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter. Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant. Extraversion (extraversion) - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap. Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra. Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet. - evidensbaserade mått på graden av personlig och social kompetens. 7

8 Den hälsofrämjande organisationen
8

9 Men hur ska det gå till?

10 Satsa på ”hälsocoaching”
Hitta, synliggör och förstärk gynnsamma hälsobeteenden på individ- och gruppnivå Promenera till och från jobbet ”Promenad-möten” ”Tanke-uppdrag” under promenad eller simtur Personalmöten i det fria Löneincitament för hälsobeteende under 5 år osv

11 Utveckla hälsofrämjande ledarskap - där HF-ledaren:
Intar en strategisk och visionär roll Kommunicerar och informerar Delegerar Ökar lärandet Coachar Förenklar Visar medmänsklighet och skapar förtroende Är synlig Reflekterar systematiskt över sitt eget ledarskap Utöver det vanliga!

12 Sätt smarta mål för all verksamhet
Specifikt – inte allmänt Mätbart Accepterat och attraktivt Realistiskt Tidssatt Annars blir det så lätt bara TRAMS

13 Rensa upp i organisationen
Se till att målen, verksamhetsidén och mätetalen korresponderar mot det värdeskapande uppdraget och mot värdegrunden Se till att strukturen verkligen är ändamålsenlig för att nå målen … så kommer arbetsklimatet att präglas av omsorg, förtroende, laganda, utveckling och trygghet – som vi möter klienterna/ brukarna/kunderna med … OCH VI kommer därför att lyckas med vårt uppdrag

14 Etablera lösningsfokuserad metodik
Översätt problem till önskemål Fundera över varför och hur vi lyckades nå vårt förra önskemål Analysera framstegen – vad beror dom på? Förklara den senaste förbättringen Erkänn och lyft fram styrkor och stödjande resurser Tacka dem som har bidragit till framgången FIRA framgången

15 SAMarbeta Enkelt och självklart Integrerat i verksamhetsuppdraget
Understött av FHV Möjlighetsorienterat … men vi ersätter oftast riskbedömningen med en konsekvensbedömning

16 Processorganisering och styrning av kritiska processer
Medarbetarsamtal Krishantering Rehabilitering Tillbud och olycksfall Konsekvensbedömning Riskbedömning mm


Ladda ner ppt "Sunt Svall över Sundsvall"

Liknande presentationer


Google-annonser