Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbeide over grensen mot Finland , TETRA-forum Norge, Oslo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbeide over grensen mot Finland , TETRA-forum Norge, Oslo"— Presentationens avskrift:

1 Samarbeide over grensen mot Finland , TETRA-forum Norge, Oslo
Janne Koivukoski Beredskapsdirektör, Inrikesministeriet, Finland

2 Basfakta över Finland Finland:
Det längsta gränsen mellan EU och icke-EU land Schengen avtalets krav på gränskontroll Stor areal 337,000 km2, glest bebodd ungefär 15 invånare per km2

3 Traditionell samarbete mellan Nordiska länder
Likadant social, juridisk and politisk system Nästan gemensamt språket Reguljära möten mellan myndigheter Stadigvarande former för samarbete Mycket praktisk och pragmatik sätt att samarbeta Nordisk avtal om samarbete inom räddningsväsendet Delegerad makt till lokal nivån för samarbetet

4 Avtal Multilaterala avtal och arrangemang inom Östersjö området
Information och bistånd avtal om kärnkraftolyckor Sjöräddnings SAR Flygräddnings arrangemang Eurobaltic Möten av Generaldirektören EU mekanismen och FN operativa systemen Bilaterala avtal och arrangemang

5 Varför samarbete över gränser?
Likadana risker och intressen Väderleksrelaterade risker Möjligheter och behovet att assistera grannländer Behovet för gemensamma standarder Möjlighet att lära åt av varandra

6 VIRVE i korthet Modern IP baserad arkitektur 16 Växlar
Över 1300 basstationer 2*240 frekvenser 50 DMO frekvenser Staten har investerat nätinfrastruktur, Operatör Finnish State Security Networks Ltd. (Suomen Erillisverkot) Låga operativa kostanader - €400/terminal/år Gemensam infrastruktur Centralt underhåll 24h/7d

7 Full 1 W bärbara radio täckningen över hela Finland
VIRVE 1W utomhus VIRVE 1W inomhus

8 Färdig nätverk Täcker Finlands territorium Basstationer nära gränsen Täckning också på Svensk och Norsk territorium Möjlighet bilda samarbets-talgrupper Tillräckligt med kapacitet Användningen Kommunala samarbete över riksgränsen inom räddningstjänsten Fjällräddningen Polisoperationer, jakt över gränsen Tullen

9 10-WATTS UTOMHUSTÄCKNING Mobila terminaler Havsområdet Fartyg Flygplan
Helikoptrar                             Användningen Kustbevakningen Övervakningen Räddningstjänsten Samarbete Miljöolyckor

10 Informationsbyte mellan länder

11 Varför samarbete? Långa avstånden, lite resurser: Brist på personal
Brist på redskap Brist på tranport Brist på sjukhusplatser Samarbete över gränser Mera resurser Bättre service

12 EMERGENCY PREPAREDNESS AND - ACTIONS The importance of logistic and telecommunication
ALARMING National Cross border STAFF Rescuers Paramedics Police… EQUIPMENTS Tents heaters… TELECOMMUNI- CATION TELECOMMUNI-CATION EMERGENCY ACTION Searcing Rescuing Med. Protection PREPAREDNESS TREATMENT Hospitals Special treatment Health Centres Accommodation TRANSPOTATION TRANSPOTATION

13 CO-OPERATION BETWEEN THE RESCUE AUTHORITIES OF THE NORTHERNMOST REGIONS IN THE NORTHERN COUNTRIES
TROMS AND FINNMARK - Co-operation of Emergency Response Centres - Co-operation of Ambulance Services - Co-operation of Fire and Rescue Services Plans in the future - Common exercise - Operational map - Common use of rescue capacity MURMANSK - Regular meetings - Co-operation of Emergency Response Centres - The Agreement of Governors - Early Warning Agreement concerning forest fires - Simplified border crossing - Common Exercise Plans in the future - Traffic Accident Seminar - The Risk Assessment - Training NORRBOTTEN - Regular meetings - Co-operation of Emergency Response Centres - Co-operation of Ambulance Services - Early Warning Agreement concerning Nuclear accidents Plans in the future - The Risk Assessment - Staff changing programme - Common use of rescue capacity

14 PILOT MED FÄRDIG INFRA SPARAR TID
Inga gränser som hindrar verksamheten Andvändarna märker inte gränser Egna grupper men samarbetsmöjlighet Inga kostnader till infrastruktur MÖJLIGHET TILL ISI The goal of interoperability work is to ensure an open and competitive TETRA market that corresponds to customer expectations. Järjestelmän ja päätelaitteiden yhteensopivuudesta All TETRA Users want a multi-vendor environment for Terminals Greater terminal choice More competition Second source security Manufacturers have contracts to deliver TETRA TETRA manufacturers have different development priorities The Standard covers many possibilities for implementing a service Users and Manufacturers both need a “Common Profile” for IOP The Common Profile should supplement the relevant TETRA standard and be detailed enough to allow terminal manufacturers develop TETRA terminals that meet IOP requirements Clear need for TETRA Interoperability Profiles - TIPs

15 VIRVE i Finland - Världens första landsomfattande TETRA-nätverk för myndighetsbruk
Alla myndigheter i samma nätverk och tryggt i sina egna grupper Inga gränser som hindrar verksamheten Användarna märker inga växelgränser människor använder VIRVE varje dag med terminaler 112 nödcetraler använder VIRVE Hela Finland är täckt med VIRVE The goal of interoperability work is to ensure an open and competitive TETRA market that corresponds to customer expectations. Järjestelmän ja päätelaitteiden yhteensopivuudesta All TETRA Users want a multi-vendor environment for Terminals Greater terminal choice More competition Second source security Manufacturers have contracts to deliver TETRA TETRA manufacturers have different development priorities The Standard covers many possibilities for implementing a service Users and Manufacturers both need a “Common Profile” for IOP The Common Profile should supplement the relevant TETRA standard and be detailed enough to allow terminal manufacturers develop TETRA terminals that meet IOP requirements Clear need for TETRA Interoperability Profiles - TIPs

16 ’Slutligen har vi teknologin som erbjuder fundamentala samarbetsmöjligheter mellan olika myndigheter'

17 Frågor? Tack!


Ladda ner ppt "Samarbeide over grensen mot Finland , TETRA-forum Norge, Oslo"

Liknande presentationer


Google-annonser