Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundkampanj för Microsoft Branch Office Solution Juni 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundkampanj för Microsoft Branch Office Solution Juni 2006."— Presentationens avskrift:

1 Kundkampanj för Microsoft Branch Office Solution Juni 2006

2 Centralisering eller decentralisering? Ingen standardisering. Flyttning av äldre programvara. Problematiken med lokalkontor Dyrt Ska vi sluta köpa bandbredd? Är det värt att ha IT-personal på plats? Är det värt att ha IT-personal på plats? Konsultarvoden är höga. WAN ligger nere och ingen jobbar. Skickades uppdateringarna och korrigeringarna ut? Utspridd IT-personal. Komplicerat Ineffektivt

3 Värdet med Microsoft Branch Office Solution Säkerhetskopiering av lokala data. Flexibel utformning av struktur. Ta kontroll över bandbredden. Enhetlig hantering av lokala servrar. Förenklad IT-administration. Autonoma lokalkontor. Mycket säkra anslutningar. Effektiviserad hantering av korrigeringar. Effektivitet och sänkta kostnader Förbättradinformation Säkerhet och stabilitet

4 Effektiv drift och sänkta kostnader Översikt Effektivare WAN-användning Förenklad administration av lokalkontorets server Förenklad IT-administration Kraftfull filreplikering

5 Effektiv drift och sänkta kostnader Lösning: Effektivare WAN-användning Remote Differential Compression (RDC)  Endast filändringar replikeras från lokalkontoret till datacentret  Avancerad datakomprimering  85-90 % minskning i replikeringstrafik Replikering av distribuerade filsystem (DFS-R)  Schemaläggning och strypning av bandbredd  Automatisk återställning  Flera replikeringstopologier Internet Security and Acceleration (ISA) Server  Effektiviserar WAN med upp till 70 %  Stora dataöverföringar utan försämringar  Prioritering av paket

6 Effektiv drift och sänkta kostnader Lösning: Förenklad administration av lokalkontorets server Microsoft Management Console (MMC) 3.0  Utvidgar centraliserad styrning till att omfatta lokalkontor  Minskar IT-personalen och kostnaderna Automatiserade distribueringstjänster (ADS)  Skalbar distribuering  Fjärrdistribuering Microsoft Operations Manager (MOM)  Centraliserad övervakning  Automatiserad problemlösning  Rapportering och trendanalyser Systems Management Server (SMS)  Centraliserad distribuering av korrigeringar och uppdateringar

7 Effektiv drift och sänkta kostnader Lösning: Förenklad IT-administration Virtual Server (VS) 2005  Flera operativsystem  Värdlösning för äldre programvara  Fyra virtuella instanser av Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Data Protection Manager (DPM) 2006  Självkorrigerande synkronisering  Diskbaserad säkerhetskopiering  Återställning av slutanvändare

8 Effektiv drift och sänkta kostnader * Från "Addressing Operational Efficiencies in Branch Offices", IDC maj 2006 UppgiftTidsbesparing Reparation och återställning av filer Administration av lagringsutrymme Katastrofberedskap och återställning Resursplanering Installation och konfiguration av servrar Användarsupport/Help Desk Filreplikering 34 % 28 % 25 % 18 % 16 % 14 %

9 Originalfil Uppdaterad fil SHA 21 … SHA 25 Hämta nya block 3, 4 Uppdaterad fil Den snabba räven hoppade över den lata bruna hunden. räven hoppade över honom. "Den bruna hunden var" "så lat att han …" SHA 21 SHA 22 SHA 23 SHA 24 SHA 25 SHA 11 SHA 12 SHA 13 SHA 14 Begär fil Den snabba räven hoppade över den lata bruna hunden. Hunden var så lat att han inte märkte att räven hoppade över honom. Den snabba räven hoppade över den lata bruna hunden. Den bruna hunden var räven hoppade över honom. så lat att han inte märkte att Den snabba räven hoppade över den lata bruna hunden. Den bruna hunden var räven hoppade över honom. så lat att han inte märkte att I detalj: RDC Originalfil kopia

10 Säkerhet och stabilitet Autonomi för lokala användare och data Säkrare anslutningar Högre säkerhet genom korrigeringar

11 Säkerhet och stabilitet Lösning: Autonomi för lokala användare och data Active Directory Domain Services  Avbrott i anslutningen mellan lokalkontor och huvudkontor påverkar inte längre lokalkontorets möjlighet att autentisera och använda tjänster.  Högre systemprestanda och stabilitet för opålitliga WAN-anslutningar. Partitioner i Active Directory Domain Services  Prioriterad replikering  Kontrollerad omfattning  Kontrollerad placering Grupprincip och Active Directory Domain Services

12 Säkerhet och stabilitet Lösning: Säkrare anslutningar genom ISA Filtrering  Paketfiltrering  Tillståndsbaserad filtrering  Filtrering på programnivå IPSec och VPN Fjärr-VPN Förbättrat brandväggsskydd

13 Säkerhet och stabilitet Lösning: Högre säkerhet genom korrigeringar  Systems Management Server (SMS) 2003  Korrekt övervakning  Schemaläggning av korrigeringar  Prioritering av korrigeringar "Med SMS automatiseras utskick av paket. Vi väljer datorn i listan, högerklickar för att distribuera programvaran, följer guiden och inom två eller tre minuter har programvaran distribuerats från SMS och användaren kan börja jobba. IT- personalen behöver inte åka ut till lokalkontoret och slutanvändaren slipper avbrott i arbetet." Jed Dunn, kommunikationstekniker på Aquila

14 I detalj: HTTP-cachelagring Lokala klienter Internet ISA Server

15 Produktivitet för informationsarbetare Översikt Oavbrutna tjänster hos lokalkontoret WAN-anslutning med höga prestanda

16 Produktivitet för informationsarbetare Lösning: Oavbrutna tjänster hos lokalkontoret WS03R2: Design av lokal server  En enda server  Tjänst  Virtualiserad  Dedicerad Lokala kopior av fjärrdata Feltillståndssystem med felhanteringsfunktioner  När den lokala servern är igång igen ansluts användarna automatiskt till den. Med Microsoft Virtual Server startas program om vid driftavbrott

17 Produktivitet för informationsarbetare Lösning: WAN-anslutning med höga prestanda Strypning av bandbredd och schemaläggning av replikering  Varje användare sparade 7,6 timmar/år på replikering*  Varje användare sparade 2,3 timmar/år på återställning av filer*  Varje användare sparade 5,6 timmar/år på installering* Konfigurerbara regler för Internet-åtkomst och filtrering av skräppost  Ett exempel från ett företag  30 meddelanden per dag, 5 sekunder på att läsa och svara  7 500 anställda som arbetar för i genomsnitt 104 kr/timme  Cirka 650 000/månad eller 7 800 000/år * Från "Addressing Operational Efficiencies in Branch Offices", IDC maj 2006

18 I detalj: DFS \\Software1\Apps San Francisco \\Software2\Apps San Francisco \\Software3\Apps Miami \\Software4\Apps Dallas Fysiska servrar \\Software\Public\Applications DFS-namnområde DFS-replikering Användare i Dallas Användare i San Francisco

19 Preskriptiv vägledning Lösning: Branch Office Infrastructure Solution (BOIS) Effektivare användning av serverresurser och nätverksbandbredd Effektivare systemadministration och -hantering Snabbare och stabilare återställning av data vid katastrofer Högre grad av standardisering och automatisering

20 Sammanfattning Utformning av lokal server Preskriptiv vägledning Förebyggande administrationsåtgärder Effektivitet och sänkta kostnader Förbättradinformation Remote Differential Compression (RDC) Distribuerat filsystem (DFS) ISA Server Microsoft Operations Manager Säkerhet och stabilitet ISA Server Active Directory Domain Services GrupprincipDPS

21 © 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Den här presentationen är endast avsedd i informationssyfte. Microsoft lämnar inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått, i den här sammanfattningen.

22 Bilaga

23 Mer information Branch Office Solution http://www.microsoft.com/branchoffice Microsoft Windows Server 2003 R2  http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx Microsoft Internet Security and Acceleration Server  http://www.microsoft.com/isaserver/default.mspx http://www.microsoft.com/isaserver/default.mspx Microsoft Operations Manager  http://www.microsoft.com/mom/default.mspx http://www.microsoft.com/mom/default.mspx Microsoft Systems Management Server  http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx Microsoft Virtual Server  http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver /default.mspx http://www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver /default.mspx Microsoft Data Protection Manager  http://www.microsoft.com/windowsserversystem/dpm/default. mspx http://www.microsoft.com/windowsserversystem/dpm/default. mspx


Ladda ner ppt "Kundkampanj för Microsoft Branch Office Solution Juni 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser