Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt

2 Den Nationella Arkivdatabasen (NAD)
Bakgrund NAD i dag Insamlingsmetoder På gång: nytt sök- och presentationsgränssnitt NAD:s omvärld Sondera K-samsök Europeana

3 Nationell Arkivdatabas: kort bakgrund
Informationssystem om arkiv, utvecklat av Riksarkivet Grundidé: att i ett sammanhang kunna återsöka information om arkiv och samlingar, förvarade hos arkivinstitutioner, bibliotek och museer runt om i landet

4 NAD: förhistoria Otto Waldes katalog (ca 1925-1955)
Nationalregistret över enskilda arkiv (1965- REA-projektet ( )

5 Nationell Arkivdatabas
Öppenhet och minne (SOU 1988:11) Projekt i Riksarkivet Kartläggning Regelverk (dataelementkatalog) Cd-rom 1995, 1996, 1998 Internet sedan 2001 Nystart 2006

6 NAD-98 (cd) Arkivregistret: ca. 170 000 arkiv och samlingar
Arkivförteckningar i fulltext: ca

7 NAD – nystart 2006 AMBITIONSNIVÅ?
Övergripande index över landets arkivbildare eller Fullständiga arkivredovisningar Mellanväg? Storbritannien

8 NAD på internet Nationellt arkivbildarregister, kompletterat med grundläggande uppgifter om förvarade arkiv Länkar till arkivförteckningar på resp. institutions egen webbplats eller annan portal (Riksarkivet dock helt integrerat) Adressregister till svenska arkivinstitutioner Ska bygga på internationellt antagna och tillämpade arkivstandarder (ISAD-G, ISAAR-CPF, EAD, EAC)

9 NAD på internet Skillnader jämfört med NAD-98 på cd-rom
Publicering endast på internet Arkivförteckningar tas f.n. endast in från Riksarkivet Dataleverantörerna mer aktiva – uppdaterar själva sin information on-line Arkivbildaren / upphovsmannen i fokus

10 Datainsamling - NAD Fram till ca 1995 – insamling av pappersbaserad information om arkivbestånd för central dataregistrering (Nationalregistret /REA-projektet) Nu: enbart digital överföring

11 Hur rapporterar man till NAD?
Filöverföring De medverkande institutionerna laddar själva upp informationen om sina arkivbestånd: Lokala system Etablerade förteckningsprogram (Visual Arkiv, Klara) Filemaker-program framtaget av Riksarkivet Format: EAC. Ev. annat format efter överenskommelse Webbformulär Konvertering av NAD98-poster

12 Komma igång Intresseanmälan görs via NAD:s leverantörssidor
Användaruppgifter för inloggning skickas ut Leverera!

13 NAD - datainsamling Tre grundmodeller idag:
Institutionen rapporter direkt till NAD (filöverföring eller webbformulär) Rapportering via regional insamlingsfunktion: Skåne samt ev. Stockholm (ASL) Rapportering via kommersiell portal (Visual arkiv)

14 NAD…är på det stora hela helt obegripligt och svårt att förstå för allmänheten. Här saknas ett användargränssnitt där man sett till brukarens behov av att söka information. (Rapport från arbetsgrupp 5 inom Riksarkivets LUST-projekt "Vara en aktör i samhället och regionen”)

15 Gemensam arkivsöktjänst för SVAR och den Nationella Arkivdatabasen, NAD
Ska inkludera samsökning i digitala register och databaser Metod för utveckling: Intervjuer Personor / typanvändare Användarscenarier Interaktionsdesign Användartester Klart årsskiftet 2010/2011

16 Nya NAD / SVAR Några exempel på funktioner som den nya söktjänsten kommer att innehålla: Snabbare svarstider (ny programvara för indexering) Samsökning i beståndsuppgifter och Riksarkivets/SVAR:s digitala register/databaser (t.ex. folkräkningar och brevdatabas) Ny metod för att utforska stora mängder information, bl.a. genom facetter och gruppering. Markering av sökträffar (”highlighted hits”) Särskilda sökfunktioner för digitaliserat material och register/databaser. Förbättrad sök- och visningsfunktion för bl.a. digitaliserade fotografier

17 Nya NAD / SVAR Förhoppningsvis också…
Nå informationsinnehållet även via Google etc. Stavningsstöd (”Menade du…?”) Möjlighet att spara /mejla sökträffar

18 Några aktuella samsökningsprojekt
Sondera K-Samsök (Europeana)

19 Samsökning En sökfunktion där man i ett sammanhang kan söka information som hämtas från olika källor.

20 Uppdraget: ”Skapa ett gemensamt gränssnitt för arkivens och forskningsbibliotekens samkataloger (NAD, LIBRIS, Svensk Mediedatabas)”

21 Webbaserad söktjänst med en gemensam ingång mot de tre databaserna NAD, Libris och Svensk Mediedatabas Uppdatering varje dygn Sökning i fritext samt mot vissa kontrollerade fält (upphovsman, titel etc) Parallell redovisning av träfflistorna Träfflistorna länkade till resp. databas Exempel

22 Initiativ av Museikoordinatorn.
I första hand en samsökningsfunktion inom den svenska museisektorn. I förlängningen kanske utvidgning till hela ABM-området (KB och RA adjungerade i styrgrupp) K-samsök ska inte vara en sökportal. Istället skapa ett centralt index, mot vilket olika webbplatsutvecklare kan ställa frågor Mer om K-samsök + Kringla

23 Europeisk ABM-portal för åtkomst till digitaliserat material.
Olika typer av material: Arkeologiska och kulturhistoriska föremål Konstföremål Fotografier och filmer, ljud Böcker och tidningar Arkivhandlingar etc

24 Tvåårigt EU-projekt (2007-2009)
Tvåårigt EU-projekt ( ). 1, 3 miljoner Euro från EU-programmet eContentplus Prestigeprojekt för EU-kommission. EU-kommissionären Viviane Reding initiativtagare (Digital libraries initiative, i2010) Huvudkoordinator: Holländska nationalbiblioteket KB nationell samordnare i Sverige. Övriga svenska deltagare idag: RA. SLBA, KMM samt ABM-centrum Europeiskt nätverk, med ca 90 deltagande arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella institutioner. Representerar samtliga EU:s medlemsländer

25 Grundläggande teknik: samla in metadata (på sikt genom automatiserade rutiner) till ett centralt index, peka tillbaka på de digitala resurserna på resp. institutions webbplats. Prototyp med ca 2 miljoner digitala objekt ska presenteras i november 2008 Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet m.fl. har lämnat material till prototypen

26 Web 2.0: användargenererat innehåll
Flerspråkighet. Prototypens gränssnitt på alla europeiska språk. På sikt även möjligt att t.o.m söka på olika språk. Web 2.0: användargenererat innehåll communities/digitala mötesplatser social tagging, folksonomier (användarna bidrar med egna beskrivande ämnesord)

27 Insamling av data till Europeana
Teknik OAI-PMH Strategi Nationella, regionala, sektoriella eller ämnesmässiga uppsamlingspunkter (Aggregation services) Digital Library Europeana Local EFG Athena APEnet

28 Europeana: nästa steg Europeana: nästa steg
Europeana version 1.0 (2009 – 2011) Ett 2,5-årigt projekt som ska föra Europeana från prototyp till fullskalig tjänst. 2010 Ny version av Europeana med ökad funktionalitet och tillgång till över 10 miljoner digitala objekt. 2011 ett fullt funktionsdugligt Europeana.eu med förbättrad flerspråkighet m.m. Samma projektmodell som tidigare: Finansieras inom ramen för EU-kommissionens eContentplus-program Drivs av det holländska nationalbiblioteket Ett tematiskt nätverk med drygt 100 partners från bibliotek, museer, arkiv och audiovisuella samlingar.

29 Insamling av data - Europeana
Bibliotek X Museum A Arkiv A Bibliotek A Museum 1 Museum Museum 3 Arkiv X Bibliotek X Museum X Arkiv X Europeana Local 1 Nationella portaler Athena Museum X Europeana Local 2 Culture.fr Culturaitalia BAM K-samsök? Bibliotek X Filmarkiv 1 Filmarkiv 2 Filmarkiv 3 Arkiv X Europeana Local 3 European Film Gateway Museum X A specific objective of the network is to clear the ground to be able to propose one or more separately funded practical implementations of the European Digital Library. To do this a clear governance and organisational structure needs to be in place Governance by EDL Foundation As no solution can be imposed from above and progress can only be made by consent, the network aims to establish trust between the institutions for future sustainability of a joint portal at the same time as finding common technical solutions to interoperability issues and without this network we have nothing so it is key to the creation and implementation of a governance and organisational structure. This is the currently proposed organisational structure for Europerana Important to work at the top level with Foundation members because of the access it gives us to the content aggregators. Unlikely to be able to deal with individual institutions on the European scale Work with aggregators who solve some of the standards and interoperability issues at a domain or national level Then feed into Europeana. The European Library APE-net Arkiv 1 Nationalbibliotek 1 Nationalbibliotek 2 Video Active Arkiv 2 Nationalbibliotek 3 Arkiv 3 NAD ? TV 1 TV 2 TV 3

30 EUROPEANA: ABM-samverkan i Sverige
Svenska Europeana-kretsen Arkiv 1 Arkiv Museum 1 Museum Bibliotek 1 Bibliotek 2 Riksarkivet (NAD) RAÄ (K-samsök) KB (Libris) APEnet TEL

31 NAD och Europeana? NAD samlar i dag endast in grundläggande metadata om svenska arkivbestånd NAD tar inte in information om digitaliserade objekt (annat än i form av övergripande länkar tillbaka till förvarande arkivinstitution) SLUTSATS: NAD kan i sin nuvarande form inte fungera som aggregator för data från den svenska arkivsektorn till Europeana.

32 EUROPEANA: ABM-samverkan i Sverige
Arkiv 1 Arkiv Museum 1 Museum Bibliotek 1 Bibliotek 2 Riksarkivet (NAD) RAÄ (K-samsök) KB (Libris) APEnet TEL Europeana Local?

33 Samsökning Federerad sökning xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

34 Samsökning Centralt index xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

35 Samsökning Gemensam katalog xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

36 Samsökning Central databas med all information
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ladda ner ppt "Nationell Arkivdatabas och några aktuella samsökningsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser