Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER"— Presentationens avskrift:

1 SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER
AKTIESPARARNA KUNGSHOLMEN Stockholm 14 april 2014 Lars-Erik Forsgårdh

2 Finns det en aktieplaceringsstrategi som är förnuftig, lätt att genomföra och som har en hög sannolikhet att möta dina långsiktiga investeringsmål?

3 Svaret är ja förutsatt:
- att du är beredd på att det tar lång tid innan du ser resultatet - att du har mycket tålamod - att du konsekvent fullföljer din strategi 3 3

4 Aktiekurvan 1945 – juni 2011

5 Genomsnittlig årsavkastning och risk för 1 år resp 5, 10 och 20 års rullande placeringar Stockholmsbörsen 1år 5år 10år 20år Årsavkastning % 12,5 11,3 11,5 12,1 Risk(std avv) % 23,1 10,2 6,6 4,9 Ant pos period %

6 SKAPA EN FÖRMÖGENHET – INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER
AKTIESPARARNA SUMMER CAMPUS Loka Brunn 26 juni 2013 Lars-Erik Forsgårdh

7 ÅRLIG TILLVÄXTTAKT Tillväxtmått % IBM STD OIL Försäljn per aktie 12,2 8,0 Vinst per aktie 11,0 7,5 Utdeln per aktie 9,2 7,1

8 GENOMSNITTLIGA VÄRDEMÅTT 1950 - 2003
VÄRDEMÅTT IBM STD OIL P/E-TAL 26,8 13,0 DIREKTAVKASTN % 2,2 5,2

9 GENOMSNITTLIG AVKASTNING 1950 - 2003
AVKASTNINGSMÅTT % IBM STD OIL AKTIEKURSFÖRÄNDR 11,4 8,8 DIREKTAVKASTN 2,2 5,2 TOTALAVKASTNING 13,8 14,4 1000$ HAR VUXIT TILL

10 FEM SKÄL FÖR UTDELNINGSAKTIER
- Utdelningsaktier ger en stadig inkomstström - Utdelningsaktier stiger i värde över tiden Återinvesterade utdelningar ökar tillväxten Sprider investeringarna över tiden Utdelningsaktier har lägre risk

11 EXEMPEL 7,5% UTDELNINGSTILLVÄXT STARTKAPITAL 1000, DIR AVKASTN 4%
Slutet av År5 År10 År15 År20 Utd ej återinv Ack utdeln Utd återinv Ack utd återinv Kap ej återinv Kap återinv D:o avkastn% 11,6 11,5 11,6 11,6

12 AKADEMISKA STUDIER TALAR FÖR UTDELNINGSAKTIER
- Fama och Lakonishok mfl visar att sk värde-aktier ger högre avkastning - Grant och O´Shaughnessey visar att aktier med hög direktavkastn ger högre avkastn och lägre risk - Brush mfl och Denis mfl visar att ju längre och starkare utdelningstillväxt ju högre avkastning och ju lägre risk

13 AKADEMISKA STUDIER: JAMES O´SHAUGHNESSY
STUDIE AV 81 STRATEGIER LÅGA P/E-TAL FUNGERAR PÅ STORA FTG -P/S-TAL BÄSTA VÄRDEMÅTT -KÖP INTE SENASTA ÅRETS FÖRLORARE -KÖP VÄLKÄNDA FTG MED HÖG DIRAVKAST -REL STRENGTH BÄSTA TILLVÄXTMÅTT -BÄSTA RESULTAT GN ATT BLANDA VÄRDE- OCH TILLVÄXTSTRATEGIER

14 AKADEMISKA STUDIER: JEREMY SIEGEL
STUDIE AV S&P % MED HÖGST DIRAVKAST 14,3% 463´ 20% MED LÄGSTA DIRAVKAST 9,5% 65´ MARKNADEN S&P ,2% 131´ LIKNANDE RESULTAT VID STUDIE AV P/E-TAL VINNARAKTIERNA: DIREKTAVK < MARKN, STIGANDE UTDELN, P/E-TAL>MARKN

15 KRITERIER VID URVAL AV UTDELNINGSAKTIER
- Direktavkastning > 4% - Utdelningstillväxt 5-10% - Vinsttillväxt > utdelningstillväxt - Utdelningsandel < 60% - Finansiell styrka, soliditet, kassaflöde mm - Rimlig värdering, P/E, P/S, P/EK - Positiv kursutveckling

16 Valet mellan aktier och fonder
Cirka 70% av fonderna slår inte index över en 5-årsperiod Fondavgifterna får stor effekt på slutkapitalet Avgift % 10år 20år 30år ,

17 Valet mellan svenska och utländska aktier
Valutarisken Svenska börsföretags höga exportandel Stockholmsbörsen 5%enheter högre än världsindex senaste 5, 10, 20, 30 och 40- årsperioden

18 Exempel på aktieportfölj 10-12 företag
ICAgruppen Ratos Industrivärden NCC/Diös Investor Handelsbanken Latour SEB Lundbergs Skanska Använd Hitta Kursvinnare för sökning av ftg! The Swedish Academy of Board Directors

19 HUR GÅ TILLVÄGA I PRAKTIKEN?
- Öppna investeringssparkonto hos Aktieinvest (utdelningar och reavinster skattefria) - Använd Aktieinvests andelsorder för att återinvestera utdelningarna på ett optimalt sätt (ingen avgift för medlemmar) - Medlemmar åtnjuter mycket låga avgifter

20 EN KLASSISK UTDELNINGSHISTORIA I
Fördel utdelningstillväxt Robert Michael Grundinvestering Värde grundinvest Värde utdelningsaktier Totalt aktievärde D:o plus utdeln inkomst

21 EN KLASSISK UTDELNINGSHISTORIA II
Fördel utdeln inkomst Robert Michael Totala utdeln Mottagna utdeln Utdeln inkomst Direktavkastning % 4%

22 EXEMPEL 5% UTDELNINGSTILLVÄXT STARTKAPITAL 1000, DIR AVKASTN 4%
Slutet av År5 År10 År15 År20 Utd ej återinv Ack utdeln Utd återinv Ack utd återinv Kap ej återinv Kap återinv D:o avkastn%


Ladda ner ppt "SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER"

Liknande presentationer


Google-annonser