Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolors kvalitet Mats Ekholm Karlstads universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolors kvalitet Mats Ekholm Karlstads universitet."— Presentationens avskrift:

1 Skolors kvalitet Mats Ekholm Karlstads universitet

2 Att bedöma kvaliteten på den egna verksamheten •Kräver systematiserade iakttagelser •Kräver överblick •Kostar analys, bedömning och värdering •Leder till ställningstaganden om att bevara, lägga ned, förbättra

3 Nationella utvärderingen 2003 oÄmnen som står sig: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott, biologi, geografi, historia, samhällskunskap oÄmnen som förbättrar sig: slöjd, svenska (muntlig) oÄmnen som sjunker: matematik, musik, fysik, kemi, religion, svenska (läsförståelse)

4 Håll målen i sikte Kunna o tänka o känna o uttrycka sej o uppfinna o tillverka o besluta o vilja o lära Vara o självständig o samarbetande o ärlig o ansvarig o medveten Våga

5 Idéer om kunskapers beskaffenhet oFakta oFörståelse oFärdighet oFörtrogenhet

6 Att ha kunskap är att FÖRKLARA och att vara HANDLINGSBEREDD

7 Tre strategier för att skapa förklaringar oFörstå oFörutsäga oFörändra

8 Kunskapens helhet byggs upp av VETSKAP

9 Kunskapens helhet byggs upp av VETSKAP REDSKAP

10 Kunskapens helhet byggs upp av VETSKAP REDSKAP KONVENTIONER

11 Kunskapens helhet byggs upp av VETSKAP REDSKAP KONVENTIONER SAMMANHANG

12 Kunskapens helhet byggs upp av VETSKAP REDSKAP KONVENTIONER SAMMANHANGSTÄLLNINGSTAG.

13 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est187 Språk340 NO560 SO561 Tot1648

14 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est187 Språk45252208340 NO560 SO561 Tot1648

15 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est187 Språk45252208340 NO63183116560 SO561 Tot1648

16 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est187 Språk45252208340 NO63183116560 SO874026561 Tot1648

17 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est847522187 Språk45252208340 NO63183116560 SO874026561 Tot1648

18 Vad proven innehåller VetRedÖverStäSamUppg Pr/est847522187 Språk45252208340 NO63183116560 SO874026561 Tot70136191648

19 Viktiga komponenter i den Lokala organisationen oKommunikationsystem oBeslut- och ansvarsystem oNormsystem oGranskningsystem oBelöningsystem oÖppenhet mot omvärlden oGrupperingar oTidsbudgeteringen

20 Mått – meritvärden 1998-2005

21

22

23

24 Relativ måttstock

25

26

27

28 Elevers observationer av två veckors arbete – % av antal femtonminuters-perioder. år 4-6år 7-9år 10-12 Lyssnar på lärare22 Enskilt arbete50 Grupparbete20 Diskussion38 Undersöker26 Vid datorn10

29 Elevers observationer av två veckors arbete – % av antal femtonminuters-perioder. år 4-6år 7-9år 10-12 Lyssnar på lärare2213 Enskilt arbete5058 Grupparbete2010 Diskussion3839 Undersöker2628 Vid datorn109

30 Elevers observationer av två veckors arbete – % av antal femtonminuters-perioder. år 4-6år 7-9år 10-12 Lyssnar på lärare221325 Enskilt arbete505830 Grupparbete201019 Diskussion383919 Undersöker26287 Vid datorn10916

31 I skolan har du många olika ämnen och lärare. Klassen arbetar på många olika sätt. Hur ofta brukar de olika arbetssätt som finns uppräknade här förekomma i din klass? Flera gånger per dag Enstaka gånger per dag Enstaka gånger i veckan Någon gång i månaden Aldrig eller nästan aldrig Klassen sitter och lyssnar, läraren pratar  Läraren pratar och ställer frågor. Enskilda elever svarar.  Läraren och klassen diskuterar gemensamt.  Grupparbete med speciella uppgifter.  Eleverna arbetar var för sig med speciella arbetsuppgifter. 

32 I skolan har du många olika ämnen och lärare. Klas- sen arbetar på många olika sätt. Hur ofta brukar de olika arbetssätt som finns uppräknade här förekomma i din klass? Flera gånger per dag Enstaka gånger per dag Enstaka gånger veckan Någon gång i månaden Aldrig eller Nästan aldrig Klassen sitter och lyssnar, läraren pratar  Läraren pratar och ställer frågor. En- skilda elever svarar  Läraren och klassen diskuterar gemensamt  Grupparbete med speciella uppgifter  Eleverna arbetar var för sig med speci- ella arbetsuppgifter 

33 Arbetssätt i daglig användning, elevers bild 1969

34 Arbetssätt i daglig användning, lärares bild 1969

35 Arbetssätt i daglig användning, elevers och lärares bild. 1969

36 Arbetssätt i daglig användning, elevers och lärares bild. 1969 och 1979

37 Arbetssätt i daglig användning, elevers och lärares bild. 1969,1979 och 1994

38 Nationella utvärderingar 1992, 1995 och 2003

39

40


Ladda ner ppt "Skolors kvalitet Mats Ekholm Karlstads universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser