Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport"— Presentationens avskrift:

1 Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport
Datum 1

2 Innehåll s. 3 Om undersökningen 4 Fördelning av de svarande
s. 12 Konststaden Halmstad 16 Kulturutbud – Deltagande s. 24 Kulturutbud – Betyg 29 Kulturutbud – Deltagande och Betyg per Aktivitet s. 53 Institutioner – Kännedom och besök 61 Evenemang – Besök s. 65 Bibliotek och Bokläsning s. 72 Information s. 80 Informationskanaler s. 85 Delaktighet 90 Investering s. 93 Sammanfattning Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 2 2

3 Om undersökningen Intervjuperiod: 10 september - 10 oktober 2012
Urval: Halmstads kommun Antal respondenter: Metod: Telefonintervjuer Mer information: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 3 3

4 Fördelning av de svarande
Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 4

5 Fördelning på ålder, kön och kommundel
Fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50. Färre svarande i den yngsta åldersklassen. Men tillräckligt för att analysera även de yngre. Alla sex kommundelarna i vår uppdelning har fått en tillräcklig andel svarande för analys av varje kommundel. Är du man eller kvinna? Din ålder? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 5 5

6 Fördelning på utbildning och internetanvändare
Nästan häften av de svarande har högskolestudier bakom sig. 1 av 6 har endast grundskola. Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. Din högsta avslutade utbildning? Har du använt Internet senaste veckan? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 6 6

7 Fördelning på internetanvändare per grupp
Upp t.o.m 55 års ålder är internetanvändningen nära 100%. Internetanvändningen är betydligt lägre i två grupper. Över 65 år, och de med endast grundskola. Har du använt Internet senaste veckan? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 7 7

8 Fördelning på kön per åldersgrupp
Fördelningen mellan män och kvinnor ganska jämn i alla åldersklasser. Är du man eller kvinna? Din ålder? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 8 8

9 Fördelning på kön per kommundel
Det är fler manliga svarande i Väster, fler kvinnliga i Öster. Är du man eller kvinna? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 9 9

10 Fördelning på utbildning per kommundel
Något högre andel högskoleutbildade i Centrum, Norr och Väster. Något mindre andel med endast grundskola i Väster och på Landsbygd. Din högsta avslutade utbildning? I vilken del av Halmstad bor du? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 10 10

11 Fördelning på utbildning per åldersgrupp
De med endast grundskola finns i de äldre åldersgrupperna. Upp t.o.m 45 år har nästan alla gått i grundskola. Andelen med högskolestudier är över 50% i åldern år. Din högsta avslutade utbildning? Din ålder? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 11 11

12 Konststaden Halmstad Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 12

13 Konststaden Halmstad På den direkta frågan om man tycker Halmstad är en konststad har 64% svarat ”Ja”, 20% ”Nej”, och 16% har ingen uppfattning. Tycker du Halmstad är en konststad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 13 13

14 Konststaden Halmstad per grupp
Det är en högre andel kvinnor än män som svarat ”Ja”. Det är en lägre andel framför allt i åldern under 26 år, men också i åldrarna och Tycker du Halmstad är en konststad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 14 14

15 Konststaden Halmstad per grupp
Det är inga större skillnader i uppfattning om Halmstad som en konststad beroende på var i Halmstad man bor, eller vilken utbildningsgrad man har. Tycker du Halmstad är en konststad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 15 15

16 Kulturutbud Deltagande
Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 16

17 Kulturutbud - Deltagande
Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010. Ny Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 17 17

18 Utnyttjar ej kulturutbudet
De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är överrepresenterade av personer över 65 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Ingen av dessa” på frågan ”Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...?” Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 18 18

19 Utnyttjar ej kulturutbudet
De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är tydligt överrepresenterade bland de med endast Grundskola, och något överrepresenterade är boende i Halmstad Öster och Annan ort. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Ingen av dessa” på frågan ”Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...?” Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 19 19

20 Kulturutbud – Deltagande – Ålder upp till 35 år
Bio är den klart populäraste aktiviteten för ungdomar upp till 35 år. För gruppen över 26 år är sedan familje/barnprogram mycket utnyttjade. I stället minskar deltagandet i stadsvandringar. Pop/jazz/rock-konserter är också mycket populära. Klassisk musik har betydligt färre åhörare. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 20 20

21 Kulturutbud – Deltagande – Ålder 36-55 år
Bio är det vanligaste kulturnöjet även för åringarna i Halmstad. Pop/rock/jazzkonserter besöks också i hög grad. I åldern år är familje/barnprogram mycket populära. Konst, teater och museum är i stället lite populärare bland åringarna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 21 21

22 Kulturutbud – Deltagande – Ålder 56 år och äldre
För dem över 65 år är inte längre bio den mest utnyttjade aktiviteten. I stället är teater, konstutställning och museer på de tre första platserna. Familje/barnprogram utnyttjas av cirka en tredjedel av dem över 56 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 22

23 Kulturutbud – Deltagande – Män o kvinnor
Lite högre andel kvinnor besöker konstutställningar, teater, föredrag och studiecirklar. Därmed inte sagt att det bara är kvinnor som är intresserade av dessa. Andelen män och andelen kvinnor som inte nyttjar något av kulturutbudet är ungefär lika stor, 9-10%. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 23 23

24 Kulturutbud Betyg Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 24

25 Kulturutbud som helhet – Betyg
Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,54 på en skala 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. Som helhet skulle man kunna säga att Halmstadborna tycker att utbudet är ”ganska bra”. Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? +-0 +-0 -3 +3 +2 -2 Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 25 25

26 Kulturutbud som helhet – Betyg
Kvinnor ger ett högre betyg än män., 3,67 mot 3,41. Åldersmässigt är spannet från 3,29 för Under 26 år, till 3,68 för Över 65 år. Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 26 26

27 Kulturutbud som helhet – Betyg
Det är inga skillnader att tala om mellan olika utbildningsgrader eller kommundelar vad gäller betyg på kulturutbudet som helhet. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 27 27

28 Kulturutbudet – Betyg per område
Medelvärdena på Halmstadbornas betyg på utbudet av de olika kulturella aktiviteterna hamnar mellan 3,3 och 3,6 för många av dem: Bio, Kurs/studiecirkel, Familje-/ barnprogram, Stadsvandring/konstpromenad, Konst, Föredrag/författarbesök, och Teater. Det är ingen aktivitet som sticker ut extra positivt och får ett utmärkt betyg, men många får goda betyg. Pop/jazz/rock-konsertutbud och utbudet av Musikal/show hamnar strax över medel, medan utbudet av Museum och Klassisk musik får sämre betyg. Om du skulle sätta betyg på Halmstads kulturutbud som helhet på en skala 1 till 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra, vilket betyg skulle du då ge? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 28 28

29 Kulturutbud Deltagande och Betyg per Aktivitet
Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 29

30 Bio – Deltagande och betyg
Bio besöks mer ju yngre åldersgrupp. De sätter också något högre betyg på utbudet, men det är inte så mycket sämre betyg satt av alla åldersgrupper upp till 65 år. I åldersgruppen Över 65 år utnyttjar en mindre andel bioutbudet, och de ger också ett lägre betyg på utbudet. Alla andra åldersgrupper ger betyget 3,6 eller högre. Som helhet får Bioutbudet högsta betyget i undersökningen. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 30 30

31 Kurs/studiecirkel – Deltagande och betyg
Utbudet av Kusrer/studiecirklar får näst högst betyg av Halmstadborna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 31 31

32 Familje-/barnprogram – Deltagande och betyg
Familje- och barnprogrammen är förstås frekvent besökta av småbarnsföräldrar, som vanligtvis är i åldrarna år. Men alla åldrar deltar i familjeaktiviteter och betygsättningen på utbudet är ganska jämn över åldrarna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 32 32

33 Stadsvandring/konstpromenad – Deltagande och betyg
Utbudet av stadsvandringar och konstpromenader får bra betyg av dem över 36 år, men bara 3 eller under 3 av de yngre. Sämst betyg på utbudet ger de under 26 år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 33 33

34 Konst – Deltagande och betyg
Utbudet av konst uppskattas något mer av de äldre åldersgrupperna, och de är också mer frekventa besökare. Betygen är mycket nära de för föredragsutbudet för de olika åldersgrupperna. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 34 34

35 Föredrag/författarbesök – Deltagande och betyg
Föredrag och författarbesök är mycket mer besökta av åldersgrupperna från 36 år och uppåt. Betyget på utbudet är högre ju högre ålder, och mycket nära betygen för konstutbudet. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 35 35

36 Teater – Deltagande och betyg
Teaterutbudet får ett ganska jämnt betyg över åldersgrupperna. 3,2 – 3,4. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 36 36

37 Pop/rock/jazz – Deltagande och betyg
Pop/rock/jazz-konserter är ungefär lika populära i alla åldrar upp till 65 år. De yngre ger utbudet lägre betyg. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 37 37

38 Musical/show – Deltagande och betyg
Vad gäller utbudet av musikaler och shower blir betyget runt 3. De äldsta är mest nöjda med utbudet. Mellan är man mindre nöjd med utbudet och besöker dem också mindre frekvent. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 38 38

39 Museum – Deltagande och betyg
Utbudet av museum får betyg under 3, och minst nöjd med medelvärde 2,5 är man i åldersgrupp år. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 39 39

40 Klassisk konsert – Deltagande och betyg
Utbudet av klassiska konserter och opera får mycket lågt betyg av samtliga åldersgrupper. Endast en liten andel av dem upp till 45 år besöker dessa. Populärast är de i den äldsta åldersgruppen. Har du under det senaste året, i Halmstad kommun eller någon annanstans, varit på...? Betygsätt nu från skala 1 till 5 utbudet i Halmstad kommun inom följande områden: Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 40 40

41 Institutioner Kännedom
41

42 Institutioner - Kännedom
Högst kännedomsgrad av de kulturinstitutioner som ingick i undersökningen har Halmstad Teater med 96% följt av Hallandsgården med 88%. (Stadsbiblioteket var ej med på listan) Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 42 42

43 Halmstad Teater – Kännedom per grupp
Kännedomen om Halmstad teater är mycket hög i alla grupper. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 43 43

44 Hallandsgården – Kännedom per grupp
Kännedomen om Hallandsgården är något lägre på Annan ort, och betydligt lägre i åldrarna upp till 35. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 44 44

45 Café Rotundan – Kännedom per grupp
Kännedomen om Café Rotundan är något lägre på Landsbygden, och betydligt lägre i åldrarna upp till 25. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 45 45

46 Mjellby Konstumseum – Kännedom per grupp
Kännedomen om Mjellby Konstmuseum är över 80% i åldrarna 36 och uppåt, men bara 45% i åldersgruppen Under 26. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 46 46

47 Halmstads Konsthall – Kännedom per grupp
Halmstads Konsthall är mindre känd på Landsbygden. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 47 47

48 Hallands Konstmuseum – Kännedom per grupp
Hallands Konstmuseum är ungefär lika känd i alla grupper utom i åldern Under 26. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 48 48

49 Kulturhuset i Folkparken – Kännedom per grupp
Kulturhuset i Folkparken är minst känd bland boende i Halmstad Norr. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 49 49

50 Garnisons- och luftvärns… – Kännedom per grupp
Garnisons- och luftvärnsmuseet är något mer känt i gruppen år. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 50 50

51 Meborgarservice – Kännedom per grupp
Medborgarservice i Andersberg är ganska lite känt även på Öster, 42%, jämfört med 26% på Annan ort. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 51 51

52 Idrottsmuseet – Kännedom per grupp
Idrottsmuseet är minst känt bland åringar. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 52 52

53 Institutioner Kännedom och Besök
53

54 Institutioner - Kännedom
Halmstad Teater känner nästan alla Halmstadbor till. Hallandsgården, Café Rotundan och Mjellby Konstmuseum har över 80% kännedom. Runt 70% ligger Halmstads Konsthall, Hallands Konstmuseum och Kulturhuset. 1 av 3 känner till Medborgarservice i Andersberg och Idrottsmuset. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 54 54

55 Institutioner - Besök Halmstad Teater är den kulturinrättning i undersökningen som störst andel Halmstadbor besökt det senaste året, 54%. 49% har besökt Hallandsgården. Halmstads Konsthall och Café Rotundan har fått besök av ungefär 40% och Mjellby Konstmuseum av ungefär 30%. Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 55 55

56 Institutioner – Besök – per Åldersgrupp
Samtliga kulturinstitutioner i frågan är mindre frekvent besökta av de yngre åldersgrupperna. Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 56 56

57 Institutioner – Besök – per Åldersgrupp
Idrottsmuseet i Halmstad Arena har en något yngre profil, eller snarare jämnare över åldersgrupperna. Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 57 57

58 Institutioner – Besök – per Kommundel
Många institutioner är mindre besökta av de som bor på landsbygden. Andelen besökare från övriga delar av kommunen skiljer sig inte mycket, med några få undantag: Mjellby är betydligt mer besökt av invånare i Väster än Öster. Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 58 58

59 Institutioner – Besök – per Kommundel
Medborgarservice har en högre besöksandel bland människor på Öster och boende på landsbygden. Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 59 59

60 Institutioner – Kännedom, Besök och Besöksandel
Halmstad Teater, Halmstads Konsthall och Hallandsgården har högst andel besökare bland dem som känner till dem. Vilka av dessa ställen i Halmstad känner du till? OCH Vilka av dessa ställen i Halmstad har du besökt det senaste året? Högra kolumnen visar andelen av dem som känner till institutionen och som också besökt den det senaste året. 38% 57% 31% 56% 32% 15% 48% 22% Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 60 60

61 Evenemang Besök 61

62 Evenemang - Besök Både Internationella Gatuteaterfestivalen och Kulturnatten lockade ungefär en tredjedel av Halmstadborna. Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Pilarna visar förändring jämfört med föregående undersökning år 2010. Ny Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 62 62

63 Evenemang – Besök – per Åldersgrupp
Evenemangen har en ganska jämn åldersprofil på besökarna, även om Kulturnatten är populär bland ungdomar och Fyrverkerifestivalen lockar en större andel äldre. Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 63 63

64 Evenemang – Besök – per Kommundel
Av de boende i landsbygd deltog 2 av 3 inte i något av evenemangen. Av de boende i Centrum deltog 3 av 4 i något av evenemangen. . Vilka av följande evenemang i Halmstad kommun har du besökt det senaste året? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 64 64

65 Bibliotek och Bokläsning
65

66 Bokläsning Andelen Halmstadbor som läst en bok det senaste året är 86%. Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 66 66

67 Bokläsning Det är något färre män som läser böcker.
I åldern upp till 25 år är det något färre som läser böcker, men det är ändå 75% som läst en tryckt bok senaste året. Digitala böcker läses av över 10% som är upp till 45 år. Har du det senaste året läst en bok, och i så fall en bok digitalt, en tryckt bok, eller lyssnat på en ljudbok? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 67 67

68 Bibliotek – Besök Andelen Halmstadbor som besökt folkbiblioteken i Halmstad är 85%. Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året?  Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 68 68

69 Bibliotek – Besök per grupp
Högsta andelen nyttjare av närbiblioteken är det i området Halmstad Väster och i åldern år, en åldersgrupp där det är vanligt med barn i ”läs-åldern”. Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året?   Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 69 69

70 Bibliotek – Lockelse till icke-besökare
Bland icke-besökarna är det intressanta föredrag som skulle locka flest till att besöka biblioteket. Du som INTE besökt ett bibliotek i Halmstad det senaste året, skulle någon av följande aktiviteter locka dig att besöka ett bibliotek i Halmstad? ?   Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Nej” på frågan ” Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året? ” Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 70 70

71 Bibliotek – Lockelse till icke-besökare
Läsecirkel skulle inte locka många nya ansikten till biblioteken. Du som INTE besökt ett bibliotek i Halmstad det senaste året, skulle någon av följande aktiviteter locka dig att besöka ett bibliotek i Halmstad? ?   Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året?   Resultatet är filtrerat och visar endast dem som svarat ”Nej” på frågan ” Vilket eller vilka bibliotek har du besökt i Halmstad kommun det senaste året? ” Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 71 71

72 Information 72

73 Information som helhet
Ungefär 1 av 6 känner sig dåligt informerade om kulturutbudet. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad". Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 73 73

74 Information som helhet – per grupp
Det är stor skillnad på informationsgraden bland unga och äldre. De yngre känner sig mycket sämre informerade. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad". Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 74 74

75 Information som helhet och om valda institutioner
Informationsgraden om Halmstad Konsthall är riktigt låg. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller… Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 75 75

76 Informerad om Biblioteken
De yngre känner sig sämre informerade om biblioteken. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller… Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 76 76

77 Informerad om Kulturnatten
Kulturnatten har nått ut ungefär lika till alla åldersgrupper och kommundelar. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller… Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 77 77

78 Informerad om Mjellby Konstmuseum
Informationsgraden om Mjellby Konstumuseum är lite högre i Väster än på annat håll. Mycket låg är informationsgraden bland unga. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller… Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 78 78

79 Informerad om Halmstad Konsthall
De yngre känner sig sämre informerade om Halmstad Konsthall, och även medelålders känner inte att de vet mycket om Halmstad Konsthall. Ange hur informerad du känner dig om kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Oinformerad" och 5 står för "Väl informerad”, vad gäller… Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 79 79

80 Informationskanaler 80

81 Informationskanaler Tidningar är fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 81 81

82 Informationskanaler – Ålder upp till 35 år
I åldersgrupperna upp till 35 år är Sociala medier på fjärde plats, men fortfarande är tidningar, webbsidor och trycksaker nummer ett, två och tre. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 82 82

83 Informationskanaler – Ålder 36-55 år
Webbsidor på internet är särskilt omtyckta i åldern år, men tidningar är överlägset nummer ett. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 83 83

84 Informationskanaler – Ålder från 56 år
Tidningar är en viktig informationskanal för kulturutbudet för 90% av dem över 55 år. Det är den överlägset mest spridda informationskanalen i dessa åldrar. Vilka informationskanaler är viktiga för dig när du vill informera dig om kulturutbudet i Halmstad kommun? Dvs, var eller hur brukar du få reda på vad som händer i Halmstad? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 84 84

85 Delaktighet 85

86 Delaktighet Av dem som verkar intresserade av delaktighet är det 1 av 5 som är nöjd med möjligheterna att påverka. 2 av 5 är missnöjda på den punkten. Hur nöjd är du med möjligheterna att kunna påverka kulturutbudet i Halmstad kommun, där 1 står för "Inte nöjd alls" och 5 står för "Mycket nöjd"? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 86 86

87 Delaktighet - Medium Åsikterna går isär om hur man som medborgare vill kunna påverka kulturutbudet. Kommunens webbplats, sociala medier, enkäter, och förslagslådor har alla sina anhängare. Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 87 87

88 Delaktighet – Inget intresse
Intresset att påverka är något högre bland unga vuxna. Där är det över 70% som vill kunna påverka. Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 88 88

89 Delaktighet – per Åldersgrupp
Det är inte bara sociala medier som gäller för de unga, utan förslagslådor, enkäter och kommunens webbplats är fortfarande aktuella också. Hur skulle du vilja kunna påverka kulturutbudet? Via enkäter, gruppdiskussioner, förslagslådor, kommunens hemsida, sociala medier, något annat, eller har du inget intresse av att påverka? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 89 89

90 Investering 90

91 Investering Att satsa mer på de unga och på barn och familj är de förslag som får flest spontana röster, drygt 1 av 5. Teater och pop/rock/jazz får också många röster. Det är ingen aktivitet som sticker ut, utan många aktiviteter får många röster. Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt. Om Halmstad kommun ska satsa mer pengar på kultur, vad tycker du då är viktigast att satsa på? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 91 91

92 Investering – per Åldersgrupp
Många yngre vill se mer av Festivaler och Modern musik. Yngre vuxna (föräldrar) vill ha mer för Barn och familj och Unga. Äldre är mer inne på mer Teater. Om Halmstad kommun ska satsa mer pengar på kultur, vad tycker du då är viktigast att satsa på? Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 92 92

93 Sammanfattning 93

94 Sammanfattning - sida 1 av 2
Det mest utbredda kulturnöjet är Bio med 67%. En rad kulturaktiviteter har runt 40% deltagande: Konstutställning, Familje/barnprogram, Teater, Museum, Pop/rock/jazzkonserter. 9% utnyttjar inte kulturutbudet alls. De som inte utnyttjar kulturutbudet alls är överrepresenterade av personer över 65 år, och personer med endast Grundskola. Halmstadbornas betyg på kulturutbudet som helhet i Halmstad blir 3,5 på en skala från 1 till 5. De flesta ger betyget 3 eller 4. Under 1% tycker det är mycket dåligt. 8% tycker det är mycket bra. Kvinnor ger ett högre betyg på kulturutbudet än män. Ju äldre åldersgrupp, desto högre betyg. Högst kännedomsgrad av de kulturinstitutioner som ingick i undersökningen har Halmstad Teater med 96% följt av Hallandsgården med 88%. (Stadsbiblioteket var ej med på listan). Det är också dessa två som toppar besökslistan. Samtliga kulturinstitutioner i undersökningen är mindre frekvent besökta av de yngre åldersgrupperna. Andersbergsfestivalen och Gatuteaterfestivalen verkar ha fått färre besökare än 2010, Fyrverkerifestivalen fler. På den direkta frågan om man tycker Halmstad är en konststad har 64% svarat ”Ja”. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 94 94

95 Sammanfattning - sida 2 av 2
Andelen Halmstadbor som läst en bok det senaste året är 86%. Andelen Halmstadbor som besökt folkbiblioteken i Halmstad är 85%. Bland icke-besökarna är det intressanta föredrag som skulle locka flest till att besöka biblioteket. Ungefär 1 av 6 känner sig dåligt informerade om kulturutbudet. Det är stor skillnad på informationsgraden bland unga och äldre. De yngre känner sig mycket sämre informerade. Internetanvändningen är 83%. Dvs 5 av 6 använder internet varje vecka. Ändå är tidningar fortfarande den överlägset mest sökta informationskanalen. Webbsidor på internet kommer på andra plats, men långt efter tidningar. På tredje plats Affischer och programblad, därefter Vänner, Sociala medier och Nyhetsbrev. Åsikterna går isär om hur man som medborgare vill kunna påverka kulturutbudet. Kommunens webbplats, sociala medier, enkäter, och förslagslådor har alla sina anhängare. Detta gäller även för de yngre. Ett brett utbud verkar behövas för att tillfredsställa så många som möjligt. Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Kulturundersökningen 2012, Rapport 95 95

96 Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport
Datum 96


Ladda ner ppt "Halmstads kommun Kulturundersökningen 2012 Resultatrapport"

Liknande presentationer


Google-annonser